SVIBOR - Projekt broj: 3-01-534

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-534


MODELI U MEDICINI, DIJAGNOSTIČKI I SIMULACIONI


Glavni istraživač: KORŽINEK, KREŠIMIR (54480)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.07.95.

Ukupno radova na projektu: 61
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: KBC, Ortopedija i fizikalna medicina, Zagreb (180)
Odjel/Zavod: Klinika za ortopediju
Adresa: Šalata 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 274 254

Sažetak: Modeliranje se upotrebljava u svim područjima znanosti. Ť Njegova je široka primjena i u biomedicini: u prvom redu kao Ť teoretska osnova za sagledavanje i definiranje procesa i njihove Ť dinamike i uzročne povezanosti, zatim u simulaciji tih procesa Ť pod različitim bilo prirodnim ili eksperimentalnim uvjetima i na Ť kraju modeli omogućavaju pouzdanu prognozu dinamike Ť biomedicinskih sustava, procesa i stanja. Dijagnostički modeli Ť ili algoritmi su još uvijek nerazvijeni. Problem koji smo postavili je kompleksan i Ť multidisciplinaran. Uključuje od analize složenih bio- sustava do Ť analize individualnih rezultata pojedinca. Multivarijantne Ť metode, koje se uglavnom koriste u analizi varijabli koje opisuju Ť dinamiku bolesti dovode do redukcije prostora, a time se Ť neminovno gubi dobar dio informacija. Definirao bi se i razvio bio-sustav, koji bi sačinjavali bio Ť modeli. Modele bi opisivale varijable koje bi pokazale visoku Ť pouzdanost i valjanost. Ovako definiran i uspostavljen sustav, Ť omogućio bi maksimalnu redukciju varijabli, bez gubitka Ť informacija, pračenje dinamike bolesti kao i pouzdanu procjenu Ť tijeka bolesti. Istražila bi se primjena bio-sustava u liječenju Ť i pravovremenom otkrivanju komplikacija i kao pokazatelj Ť medicinskog statusa.Pokušalo bi se ustanoviti koji dijagnostički Ť testovi i pretrage pouzdano opisuju dijagnoze koja će se Ť promatrati, odnosno ukazalo bi se na dijagnostičke testove koji Ť se mogu reducirati u promatranim bolestima i pokazateljima Ť medicinskog statusa. Istražiti će se metode uspostavljanja i primjene stohastičko Ť determinističkih simulacionih modela koji opisuju dinamiku Ť zaraznih bolesti. Cilj predloženog ispitivanja je pojednostavljenje i Ť optimalizacija multivarijantnog sustava koji pouzdano opisuje Ť neke bolesti. Rezultati ovog ispitivanja mogli bi se primjeniti u Ť zdrastvenoj zaštiti stanovništva.

Ključne riječi: model, simulacija, dijagnostički modeli, pouzdanost, vrednovanje, davatelj krvi, kardiovaskularne bolesti, dermatoze, zarazne bolesti, ortopedska kirurgija

Ciljevi istraživanja: Predložena istraživanja omogućila bi definiranje i uspostavljanje bio-modela koji bi opisivali dinamiku bolesti ili bi bili indikatori stanja. Bio bi to pokušaj da se maksimalno pojednostavi bio-sustav, a da se pritom ne izgubi ništa od pouzdanih informacija. Cilj predloženog istraživanja je uspostaviti bio-sustav, koji bi sačinjavali bio-modeli, oni bi omogućili da na temelju kliničkih podataka i dijagnostičkih testova u ranom stadiju bolesti ili pokazatelju stanja možemo predvidjeti ishod , odnosno pravovremenu i svrsishodnu intervenciju. Pokušati će se procijeniti koji su dijagnostički testovi i pretrage dostatni za pouzdano opisivanje promatranih bolesti i operativnih zahvata. Ispitati će se mogućnosti povečanja sigurnosti transfuzije krvi pomoću uspostavljenog biomodela za utvrdjivanje prihvatljivog "sigurnog" davatelja krvi. Modeli kojima se simulira dinamika zaraznih bolesti omogućili bi iznalaženje optimalne strategije u prevenciji, suzbijanju i liječenju zaraznih bolesti. Cilj je definirati i uspostaviti simulacione modele zaraznih bolesti, koji omogućuju simuliranje intervencija na prirodni tijek zaraznih bolesti i to cijepljenjem i/ili sanitacijom, zdrastvenom edukacijom i dr. Očekujemo pronalaženje najjeftinijih, a pritom najefikasnih programa epidemiološke zdrastvene zaštite. Uvođenjem dijagnostičkih modela, makar u ovako mali segmemt medicine, pokazala bi se mogućnost jednostavnog i jeftinog nadzora i kontrole nad dinamikom bolesti, ranog otkrivanja komplikacija i neželjenih stanja, što bi omogućilo pravovremenu i time djelotvornu prevenciju komplikacija, koja najčešće znači i spašavanje ili poboljšanje života. Modeli koji bi bili definirani i uspostavljeni u ovom ispitivanju mogli bi se koristiti i u drugim područjima medicine.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Department of Primary Helth Care, University of Goteborg
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Goteborg, Švedska

 2. Naziv ustanove: State university of New York, Kings County Hospital Center, Department of Pathology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: New York, USA

 3. Naziv ustanove: Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Republički zavod za javno zdravstvo
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: University of Vienna
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Beč, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr