SVIBOR - Projekt broj: 3-01-500

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-500


NOVE METODE KIRURŠKOG LIJEČENJA KONGENITALNIH ANOMALIJA. MOGUĆI INTEGRALNI KIRURŠKO-PEDIJATRIJSKI MODEL ZA HRVATSKU


Glavni istraživač: BATINICA, STIPE (2511)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.10.93. do 01.10.97.

Ukupno radova na projektu: 48
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za kirurgiju, Zavod za dječju kirurgiju Klinički bolnički centar - Rebro Medicinski Fakultet Sveučilista u Zagrebu
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 233-233

Sažetak: U projektu se predlažu nove kirurške metode liječenja nekih Ť anomalija dišnog, probavnog i mokraćnog sustava. Ideje su Ť nastalena temelju ranijeg eksperimentalnog rada (doktorat i dva Ť magisterija) i dugogodišnjeg kliničkog iskustva. Pri rješavanju traheoezofagealne fistule kod atrezije Ť ezofagusa, pogotovo kod recidivnih stanja fistule, moguća je Ť primjena prebačenog perikarda kako bi se osigurao okludirani Ť fistulni otvor na dušniku ili jednjaku. Na isti se nacin može Ť osigurati otvor dijafragmalne hernije. Pri zatvaranju velikih defekata trbušne stijenke mjerit će se Ť tlakovi u trbušnoj šupljini, koji će utjecati na izbor kirurškog Ť postupka. Valja izbjeći stvaranje visokih tlakova, jer nastaju Ť cirkulacijaske i ventilacijske smetnje. Cistoureteralni refluks je najčešća anomalija na mokraćnom Ť sustavu. Što je dijete mlađe, liječenje je teže. Tkivo je Ť nerazvijeno, momentalni status nije i konačan, a tijekom rasta i Ť razvoja moguće su promjene i regresija nalaza. U rješavanju Ť momentalnih stanja autori preporučuju instaliranje suprapubične Ť drenaže tijekom nekoliko mjeseci. Za sve predložene postupke Ť potrebna je realizacija u svakidašnjoj kliničkoj praksi te Ť evaluacija rezultata. U projekt su uključeni razni profili liječnika involviranih u Ť dijagnostiku i liječenje. Obuhvaćeni su odjeli za neonatologiju i Ť kirurgiju grada Zagreba, tako da će se ujedno pratiti sveukupni Ť broj i vrsta kongenitalnih anomalija koje se mogu liječiti Ť kirurškim putem, te rezultati liječenja. To može biti Ť pokazateljem organiziranosti i sposobnosti neonatološke i Ť kirurške službe grada Zagreba, a ako se zamišljena ideja razradi, Ť može biti i modelom za Hrvatsku.

Ključne riječi: neonatalna kirurgija, kongenitane anomalije, model, recidivna traheo-ezofagijska fistula, dijafragmalna hernija, kongenitalni defekti prednje trbušne stijenke, sindrom kratkog crijeva, anomalije mokraćnog sustava

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog projekta je da se na temelju poznatih patofiziologijskih zbivanja kod najčešćih i najfatalnijih kongenitalnih anomalija primjene nove definitivne ili palijativne kirurške metode, koje bi trajno ili privremeno riješile problem postojeće anomalije. Utvrdio bi se redoslijed zbivanja i postupaka s ugroženim novorođenčetom nad kojim će se učiniti kirurški zahvat. Naročito će se vrednovati rezulati novih kirurških postupaka. Svu bi novorođenčad s kongenitalnim anomalijama valjalo liječiti u jedinici intezivne skrbi odjela za dječje bolesti. Tu bi se učinile sve pretrage i pripreme te postiglo optimalno stanje za operaciju. U predloženi projekt uključeni su različiti profili liječnika, koji se i inače bave dijagnostikom kongenitalnih anomalija. Projekt bi se radio na razini grada Zagreba, jer su uključeni svi odjeli za neonatologiju i kirurške ustanove u kojima se liječe djeca. To je prva studija u Republici Hrvatskoj koja bi analizirala problematiku kongenitalnih anomalija, a koje se mogu ispraviti kirurškim putem. Dobio bi se uvid u pomor i obolijevanje novorođenčadi, ali i u rezultate i mogućnosti liječenja. Budu li rezultati opravdani i prihvatljivi, mogao bi se stvoriti model za Republiku Hrvatsku. PLAN A) Pri anomalijama DIŠNOG SUSTAVA istraživat će se nove metode u zbrinjavanju: 1) ATREZIJE EZOFAGUSA s traheoezofagealnom fistulom. Ranije smo radili eksperimentalne studije s transplantacijom perikarda. 2) zatvaranja otvora DIJAFRAGMALNE HERNIJE, koja bi se rješavala prema prije spomenutom principu. B) Pri anomalijama PROBAVNOG SUSTAVA istraživat će se valjanost novog postupka u: 1) rješavanju defekta TRBUŠNE STIJENKE. 2) pedijatrijsko-kirurškim istraživanjima kod djece s KRATKIM CRIJEVOM koje nije razvijeno, ili je zbog nekog razloga odstranjeno. C) Anomalije MOKRAĆNOG SUSTAVA su ponajčešće. Većinu je moguće ispraviti kirurškim putem. Prisutna je nedoumica da li raditi definitivne rekonstrukcijske zahvate na malom i nerazvijenom tkivu ili palijativne zahvate, koji se sastoje u odstranjenju opstrukcije i dobroj drenaži mokraće. Druga vrsta istraživanja usmjerena je na mogućnost i valjanost endoskopskih zahvata u malog djeteta (npr. ugrađivanje proteza, endoskopsko rješavanje stenoza pijeloureteričnog segmenta i sl.)

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr