SVIBOR - Projekt broj: 3-01-482

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-482


DINAMSKO PRAĆENJE TRAUMATSKE BOLESTI GLAVE I KRALJEŽNICE CT-om I MRI-om


Glavni istraživač: KALOUSEK, MILJENKO (161363)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.05.92. do 01.05.95.

Ukupno radova na projektu: 13
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Komunikacija

Sažetak: Dva različita biomehanička modela traumatske bolesti mozga iŤ kralježnice analizirati će neuroimaging metodamaŤ (kompjutoriziranom tomografijom i magnetskom rezonancom jačineŤ 1,5T).Valorizirati će se vrste,učestalost,topografskaŤ distribucija i strukturalne osobitosti lezija kodŤ "akceleracijske" traume glave, te kod "fiksirane" traume glaveŤ nastalih streljivim oružjem i eksplozivnim napravama.DobiveniŤ rezultati uspoređivati će se s komplementarnim kliničkomŤ podacima.Prospektivno pratiti če se neuroimaging metodamaŤ evolucija traumatske bolesti mozga kod ova dva različtaŤ biomehanička modela traumatiziranja.

Ključne riječi: kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonanca, traumatska bolest mozga, traumatska lezija neurokranijuma, traumatska oštećenja viscerokranijuma, traumatska oštećenja vertebralnih i paravertebralnih struktura.

Ciljevi istraživanja: Ciljevi studija su višestruki: -Na reprezentativnom uzorku valorizirati će se vrste,učestalost, topografska distribucija, te strukturalne osobitosti lezija zatvorene traume neurokranija akceleracijskog tipa metodom kompjutorizirane tomografije ( CT ) u korelaciji sa suvremenim biomehaničkim i neuropatološkim saznanjima. -Na reprezentativnom uzorku vrsta, učestalost,topografska distribucija i strukturalne osobitosti zatvorene traume neurokranijuma akceleracijskog tipa usporediti će se metodom kompjutorizirane tomografije ( CT ) i magnetskom rezonancom (MRI 1,5 T). -Reprezentativni uzorak traumatiziranih osoba neurokranijuma akceleracijskog tipa podvrći će se detaljnom neurološkom, neurokirurškom i neuropsihološkom ispitivanju i usporediti če se klinički parametri s nalazom CT-a odnosno MRI-a.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 301418 Istraživanje osobina tkivnih uzoraka traumatske ozljede mozga
    Naziv ustanove: Zavod za neuropatologiju KBC "Rebro"
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: MRI Institut
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 1111111 - Insbruck, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr