SVIBOR - Projekt broj: 3-01-375

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-375


UTJECAJ POLUTANATA TVORNICE ALUMINIJA U ŠIBENIKU NA DIŠNI SUSTAV DJECE


Glavni istraživač: MERLAK, IVO (104472)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.97.

Ukupno radova na projektu: 2
Naziv ustanove: Opća bolnica, Znanstvena jedinica, Šibenik (176)
Odjel/Zavod: Znanstvena jedinica Medicinski centar Šibenik
Adresa: Opća bolnica Šibenik(znanstvena jedinica)Stjepana Radića 83.
Grad: 22000 - Šibenik, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)59 22-499
teleFaks: 385 (0)59 32-887

Sažetak: Istraživana su oštečenja dišnog sustava djece koja su veći Ť dio života i školovanja provela u neposrednoj blizini Ť tvornice aluminija u Šibeniku.U tu svrhu rabljen je respiratorni Ť upitnik ispirometrijsko ispitivanje ventilacije,uključujući i Ť nespecifičnu brohoprovokaciju metaholinom. Za kontrolnu skupinu uzet je približno jednak uzorak djece iz Ť sredine udaljene 10 km od tvornice. Analiza respiratornog Ť upitnika nije pokazala značajnijih razlika u te dvije skupine. Antropometrijski podaci ispirometrijska istraživanja nisu Ť pokazivali značajnija odstupanja. Prosječna dob ispitanika Ť iznosila je 12,3, odnosno 13 godina. Testiranje metaholinom u Ť eksponiranoj skupini pokazalo je pad FEV 1 u 43 od 78 Ť ispitanika(55,1%). Značajno smanjenje (20% i više) našli smo u Ť 2,6% djece te skupine. U kontrolnoj skupini broj reaktora iznosio Ť je 40 od ukupno 62(64,5%), a značajan pad opaženje u 6,5%.

Ključne riječi: školska djeca, blizina tvornice aluminija, respiratorniupitnik, bronhoprovokacija metaholinom

Ciljevi istraživanja: Glavna namjena rada je pokušaj ustanovljavanja razlike u dišnim tegobama, ventilatornim testovima i nespecifićnoj bronhalnoj hiperreaktivnosti školske djece koja su veći dio života i školovanja provela u neposrednoj blizini tvornice primarnog aluminija (tehnologija pečenih anoda) i kontrolne skupine ispitanika bez izloženosti aerozagađenju. Nažalost, morali smo odustati od istraživanja indeksa akutne ekspozicije (makrofagi u sputumu i fluoridi u urinu),jer je proizvodnja početkom rata u rujnu 1991 prkinuta. Uvidom u literaturu mogli smo ustanoviti da su slična istraživanja u svijetu dala donekle kontraverzne rezultate, pa smosmo željeli doprinjeti dodatnim saznanjima o opasnostima života djece u blizini tvornice aluminija. Respiratorni simptomi ispitivani pomoću upitnika, kao ni spirometrijsko mjerenje nisu pokazali značajnije razlike između dvije skupine naših ispitanika. Opazili smo da je bronhalna reaktivnost u kontrolnoj skupini bila donekle jača. Analizom krivulje doza odgovor ustanovili smo da je u neekspononiranih ispitanika bila potrebnamanja doza za isti odgovor u poređenju s eksponiranom skupinom.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr