SVIBOR - Projekt broj: 3-01-433

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-433


KOLINOMIMETICI, ANTAGONISTI KALCIJA, NOOTROPICI I UČENJE


Glavni istraživač: ŽUPAN, GORDANA (142160)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 10.10.91. do 10.10.94.

Ukupno radova na projektu: 45
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA FARMAKOLOGIJU
Adresa: Braće Branchetta 20/1
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (051) 514-391/227-444
teleFaks: 385 (051) 514-391
E-mail: Gordana.Zupan mamed.medri.hr

Sažetak: Poremećaji pamćenja predstavljaju značajan socijalno- Ť medicinski,ali i ekonomski problem visoko razvijenih, ali i Ť zemalja u razvoju. Učestalost stanja i oboljenja karakteriziranih Ť poremećajima memorije u neprestanom je porastu, a sadašnje Ť stanje u farmakoterapiji navedenih poremećaja ne zadovoljava. Ť Postojeći niz lijekova jesu tvari simptomatskog djelovanja koje Ť uglavnom nemaju većeg uspjeha u otklanjanju znakova bolesti. Ť Stoga ovim istraživanjem želimo doprinijeti razumijevanju Ť bazičnih procesa učenja i pamćenja te iznalaženju djelotvorne Ť terapije poremećaja pamćenja. Učinke kolinomimetika različita Ť mehanizma djelovanja(lecitina, tetrahidroaminoakridina, Ť fizostigmina, arekolina),blokatora kalcijskih kanala Ť (nimodipina, nifedipina,nitrendipina, amlodipina, nikardipina, Ť felodipina) te nootropika(oksiracetama, piracetama) istražujemo Ť na štakorima u kojih deficit memorije uvjetujemo: 1.) Ť cerebralnom hipoksijom, 2.)lezijom neurona nukleus bazalis Ť magnocelularis (NBM), 3.)skopolaminom ili 4.) elektrošokom. Ť Spoznajne aktivnosti eksperimentalnih životinja ispitujemo u Ť pokusu pasivnog izbjegavanja kazne "step-through" metodom. S Ť ciljem razumijevanja biokemijske osnove hipoksičnog oštećenja Ť moždanih stanica određujemo razine slobodnih masnih kiselina u Ť intaktnih,hipoksičnih kontrolnih štakora te hipoksičnih životinja Ť pretretiranih različitim blokatorima kalcijskih Ť kanala.Istražujemo također i učinke navedenih tvari u Ť penicilinom- ili kainskom kiselinom- uvjetovanoj epilepsiji. Ť Pronađeno je da cerebralna hipoksija, lezija NBM, aplikacija Ť skopolamina te elektrošok statistički značajno smanjuju Ť sposobnost pasivnog izbjegavanja kazne u štakora. Testirani Ť blokatori kalcijskih kanala, kolinomimetici i nootropici ne Ť utječu na učenje u intaktnih životinja, ali signifikantno Ť popravljaju sposobnost pasivnog izbjegavanja kazne u hipoksiji Ť izloženih štakora. Učinci testiranih tvari dozno su ovisni. Ť Cerebralna hipoksija uzrokuje progresivno povećanje razine Ť slobodnih masnih kiselina (poglavito arahidonske kiseline) mozga. Ť Aplikacija nimodipina prevenira akumulaciju navedenih tvari te Ť tako sprečava hipoksično oštećenje moždanih stanica. Ť Pronađeno je također da ishemija moždanih stanica Ť uzrokovana četverožilnom okluzijom (obostranim podvezivanjem Ť vertebralnih i zajedničkih karotidnih arterija) uvjetuje Ť promjene u gustoći, strukturi i integritetu piramidnih stanica Ť CA1 regije hipokampusa. Nimodipin značajno reducira spomenuta Ť neuralna oštećenja. Učinci lezije NBM na aktivnost kolinergičkog Ť neurotransmitorskog sustava središnjeg živčevlja i ponašanje Ť istraživani su u novorođenih, zrelih i starih štakora. Značajno Ť smanjenje aktivnosti kolin acetiltransferaze (ChAT) korteksa kao Ť i poremećaj kognitivnih aktivnosti pronađeni su u svih dobnih Ť skupina štakora. Neoperirane životinje starosti 14 dana ne mogu Ť pasivno izbjegavati kaznu. Navedena sposobnost perzistira nakon Ť 17. postnatalnog dana. Tri mjeseca nakon lezije NBM učinjene Ť 14.postnatalnog dana zamijećen je parcijalan oporavak sposobnosti Ť učenja uz smanjenje aktivnosti ChAT korteksa. Suprotno Ť navedenom,usprkos prisutnog smanjenja kortikalne ChAT aktivnosti Ť životinje ledirane 21. postnatalnog dana tri mjeseca po Ť operaciji obavljaju sve zadatke u pokusu pasivnog izbjegavanja Ť kazne. Aplikacija gangliozida GM1 tijekom 20 uzastopnih dana od Ť dana operacije, reducira smanjenje ChAT aktivnosti te popravlja Ť poremećaj memorije u lediranih štakora starosti tri Ť mjeseca.Intaktna sposobnost pasivnog izbjegavanja kazne Ť zamijećena je u zrelih štakora šest mjeseci nakon bilateralne Ť elektrolitičke lezije NBM. Kognitivne aktivnosti Ť istražujemo i u modelu skopolaminom-uvjetovane amnezije. Ť Pronađeno je da sve testirane doze skopolamina signifikantno Ť smanjuju sposobnost učenja u štakora.Skopolaminom-uzrokovan Ť kognitivni deficit može se antagonizirati oksiracetamom. Ť Testirani blokatori kalcijskih kanala popravljaju poremećaj Ť memorije uvjetovan elektrošokom. Rezultati naših pokusa Ť pokazuju također da aplikacija penicilina u lijevi motorički Ť korteks, a kainske kiseline u dorzalni hipokampus uzrokuje Ť pojavu fokalne epileptičke aktivnosti. Generalizirane konvulzije Ť moguće je uzrokovati i.p. aplikacijom pikrotoksina. Pronađeno Ť je da korišteni blokatori kalcijskih kanala u određenim dozama Ť smanjuju porast ukupne energije u EEG-u uzrokovan aplikacijom Ť konvulziva. Penicilinom uvjetovana epilepsija uzrokuje porast Ť razine slobodnih masnih kiselina mozga kojeg je moguće Ť prevenirati upotrebom nimodipina. Konvulzije uvjetovane Ť intracerebroventrikularnom injekcijom penicilina ili kainske Ť kiseline uvjetuje statistički značajno smanjenje broja te Ť promjene u strukturi piramidnih stanica CA1 regije hipokampusa.

Ključne riječi: mozak, učenje, hipoksija, lezija nukleus bazalis, skopolaminom ili elektrošokom uvjetovana amnezija, epilepsija, slobodne masne kiseline,kolinomimetici, blokatori kalcijskih kanala, nootropici,štakor

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog projekta jeste istražiti: 1.) neke od fizioloških aspekata procesa pamćenja npr. sposobnost učenja tijekom postnatalnog perioda najbržeg razvitka centralne kolinergičke neurotransmisije u fiziološkim uvjetima te u slučajevima lezije nukleus bazalis magnocelularis; 2.) utjecaj različitih kolinomimetika, blokatora kalcijskih kanala, nootropika te vazodilatatora na sposobnost učenja u štakora u kojih je kognitivni deficit uzrokovan a) cerebralnom hipoksijom, b) lezijom nukleus bazalis magnocelularis, c)aplikacijom skopolamina, te d) elektrošokom; 3.) promjene razine slobodnih masnih kiselina mozga uzrokovane cerebralnom hipoksijom ili konvulzijama s ciljem razumijevanja biokemijske osnove oštećenja moždanih stanica uzrokovanih navedenim entitetima,te 4.) uspostavljanje različitih eksperimentalnih modela epilepsije i istraživanje antiepileptogenog djelovanja blokatora kalcijskih kanala. Rezultati ovog projekta mogli bi pridonijeti razumijevanju nekih od bazičnih aspekata kognitivnih funkcija i epileptičkog izbijanja neurona kao i iznalaženju efektivne farmakoterapije kognitivnih te konvulzivnih poremećaja.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 3-01-159 ANTAGONISTI KALCIJA I OŠTEĆENJE NEURONA SREDIŠNJEG ŽIVČEVLJA
    Naziv ustanove: MEDICINSKI FAKULTET
    Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr