SVIBOR - Projekt broj: 3-01-421

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-421


STANIČNA IMUNOST U LIJEČENJU I PROGNOZI RAKA DOJKE


Glavni istraživač: LUKAČ, JOSIP (26756)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.07.91. do 03.11.99.

Ukupno radova na projektu: 38
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 13
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju Odsjek za imunologiju i genetiku
Adresa: Vinogradska c.29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 17 46 66
teleFaks: 385 (0) 1 17 24 53

Sažetak: Predlažese bolje upoznavanje slabije istraženih aspekata stanične imunosti, vezanih uz protutumorsko djelovanje imunološkog sustava: broj i aktivnost prirodno ubilačkih (NK) stanica te fagocitna sposobnost (ingestija i intracelularna mikrobicidnost) monocita i granulocita te lučenje interleukina-1 (IL-1) i faktora tumorske nekroze (TNF). Usporedbom tih parametara s citogenetskim (numeričke i strukturne promjene kariotipa tumorskih stanica te stabilnost kariotipa limfocita periferne krvi), patohistološkim (patohistološka dijagnoza, stupanj histološke diferencijacije), kliničkim (stupanj diseminiranosti) i terapijskim (radioterapija, hormonska terapija i kemoterapija) želi se doći do pouzdanijih pokazatelja praćenja učinaka liječenja i do pouzdanijih prognostičkih pokazatelja, a pristup liječenju učiniti što individualnijim, primjerenijim svakoj pojedinoj bolesnici.

Ključne riječi: rak dojke, imunokompetencija, kariotip, kemoterapija, tamoksifen, prirodno ubilačka (NK) aktivnost, fagocitoza, citokini, limfociti, monociti, granulociti, radioterapija

Ciljevi istraživanja: Dosadašnji empirijski pristup u liječenju raka dojke vjerojatno neće dovesti do bitnog poboljšanja u liječenju. Treba bolje spoznati procese biološke heterogenosti tumora i nastajanja metastaza pa u skladu s tim pokušati kreirati i djelotvornije liječenje. Pri tome bi i bolje poznavanje slabije istraženih imunoloških funkcija, osobito ako se promatraju zajedno s drugim pokazateljima biološkog ponašanja tumora - citogenetskih, histoloških, kliničkih i terapijskih - moralo pomoći (a) u praćenju poželjnih i nepoželjnih učinaka primijenjenog liječenja; (b) u prognozi bolesti; i (c) u izboru i načinu kemo- i hormonskog liječenja. Od hormonskih bi preparata osobito važno bilo upoznati učinke tamoksifena, koji je u najčešćoj uporabi. Predlaže se praćenje broja i aktivnosti NK stanica, fagocitne sposobnosti granulocita i monocita i lučenja IL-1 i TNF. Usporedbom tih parametara s citogenetskim, histološkim, kliničkim i terapijskim želi se doći do pouzdanijih prognostičkih pokazatelja i pokazatelja učinaka liječenja a pristup liječenju učiniti što individualnijim.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za motoričke poremećaje i kronične bolesti
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr