SVIBOR - Projekt broj: 3-03-357

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-357


DIVLJAČ KAO REZERVOAR INFEKCIOZNIH BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Glavni istraživač: KOVAČIĆ, HRVOJE (22831)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Veterinarski institut, Zagreb (48)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA IMUNOLOGIJU
Adresa: ZAGREB Savska c. 143
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)
Telefon: 385 (0)1 353-011
teleFaks: 385 (0)1 357-140
E-mail: mavi.veinst.hr

Sažetak: U radu su prikazani nalazi antitijela za leptosporoze u svinja 4 biocenoze i kod goveda u 2 te u miš.sisavaca u njhovoj okolini. Petraženo je 12566 svinja od kojih su antitijela nadjena kod 3318 i 1010 goveda a antitijela su nadjena kod 174.Od 536 miš.sisavaca antitijela su nadjena kod 106 a kliconoštvo utvrdjeno kod 47.U 436 goveda I.biocenoze nadjena su antitijela za sv.gripp.u 56 i od 151. miš.sisavaca u 3.U 574 goveda II.biocenoze nadjena su antitijela za sv.icterohaemorr.u 4,pom.u 56,gripp.u 45 te sej.i sax.u po 2.U 30 miš.sisavaca antitijela za sv.pom.u 1.i sej.u 2.U 3683 svinje I.biocenoze antitijela za sv.icterohaemorr.u 695,pom.u 6,aust.u 619,tarass.u 26,te ball.i can.u po 1.U 151 miš.sisavaca sv.za icterohaemorr.u 72,ball.u 4,sej.u 6,sax.u 5 te aust.i pom.u po 1. U 1671 svinje II biocenoze za sv.icterohaemorr.u 39 i tarass.u 5.U 100 miš.sisavaca za sv.icterohaemorr.u 7,aust.i pom.u 5,hardjo u 4,can.,ball.gripp.sej.i sax.u 3 i tarass.u 2.U 4889 svinja III.biocenoze antitijela za sv.icterohaemorr.u 451,pom.u 311,aust.u 712,tarass.u 832,ball.u 3,sej.i bat.u 2.te gripp.i sax.u 1.U 113 miš.sisavaca za sv.pom.u 12,sax.u 4,bat.i sej.u po 2 te icterohaemorr.u po 1.U 2323 svinje IV.biocenoze antitijela za sv.icterohaemorr.u 119,pom.u 64,aust.u 184 i tarass.u 22.U 47 miš.sisavaca za sv.pom.u 3 i bat.u 2.Usporedbom nalaza antitijela za sv.u goveda i miš.sisavaca vidimo da antitijela za sv.hardjo i icterohaemorr.nismo našli u miš.sisavaca.U svinja smo našli antitijela za sv.can.ali ne i u miš.sisavaca u kojih smo našli antitijela za sv.hardjo ali ne i u svinja,takodjer se iste sv.leptospira ne javljaju u svim biocenozama.Nalazi istih antitijela za sv.leptospira u goveda,svinja i miš.sisavaca govore o prjenosu infekcije s jednih na druge što potvrdjuju i nalazi kliconoša u miš.sisavaca.

Ključne riječi: Leptospira interrogans,prirodni rezervoari,mišoliki sisavci, domaće životinje

Ciljevi istraživanja: U nastojanju da se u domaćih životinja iskorjene zarazne bolesti ili svedu na najmanju mjeru dogodi se da se uvijek ne postigne željeni rezultat.U nekim slučajevima uzrok je u postojonju veze između divljih životinja,nosioca uzročnika zarazne bolesti i domaćih životinja.To znaći da zaraza u divljih životinja u jednoj biocenozi može imati utjecaja na pojavu i širenje zaraznih bolesti u domaćih životinja.Prema tome lanac prenošenja uzročnika bolesti održavaju međusobno domaće i divlje životinje.Među takve bolesti spada i leptospiroza.Iako se zna da su domaće i divlje životinje nosioci leptospira neznamo koliko u pojedinim biocenozama divlje životinje utjeću na pojavu i širenje leptospiroze kod domaćih životinja i da li se javljaju iste sv. leptospira kod njih.Leptospiroza je kod nas proširena u uzgojima domaćih životinja.Postotak inficiranih životinja ide i preko 30%. Različitost pojave sv.leptospira u pojedinim uzgojima otežava provođenje zaštitnih mjera. Događa se da u uzgojima inficiranim jednom sv.pojavi i druga a da je za to teško naći objašnjenje. Stoga se u uzgojima unatoć poduzetim mjerama za sprečavanje pojave i širenja infekcije bolest ne uspijeva iskorjeniti. Cilj nam je kontinuirano u uzgojima goveda i svinja pratiti prisutnost antitijela za leptospire.Zatim u okolici dom.živ.u miš.sisavaca utvrditi prisutnost antitijela za leptospire i iz organa izolirati leptospire.Kontinuiranim praćenjem jedne biocenoze dobit ćemo sliku pojedinih sv.leptospira u njih i njihovoj identičnosti ili različitosti kod pojedinih vrsta.Ovim istraživanjima došlo bi se do spoznaje na kojoj bi se temeljila daljnja strategija za zaštitu dom.živ.od leptospiroze.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr