SVIBOR - Projekt broj: 3-03-331

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-331


DJELOVANJE TOPLINSKIH STRESOVA NA IMUNOST I PROIZVODNOST U KOKOŠI


Glavni istraživač: NEMANIČ, JOŽE (33282)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.91. do 01.06.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Centar za peradarstvo
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2332-167
teleFaks: 385 (0)1 2332-036

Sažetak: Istražit čemo djelovanje toplinskog stresa na imunosni odziv i proizvodnos u svih proizvodnih kategorija kokoši. Budući da kokoš imunološki i proizvodno različito reagira na dužinu trajanja i jakost stresa u pokusu će se primijeniti akutni i kronični toplinski stres. Tijekom pokusa provest če se vakcinacija prema važečem programu specifične imunoprofilakse, a stalno će se pratiti imunost i proizvodni rezultati. Pretragama hrane i kontrolom zdravlja kokoši isključit će se moguće nepovoljno djelovanje nekih štetnih čimbenika za organizam peradi.

Ključne riječi: kokoš,toplinski stres,imunosni odziv,proizvodnost

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je spoznati djelovanje akutnog i kroničnog stresa u našim proizvodnim uvijetima na imunosni odziv prema primijenjenim vakcinama, te proizvodnost u pilića i nesilica. Dobiveni rezultati unijeti će više svijetla u riješavanje slabijih imunosnih odziva s obzirom na različitost provienijenci kokoši i njihovu proizvodnu namijenu, te mogućih izmjena programa specifične imunoprofilakse s obzirom na primijenu vakcina. Pored toga, očekujemo utvrditi u kojoj mjeri se narušava proizvodnost u pilića i nesilica u takvim uvijetima držanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr