SVIBOR - Projekt broj: 3-01-483

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-483


UTJECAJ POREMEĆAJA MINERALNOG METABOLIZMA NA MORFOLOGIJU I FUNKCIJU SRCA U UREMIJI


Glavni istraživač: KRPAN, DALIBOR (122301)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.02.93. do 01.02.96.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Bolnica "Sveti duh", Zagreb (129)
Odjel/Zavod: Nefrološki odjel Interne kilinike O.B."Sveti Duh"
Adresa: 10000 Zagreb, Hrvatska, Sveti Duh 64
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 219 408
teleFaks: 385 (1) 2334 619

Sažetak: Do 31.kolovoza 1995. g. u 150 bolesnika,na trajnoj dijalizi Ť učinili smo transiliakalnu biopsiju kosti i histomorfometrijsku Ť analizu dobivenog koštanog uzorka te ehokardiografiju, Ť polikardiografiju, ehofonokardiografiju i dinamičku Ť elektrokardiografiju. Svim ispitanicima na dan ehokardiografskog Ť pregleda laboratorijskom analizom odredili smo: KKS, Fe/UIBC, Ť acidobazni status krvi, GUK, osmolalnost krvi, Ca, P, Mg, Cl, K, Ť Na, Alkalnu fosfatazu, iPTH, lipidogram, proteinogram, te Ť učinili pregled očnog dna, izmjerili sistemski arterijski tlak i Ť srčanu frekvenciju.Svim bolesnicima učinjen je ultrasonografski Ť pregled paratireoideja.Nakon završenih obrada 200 planiranih Ť ispitanika, korištenjem statističkih metoda implementarnih u Ť statističkom programskom paketu SPSS/PC, utvrdit ćemo eventualne Ť razlike u morfologiji i hemodinamici srca pojedinih tipova Ť renalne osteodistrofije: dominantnom hiperparatireoidizmu, Ť mješanoj uremičkoj osteodistrofiji, aplastičnoj koštanoj bolesti Ť i osteomalaciji usporene pregradnje, te multifaktorijalnom Ť analizom eventualne korelacije pojedinih histomorfometrijskih Ť parametara: volumena kosti, volumena osteoida, fibroze, broja Ť osteoblasta i osteoklasta, brzine mineralizacije kosti i Ť morfoloških srčanih promjena kao i hemodinamskih osobina Ť pojedinih segmenata srčanog ciklusa.

Ključne riječi: wRenalna osteodistrofija, sekundarni hiperparatireoidizam,uremička aluminijska intoksikacija.

Ciljevi istraživanja: S obzirom na karakter i etiopatogenezu renalne osteodistrofije(RO), prije svega činjenicu da se radi o generaliziranom poremećaju mineralnog metabolizma u kojem poremećaj metaboličkog lanca i homeostaze kalcija ima središnje mjesto, za pretpostaviti je da će se on odraziti na većini organa pa tako i na morfologiju i hemodinamiku srca. Međutim, istraživanje srčanih promjena u RO je problematično jer se u uremiji javlja više faktora koji mogu dovesti do morfoloških i funkcionalnih promjena srca, kao što su npr. hipertenzija, različiti uremički toksini, anemija itd., pa je teško izdvojiti utjecaj samih etiopatogenetskih faktora RO na srce. Osim toga, kako je RO multifaktorijalna s obzirom na etiopatogenezu, vjerojatno će se u tom sklopu javiti različite srčane promjene ovisno o dominantnom etiopatogenetskom faktoru RO. Zato je potrebno jasno i pouzdano izdiferencirati tip RO s obzirom na etiopatogenezu, a to se može učiniti najbolje histomorfometrijskom analizom koštanog uzorka dobivenog transiliakalnom biopsijom kosti. Njome kvantificiramo volumen kosti, volumen osteoida, fibrozu, presjek i površinu osteoida,osteoblaste i osteoklaste, brzinu prirasta kosti te površinu aktivne pregradnje. Temeljem promjena ovih parametara karakterističnih za određeni tip renalne osteodistrofije može se sa velikom sigurnošću prepoznati dominantni etiopatogenetski faktor, te na osnovu takve analize odrediti tip RO: dominantni hiperparatireoidizam, mješana uremička osteodistrofija, osteomalacija usporene pregradnje i aplastična koštana bolest. Cilj ovog istraživanja je ustanoviti morfološke i hemodinamske promjene srca karakteristične za gore navedene tipove RO, te utvrditi da li se i u čemu one međusobno razlikuju.Cilj istraživanja također je i ustanoviti eventualnu korelaciju među pojedinim elementima koštane strukture i pregradnje, s morfološkim i hemodinamskim promjenama srca. Očekujemo da bi time doprinjeli rasvjetljavanju rizika kardio-vaskularnih komplikacija u pojedinim oblicima RO, što ima važno kliničko značenje, jer bi to moglo utjecati na izbor terapije i vremena kada će se indicirati pojedine terapijske metode, što je naročito značajno u slučaju primjene radikalnijih terapijskih zahvata kao što je npr.paratireidektomija. Tako bi primjerice nalaz značajnijih kardio-vaskularnih promjena u dominantnom hiperparatireoidizmu indicirao radikalni terapijski pristup, tj. paratireidektomiju u ranijoj fazi kako bi se smanjio rizik srčanih promjena. Planom projekta predviđa se provesti istraživanje na 200 bolesnika,nakon čega će se učiniti statistička obrada i evalvacija rezultata. Do 31 kolovoza 1995.g. godine obrađeno je 150 bolesnika što je sukladno predviđenom planu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 6-06-146 Kibernetički model ličnosti
  Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 5-10-114 Programiranje kinezioloških transformacijskih procesa
  Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 3-01-203 Patofiziologija i terapija uremije
  Naziv ustanove: O.B."Sveti Duh" Zagreb, Interna klinika
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Nova bolnica Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Filozofski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta "Drago Perović"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR REBRO, CENTRALNI LABORATORIJ
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - ZAGREB, HRVATSKA

 6. Naziv ustanove: Dartmouth-Hitchcock Medical Center
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Lebanon, USA, New Hemshire


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Tko je tko u Hrvatskoj
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi

 2. Naziv: Dialyse Journal, Hrvatsko izdanje
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Dr.sc.Dalibor Krpan, imenovan je glavnim urednikom Hrvatskog izdanja međunarodnog časopisa Dialyse Journala

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr