SVIBOR - Projekt broj: 3-01-514

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-514


ULOGA CINKOVIH IONA U KOMPENZACIJSKOM RASTU JETRE I IMUNOLOŠKIM FUNKCIJAMA


Glavni istraživač: MILIN-KNAFEL, ČEDOMILA (70123)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.93. do 01.06.95.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Zavod za kemiju i biokemiju
Adresa: B.Branchetta 20, 51000 Rijeka
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 227 076
teleFaks: 385 (0)51 51 49 15
E-mail: Cedomila.Milinƒmamed.medri.hr

Sažetak: U odrasloj jetri stanice posjeduju vrlo veliki latentni potencijal rasta. To se najbolje očituje na modelu glodavaca, nakon parcijalne hepatektomije. Tijekom kompenzacijskog rasta jetre karakteristična je sinteza novih proteina. Od posebnog je interesa malo istraženi Zn-vežući protein. Pojavu Zn-vežućeg proteina u stanicama jetre koja kompenzacijski raste, prati sinhrono uvećanje vrijednosti koncentracije cinka u regenerirajućoj jetri. Poznata je uloga i neophodnost cinka prilikom aktivacije pojedinih enzima. Cink je isto tako neophodan u metabolizmu inzulina i porfirina. No, postoje i neke jedinstvene uloge koje cink zauzima u imunološkom odgovoru organizma. In vitro dodatak cinka ili njegovih soli u kulture stanica limfocita, dovodi do poliklonalne aktivacije limfocita i pojačanog odgovora stanica na dodatak mitogena. Na modelu glodavaca dokazano je da u kratkom razdoblju prehrane sa nedostatnim količinama cinka, dolazi do atrofije timusa, limfopenije, poremećaja u odnosu pojedinih podklasa limfocita i mononuklearnih fagocita. Kao rezultat tih promjena smanjen je antitijelima posredovan odgovor T-stanica ovisnih i T-stanica neovisnih antigena. Smanjena je i aktivnost citolitičkih T-stanica i aktivnost NK ("natural killer") stanica. Navedeni podaci sugeriraju da cinkovi ioni sudjeluju u kontroli imunološkog sustava organizma. Zbog učešća limfatičkog sustava u kontroli kompenzacijskog rasta jetre, moguće je da cinkovi ioni indirektno reguliraju i taj proces.

Ključne riječi: parcijalna hepatektomija, kompenzacijski rast jetre, regenerirajuća jetra, Zn-vežući protein, cink, imunološki odgovor, limfatički sustav, limfociti.

Ciljevi istraživanja: Istraživanja koja predlažemo imala bi za cilj utvrditi: -potencijalnu ulogu cinkovih iona u procesima regeneracije jetre i bubrega, -međusobnu ovisnost cinkovih iona i imunološkog odgovora humoralnog i staničnog tipa, -potencijalni utjecaj cinkovih iona na procese interakcija između trofičkih i imunoloških funkcija. U tu svrhu određivat ćemo: 1. Koncentraciju cinkovih iona u: -tkivu intaktne jetre -tkivu regenerirajuće jetre nakon parcijalne hepatektomije (pHx) -serumu eksperimentalnih životinja 2. Koncentraciju cinkovih iona u limfatičkim organima tijekomhumoralnog i staničnog imunološkog odgovora u životinjasenzibiliziranih ovčjim eritrocitima ili paternalnim (semialogeničnim) splenocitima. Navedena istraživanja planirana su dvije godine. Nakon tograzdoblja, ukoliko nabavimo traženu opremu, nastojat ćemoproširiti naša istraživanja na izolaciju, pročišćavanje ikarakterizaciju tvari koje sudjeluju u kontroli kompenzacijskog rasta jetre.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-168 Međuodnosi između neuroendokrinog i limgatičkog sustava
  Naziv ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,Zavod za fiziologiju i imunologiju
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: INA Rafinerija nafte Rijeka
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: "PLIVA" Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr