SVIBOR - Projekt broj: 3-03-312

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-312


IMUNOLOŠKA AKTIVNOST I PRIMJENA PRIPRAVKA DOBIVENOG IZ GUJAVICA ( porodica LUMBRICIDAE )


Glavni istraživač: HRŽENJAK, TEREZIJA (16733)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za biologiju
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 2390-142
teleFaks: 385 (01) 214-697

Sažetak: Gujavice iz porodice Lumbricidae su u evolucijskom nizu prviorganizmi koji pokazuju imunološko prepoznavanje i pamćenje.Regeneriraju amputirani dio tijela ukoliko im nije oštećenživčani sustav. Njihova tjelesna - celomna tekučina sadržiopsonine, aglutinine, lizine, faktore inhibicije migracijemakrofaga i mitogene. Mjesto gujavice u evolucijskom nizupokazuje da i genetska osnova za makromolekule koje nose navedenasvojstva nije prošla veliki evolucijski put. Cilj ovogistraživanja bio je izolirati biološko aktivne makromolekule,determinirati njihovu genetsku osnovu te im dati adekvatnupraktičnu primjenu. Iz tkivnog homogenata Eisenia foetida (familija Lumbricidae) izdvojen je makromolekularni kompleksglikoproteinskog karaktera (G-90). Kompleks pokazuje raznolikubiološku aktivnost: mitogenost, tumorostatičnost, citotoksičnost,bakteriostatičnost, selektivnu aglutinaciju i hemolizu. U ovomradu će se iz navedene smjese izdvojiti pojedine frakcije,odnosno makromolekule te u testovima "in vitro" i "in vivo"utvrditi njihovo djelovanje i specifičnost. Makromolekule će sebiokemijski analizirati i utvrditi njihova genetska pripadnost.Prema očekivanju, G-90 sadrži razne lektine, faktore rasta ienzime. Njihova izolacija će biti doprinos znanosti u studijuprijenosa signala od stanične membrane do jezgre, pokazat ćeevolucijski put nekih makromolekula, te također biti osnova zapripremu lijekova s tumorostatičnim učinkom.

Ključne riječi: gujavice, glikolipoproteini, lektini, tumorostatici, bakteriostatici, imunomodulatori,faktori rasta, enzimi

Ciljevi istraživanja: Ciljevi: Iz tkiva gujavica nastojati izolirati biološko aktivne makromolekule, nosioce posebnih aktivnosti koje posjeduje gujavica (aglutinacija, opsonizacija, regeneracija, lektinske osobine). Biološki i biokemijski determinirati izdvojene makromolekule i dati im praktičnu primjenu (imunomodulatori, tumorostatici). Rezultati: Iz tkivnih homogenata gujavica je izdvojen makromolekularni kompleks glikolipoproteinskog karaktera G-9O. Biološki ukupna smjesa djeluje lektinski, a isto tako neke njegove izdvojene frakcije. Jaka je stimulacija ugradnje 3H timidina u onkogeno transformirane stanice, kao i normalne mišje limfocite. "In vivo" G-9O inhibira rast mišjeg melanoma Bl6. Gel filtracijom je G-9O razdvojen je 7 frakcija koje sve posjeduju veću ili manju inzulinsku aktivnost (RIA, Western blotting). Na osnovu komparativnih studija smatramo da je riječ o neotkrivenom faktoru rasta iz porodice "inzulinu sličnih faktora rasta". Supstanca je pročišćena i spremna za određivanje genetskog koda. U ovom smjeru istraživanja nisu nastavljena zbog nedostatka financijskih sredstava. Iz G-9O su također izolirana 2 enzima - aktivnost serinskih proteaza. Molekularna masa im je 23 i 28 kD. Proteaze su glikoproteini, što je rijetkost. Istraživanja su tema magistarskog rada mladog istraživača. Izolirani i pročišćeni enzimi spremni će biti za genetsku determinaciju. G-9O daje interakciju sa humanim i animalnim serumima. Utvrdili smo da precipitacijski lukovi potječu od interakcije sa serumskih imunoglobulinom A. Istraživanja se nastavljaju.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-03-464 IMUNOGLOBULINI A U DIJAGNOSTICI HUMANE I VETERINARSKE MEDICINE
  Naziv ustanove: VETERINARSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Pliva, farmacija, kemijska kozmetika i prehrambena industrija
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr