SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-451

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-451


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 9
Ukupno objavljenih radova: 9


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prevention of left ventricular thrombi in acute myocardial infarction with low-dose heparin and aspirin: A prospective randomized trial

  Autori:
  Jovic, Albino (126522)
  Nekić, Davor (193710)
  Troskot, Rosana (163784)
  Časopis: Medica Jadertina
  Broj: 1
  ISSN: 0351-0093
  Volumen: 23
  Godina: 1993
  Stranice: od 21 do 28
  Broj referenci: 29
  Jezik: engleski
  Sažetak: Da bi se ispitala učinkovitost malih doza heparina s.c. i aspirina za prevenciju muralnih tromba u lijevome ventrikulu (LV), uključeno je u ovaj dvostruko slijepi klinički pokus 80 bolesnika s prvim, transmuralnim akutnim miokardijalnim infarktom (AMI) prednje stijenke LV. Sedam je bolesnika umrlo i rano isključeno iz daljnjeg ispitivanja. Preostala 73 bolesnika podijeljena u dvije grupe praćena su kroz akutnu i subakutnu fazu AMI. 32 bolesnika u grupi I tretirana su s 2x5000 I.J. heparina s.c. i sa 100 mg aspirina peroralno dnevno, kroz 5 dana, počevši najmanje 24 sata od početka AMI. 41 bolesnik u kontrolnoj grupi tretiran je placebom. Muralne trombe u LV otkrivali smo uz pomoć 2D ehokardiografije. 31% bolesnika u grupi I (10 od 32) i 41% u grupi II (17 od 41) imali su ehokardiografski vidljiv tromb u lijevom ventrikulu. Nije bilo statistički značajne razlike u incidenciji tromba u LV između grupe I i grupe II ispitivanih bolesnika (P>0,05, Xý=0,81). Rezultati sugeriraju da male doze heparina u kombinaciji sa 100 mg aspirina na dan ne sprečavaju formiranje tromba u lijevome ventrikulu u ranoj fazi AMI.
  Ključne riječi: trombi, miokardijalni infarkt, Aspirin, Heparin

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Transezofagealna atrijska stimulacija - test za ishemiju miokarda

  Autori:
  Jovic, Albino (126522)
  Nekić-Borčilo, Marina (193706)
  Troskot, Rosana (163784)
  Nekić, Davor (193710)
  Časopis: Liječnički vjesnik
  Broj: 1
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 116
  Godina: 1994
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj ovog rada bio je provjeriti vrijednost i kliničku primjenljivost transezofagealne atrijske stimulacije (TEAS) za dijagnozu miokardijalne ishemije u koronarnih bolesnika. Četrdeset bolesnika s dokazanom koronarnom bolesti i značajnom depresijom ST segmenta u standardnom 12-kanalnom EKG-u na bicikl-ergometriji podvrgli smo testiranju na ishemiju miokarda transezofagealnom atrijskom stimulacijom. Brzu stimulaciju atrija izvodili smo uz pomoć poliuretanske, vrlo fleksibilne 6-polarne kateter-elektrode uvedene kroz nos i ždrijelo u jednjak i spojene na elektrostimulator s vrlo dobrom mogućnosti biranja frekvencije, napona struje i trajanja impulsa. Zadovoljavajuću stimulaciju dobivali smo s prosječnim naponom struje od 28+-6 V uz trajanje impulsa od 7+-1 ms. U 35 od 40 bolesnika podvrgnutih TEAS izazvali smo ishemičke EKG promjene koje su po intenzitetu i rasprostranjenosti bile vrlo slične onima na bicikl-ergometriji uz podjednake maksimalne sistoličke produkte. U 4 je bolesnika test na miokardijalnu ishemiju tijekom atrijske stimulacije bio negativan, a u jednog smo bolesnika zbog nepodnošljivosti elektrostimulacije odustali od testiranja. Zaključili smo da je TEAS vrlo pouzdana alternativa testovima fizičkog opterećenja u otkrivanju miokardijalne ishemije. Ona je u kombinbaciji s nekim neinvazivnim kardiološkim metodama (ehokardiografija, scintigrafija srca, i.v. digitalna angiografija) postala rutinska dijagnostička pretraga u srčanih bolesnika.
  Ključne riječi: ezofagus, atrijska stimulacija, ishemija miokarda

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Doppler ehokardiografska analiza učinka miokardijalne ishemije na dijastoličku funkciju lijeve klijetke

  Autori:
  Jovic, Albino (126522)
  Nekić-Borčilo, Marina (193706)
  Troskot, Rosana (163784)
  Nekić, Davor (193710)
  Časopis: Medica Jadertina
  Broj: 3
  ISSN: 0351-0093
  Volumen: 23
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj ovog rada bio je ispitati kliničku primjenljivost transezofagusnom atrijskom stimulacijom (TEAS) izazvane miokardijalne ishemije, kao modela za Doppler ehokardiografsku analizu dijastoličke funkcije lijeve klijetke u koronarnih bolesnika. U 30 bolesnika s dokazanom koronarnom bolesti brzom TEAS izazvali smo u EKG-u vidljivu i značajnu miokardijalnu ishemiju, a transmitralni protok za procjenu dijastoličke funkcije lijeve klijetke mjerili smo pulzirajućim Dopplerom iz apikalnog pogleda. Pozornost smo usmjerili mjerenju maksimalnih integriranih vrijednosti brzina ranoga (E, Ei), kasnoga (A, Ai) i sveukupnog (VTI-total) dijastoličkog transmitralnog protoka, te njihovih omjera (E/A, Ei/Ai). Eventualnu ishemijom izazvanu mitralnu insuficijenciju otkrivali smo uz pomoć color Dopplera. Zapazili smo da se tijekom ishemije mogu javiti raznoliki poremećaji intenziteta protoka u pojedinim fazama dijastoličkoga punjenja lijeve klijetke, a što najviše ovisi o stupnju koronarne bolesti, sistoličkoj funkciji lijeve klijetke te ishemijom induciranoj mitralnoj insuficijenciji. Zaključili smo da je TEAS u kombinaciji s Doppler ehokardiografijom klinički vrlo pogodan model za ispitivanje učinka ishemije na dijastoličku funkciju lijeve klijetke. Za razliku od niza drugih oblika testiranja na miokardijalnu ishemiju ovim se načinom mogu dobiti vrlo kvalitetni ehokardiografski prikazi jer nisu remećeni ni povišenom srčanom frekvencijom niti respiracijskim ili fizičkim pokretima ispitanika.
  Ključne riječi: ezofagus, atrijska stimulacija, ishemija, dijastolička funkcija LK

 4. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Transezofagealna stimulacija - dijagnostičke i terapeutske mogućnosti

  Autori:
  Nekić, Davor (193710)
  Jovic, Albino (126522)
  Nekić-Borčilo, Marina (193706)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka IX. Kongresa hrvatskih liječnika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0024-3477
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: IX-kongres hrvatskih liječnika
  Održan: od 03.10.91 do 05.10.91
  Sažetak: Nizom vlastitih primjera prikazali smo TEAS kao jednostavnu i klinički vrlo korisnu dijagnostičku metodu u srčanih bolesnika.
  Ključne riječi: Ezofagus, atrijska stimulacija

 5. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vrijednost bipolarnog modificiranog inferiornog odvoda u otkrivanju dijafragmalne ishemije miokarda Holterom

  Autori:
  Jovic, Albino (126522)
  Nekić, Davor (193710)
  Nekić-Borčilo, Marina (193706)
  Naslov zbornika: Kniga sažetaka IX. Kongresa hrvatskih liječnika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0024-3477
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: IX-kongres hrvatskih liječnika
  Održan: od 03.10.91 do 05.10.91
  Sažetak: U deset bolesnika s akutnim dijafragmalnim infarktom dokazali smo vrijednost modificiranog Y, inferiornog odvoda za otkrivanje miokardijalne ishemije u Holteru.
  Ključne riječi: Holter, ishemija, miokard, inferiorni odvod.

 6. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Doppler ehokardiografska analiza učinka miokardijalne ishemije na dijastoličku funkciju lijeve klijetke

  Autori:
  Jovic, Albino (126522)
  Nekić-Borčilo, Marina (193706)
  Troskot, Rosana (163784)
  Nekić, Davor (193710)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka 1. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  Stranice: od 37 do 37
  Skup: 1. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva
  Održan: od 22.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: U 30 bolesnika s dokazanom koronarnom bolesti brzom TEAS izazvali smo miokardijalnu ishemiju, a transmitralni protok za procjenu dijastoličke funkcije lijeve klijetke mjerili smo pulzirajućim Dopplerom iz apikalnog pogleda. Zaključili smo da je TEAS u kombinaciji s Dopplerom vrlo pogodna metoda za ispitivanje učinka ishemije na dijastoličku funkciju LK.
  Ključne riječi: ezofagus, atrijska stimulacija, ishemija, dijastolička funkcija LK

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Transezofagealna atrijska stimulacija - test za ishemiju miokarda

  Autori:
  Jovic, Albino (126522)
  Nekić-Borčilo, Marina (193706)
  Troskot, Rosana (163784)
  Nekić, Davor (193710)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka 1. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  Stranice: od 69 do 69
  Skup: 1. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva
  Održan: od 22.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: 40 bolesnika s dokazanom koronarnom bolesti i značajnom depresijom ST segmenta na biciklergometriji podvrgli smo u cilju testiranja na miokardijalnu ishemiju, TEAS. U 35 bolesnika smo pomoću brze TEAS izavali ishemijske promjene u Ekg-u i zaključili da je TEAS pouzdana, komplementarna metoda testovima fizičkog opterećenja za otkrivanje miokardijalne ishemije.
  Ključne riječi: ishemija, atrijska stimulacija, ezofagus

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učinak srčane frekvencije na izgled Doppler-ehokardiografske krivulje dijastoličkog transmitralnog protoka u zdravih osoba

  Autori:
  Jovic, Albino
  Troskot, Rosana (163784)
  Naslov zbornika: Cardiologia Hungarica 1995/Suppl. 3 (Abstracts)
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Hungary
  Godina: 1995
  Stranice: od 16 do 16
  Skup: 3rd Alpe-Adria Cardiology Meeting
  Održan: od 17.05.95 do 20.05.95
  Sažetak: Zaključili smo da srčana frekvencija mijenja izgled Dopler krivulje dijastoličkog punjenja lijeve klijetke i to tako da brzine E-vala ostaju nepromijenjene, ali brzine A-val značajno porastu.
  Ključne riječi: Dijastolička funkcija, Doppler ehokardiografija

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Uloga kardijalnih mehanoreceptora u patofiziološkom mehanizmu vazovagalne sinkope

  Autori:
  Jovic, Albino
  Naslov zbornika: Cardiologia Hungarica 1995/Suppl.3 (Abstracts)
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Hungary
  Godina: 1995
  Stranice: od 16 do 16
  Skup: 3rd Alpe-Adria Cardiology Meeting
  Održan: od 17.05.95 do 20.05.95
  Sažetak: Testiranje s transezofagusnom atrijskom stimulacijom upućuje na postojanje i drugih mehanizama osim podražaja ventrikularnih baroreceptora u bolesnika s vazovaganim sinkopama.
  Ključne riječi: Autonomni živčani sustav, baroreceptori.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr