SVIBOR - Projekt broj: 3-03-356

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-356


UTJECAJ KAKVOĆE VODE NA INTENZIVNO STOČARSTVO I EKOLOGIJU


Glavni istraživač: VINKOVIĆ, BARA (66413)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Veterinarski institut, Zagreb (48)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA ZOOHIGIJENU
Adresa: ZAGREB, SAVSKA 143
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 535-011
teleFaks: 385 (0)1 537-140
E-mail: mavi.veinst.hr

Sažetak: U razdoblju između 30.04.1991 do 31.12.1993 analizirano je 127 uzoraka vode za napajanje iz nekoliko velikih farmi i seoskih domaćinstava. Analizirani su bakterijski, fizikalni i kemijski pokazatelji prema Pravilniku o higijenskoj ispravnnosti pitke vode (Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva, NN 53/91). Temeljem dobivenih rezultata izlazi da kriteriju ukupnog broja bakterija nije udovooljilo 14.8 %, a najvjerojatnijeg broja kooliformnih bakterija 31.5 % pretraženih uzoraka. Osnovni kemijski pokazatelji organskog onečišćenja prelaze propisanu razinu u 3.1 % sluučajeva za amonijak, 22.8 % za sadržaj nitrita i 35.4 % za potrošak kalijeva permanganata. Sadržaj nitrata i klorida u svim pretraženim uzorcima bio je ispod propisane razine. Organsko onečišćenje izvora vode za napajanje životinja nije utvrđeno, što s ekološkog stajališta ohrabruje. Pridoda li se ovome i činjenica da u Hrvatskoj postoji manjak uvjetnih grla po hektaru (Vinković, 1993), te da je eppizootiološka situacija u svezi naročito opasnih zaraznih bolesti u nas povoljnija nego u mnogim europskim državama (Pauković, 1993), izlazi da bi ove argumente trebalo koristiti u promidžbi naše animalne proizvodnje. Praćenjem utjecaja stočne proizvodnje na okoliš veterinarska struka može ponuditi dragocjene argumente pomoću kojih bi se trenutno zaostajanje za svjetskim postignućima u stočarstvu okrennulo u vlastitu prednost, proizvodnju ekološki prihvatljivijih namirnica animalnog podrijatla.

Ključne riječi: stočarstvo, fekalna animalna tvar, voda, nitriti, nitrati, ekologija

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja bio je utvrditi u nas pretpostavljene zagađivače okoliša sa stajališta brojnosti životinja u eksploataciji i načina njihova držanja. U tu svrhu su pretraživani uzorci vode iz bunara udaljenih najmanje 20 i najviše 500 m od laguna s fekalnom tvari. Temeljem Pravilnika o higijenskoj ispravnosti pitke vode (Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva, NN 53/91) kriteriju ukupnog broja bakterija nije udovoljilo 14.8 % , a najvjerojatnijeg broja koliformnih baakterija 31.5 % uzoraka. Prekoračenje propisane razine u slučaju nitrita utvrđeno je u 22.8 %, amonijaka 3.1 % i potroška kalijeva permanganata 35.4 % pretraženih uzoraka. Sadržaj nitrata i klorida u svim pretraženim uzorcima bio je ispodd propisane razine. Biološki pokus nije proveden budući da nisu utvrđene značajne koncentracije nitrata-nitrita, a koje bi se mogle odraziti na zdravlje iu proizvodnost životinja. Posredno značenje ovih rezultata osobito je korisno u ocjeni zdravlja okoliša. Međutim, tijekom istraživanja nametnulo se pitanje blagovremene intervencije smanjivanja polucije okoliša. Tako je istražena mogućnost primjene zeolita u intenzivnom svinjogojstvu u postizanju ekološki prihvatljivije proizvodnje, kao jedno od alternativnih rješenja, (Vinković i sur., 1993).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr