SVIBOR - Projekt broj: 3-01-509

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-509


BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ANTIDOTA OD OTROVANJA VISOKO TOKSIČNIM OPS


Glavni istraživač: RADIĆ, BOŽICA (39615)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.93. do 01.06.96.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Laboratorij za toksikologiju
Adresa: Ksaverska cesta 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041-434-188)
teleFaks: 385 (041 -274-572)
E-mail: fuchs¦olimp.irb.hr

Sažetak: Pripravljena je i testirana serija novih bis-piridinijskih, piridini-imidazolijskih, i imidazolijskih oksima. Ovi oksimi sadrže metilnu, fenilnu, benzilnu i 4-fluorfenilnu skupinu u položaju 3 na imidazolijskom prstenu, a prstenovi su međusobno povezani alkanskim, eterskim ili dieterskim lancem. Strukture spojeva određene su elementarnom analizom, IR, i NMR - spektroskopijom. Inhibitorna moć oksima (IC - 50) ispitivana je na ACHE ljudskih eritrocita, a akutna toksičnost (LD-50) na miševima. Preliminarna ispitivanja pokazuju da tip supstituenta na imidazolijskom prstenu i duljina lanca između prstenova značajno utječu na IC-50 vrijednosti ovih oksima. Općenito bis-imidazolijski oksimi su jači inhibitori od njihovih odgovarajućih piridinijsko - imidazolijskih oksima. U nastavku istraživanja ispitivana je inhibitorna moć (IC-50), zaštita AChE ljudskih eritrocita inhibiranih somanom u četiri novosintetizirana N-fenil imidazolijska oksima i nekoliko piridinij-kinuklidinijskih oksima. Njihova akutna toksičnost (LD-50) i zaštita prema intoksikaciji somanom određivani su "in vivo" na miševima.

Ključne riječi: Reaktivatori acetilkolinesteraze, Osimi, Piridinijevi spojevi, Organofosforni spojevi, Soman, VX, Sarin, Tabun, Nervni agensi, Kinuklidinijski oksimi.

Ciljevi istraživanja: Poznato je da su oksimi reaktivatori acetilkolinesterazeinhibirane organofosfornim spojevima. Otkada su uočena tasvojstva oksima,sintetiziraju se i testiraju spojevi različitihstruktura. Cilj ovih istraživanja je ispitati antidotalnasvojstva novosintetiziranih imidazolijskih oksima prema AChEeritrocita inhibiranih somanom i drugim visokotoksičnimorganofosfornim spojevima.U tu svrhu ispitivanja su usmjerena naistraživanje biokemijskih osobina odgovornih za utvrdjivanjesvojstava spoja ,kao potencijalnog antodota u otrovanju visokotoksičnim organofosfornim spojevima.Ispitat će se njhovatoksičnost,sposobnost reaktivacije fosforiliranog enzima AChEljudskih eritrocita, te mogočnost zaštite AChE od fosforiliranja.Pored "in vitro" odredjivanja na ljudskim eritrocitima,biološkaistraživanja imidazolijskih oksima ispitati će se "in vivo" naeksperimentalnim životinjama.Konačni cilj istraživanja jeusporedba dobivenih rezultata odredjivanja aktivnosti testiranihimidazolijskih oksima sa svojstvima standardnih antidota mono ibispiridinijskih oksima i postizanja boljih zaštitnih učinakapri otrovanju tim visoko toksičnim spojevima. Istraživanje je načinjeno sa svrhom da se iznađe u kojoj mjeri priroda p-CH3 supstituenta u N-fenil imidazolijskim oksimima utječe na njihovu "in vitro" inhibitornu moć određenu na AChE ljudskih eritrocita, postotak reaktivacije AChE ljudskih eritrocita inhibirane somanom i "in vitro" zaštitu protiv somana. I "in vivo" eksperimentima na miševima odredit će se akutna toksičnost (LD-50) i "in vivo" zaštita prema somanu. Također ispitana je i djelotvornost spojevima (kinuklidinijski oksimi) za koje se pretpostavilo da osim moguće reaktivacijske sposobnosti imaju i antimuskarinsko (kolinolitičko) djelovanje.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-o7-241 Sinteza i biološko djelovanje antidota organofosfornih spojeva
  Naziv ustanove: Prirodoslovno- Matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prirodoslovno-Matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr