SVIBOR - Projekt broj: 3-04-322

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-04-322


ISTRAŽIVANJE TVARI I METODA ZA FARMAKOPEJSKO MJERITELJSTVO


Glavni istraživač: GRDINIĆ, VLADIMIR (14312)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 83
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 11
Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (6)
Odjel/Zavod: Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
Adresa: A. Kovačića 1
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 445134
Telefon: 385 (0)1 4550398

Sažetak: Izvršena su primijenjana istraživanja za razvitak farmakopejskog mjeriteljstva uz nezaobilazni udjel temeljnih istraživanja na kojima se gradi teorijski pristup i razvijaju suvremena metodološka načela analize farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, kao i pripreme kemijskih poredbenih supstancija. Ponuđene su neke smjernice obzirom na pristupe stvaranja raznolikih tvari, koje su potrebne analitičkoj kontroli kakvoće, naročito za farmakopeje i kontrolu kakvoće lijekova. Pri tome glavna istraživanja odnosila su se na cilj takva pothvata i ulogu gotovog proizvoda, izbor potencijalnih analitičkih postupaka, njihovu matematičko-statističku provjeru, zatim pripremu, karakterizaciju i certifikaciju tvari, te izradba relevantnih programskih paketa. Kemijska i fizikalna karakterizacija zasniva se na razmatranju filozofije mjerenja, izboru analita, njihovoj specifikaciji i izboru analitičkih metoda zautvrđivanje kakvoće tvari i sadržaja analita. Da bi se otklonili neki nedostaci u domaćoj ponudi poredbenih tvari i dobili pogodni proizvodi za laboratorijske potrebe, pripremljeno se dvanaest poredbenih tvari za ispravljanje i kontrolu točke tališta, te azitromicin dihidrat (polimorf A) za ispitivanja identiteta i određivanje sadržaja. Konačno, pripremljeni su "Rječnik mjeriteljstva" koji sadrži oko 500 natuknica znanstvenog nazivlja u čestoj uporabi u kontroli kakvoće lijekova i priručnik "Nomenklatura farmakopeje: prijedlog za hrvatsku jezičnu normu i kodifikaciju u farmakopeji".

Ključne riječi: farmakopeja, poredbene tvari, valjana mjerna praksa, valjana analitička praksa, farmaceutska analiza, programski paket, ispitivanje performansi, ispitivanje čistoće, normizacija, farmaceutske sirovine, diferencijalna motridbena kalorimetrija, spektroskopija, određivanje tališta, azitromicin, kemometrika

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja su: 1. određivanje metodologije za pripremu poredbenih tvari; 2. upute za prosudbu postupaka u analitici i kontroli lijekova; 3. razvoj programskih paketa kao sredstva u farmaceutskoj analizi; 4. prinosi za izgadnju i razvitak Hrvatskog ljekopisa; 5. priprema važnih kemijskih poredbenih supstancija. Rezulatati istraživanja su kako slijedi: 1. utvrđena je metodologija za pripremu poredbenih tvari kao polazište u istraživanju; 2. studirani su postupci analize topljivošću faze i diferencijalne motridbene kalorimetrije, posebice u smislu određivanja čistoće farmaceutskih supstancija; 3. definiran je algoritam za prosudbu postupka u analitici i kontroli lijekova, a odgovarajući matematičko-statistički model je primijenjen na nekoliko kvantitativnih analitičkih postupaka; 4. dati su doprinosi na polju valjane analitičke prakse, farmakopeje, mjeriteljstva i analitičke kemije, posebice kod nekih postupaka za dokazivanje i određivanje sadržaja analita, za kontrolu kakvoće lijekova i za identifikaciju prašaka biljnih droga na temelju mikrokemijskih postupaka i mikroskopskog pretraživanja; 5. izrađeni su programski paketi za: prosudbu analitičkih postupaka (ESKULAP), identifikaciju prašaka biljnih droga (MIKROID), određivanje čistoće metodama diferencijalne motridbene kalorimetrije (DSCOUT) i analize topljivošću faze (FAZAN), ispitivanje otpornosti (RUGGMET) i analizu rezultata laboratorijskih ispitivanja (INTFAR); i 6. izrađeno je 13 novih tvari iz reda kemijskih poredbenih supstancija potrebnih nacionalnom mjeriteljstvu: azobenzen, vanilin, benzil, acetanilid, fenacetin, benzanilid, sulfanilamid, sulfagvanidin, dicijandiamid, saharin, kofein, fenolftalein i azitromicin.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr