SVIBOR - Projekt broj: 4-01-035

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-035


ČINITELJI OPTIMALNOG RASTA I UPORABNE VRIJEDNOSTI DUHANA


Glavni istraživač: VULETIĆ, NIKOLA (53995)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 11.12.98.

Ukupno radova na projektu: 202
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 16
Naziv ustanove: Duhanski institut, Zagreb (92)
Odjel/Zavod: Duhanski institut Zagreb
Adresa: 10000 Zagreb, Planinska 1, Hrvatska
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/228-222;228-225;219-154
teleFaks: 385 (0)1/2332-850

Sažetak: Tijekom petogodišnjeg razdoblja, 1991-1995., provedena su opsežna istraživanja otpornosti na bolesti, napose PVY,plamenjaču i mozaik duhana selekcijskih materijala,kultivara i linija duhana sviejtle virdžinije i berleja,te istraživanja prihvatljive kakvoće i prinosa,i manje štetnosti za zdravlje.Za određivanje optimalnog staništa virginijskog duhana istraživan je plodored stacioniranim pokusima u šesteropolju s kulturama važnim za Sjevernu Hrvatsku, te način ratarenja s navodnjavanjem i u suhim uvjetima. Dinamika hraniva duhan/tlo praćena je, napose za dušik, kalij i fosfor, ali i za neka mikrohraniva. Smanjena primjena sredstava za zaštitu duhana istraživana je egzaktnim i demonstracijskim pokusima, te određivanjem ostataka pesticida. Utjecaj duhanskih herbicida na druge kulture, utvrđen je variranjem načina primjene, vremena primjene i količine. Kod svih selekcijskih materijala i na ostalim poljskim pokusima određen je kemijski sastav u odnosu na standarde, ili je praćena dinamika pojedinih komponenata. Uz klasične postupke u procesu oplemenjivanja duhana sukcesivno su uvedeni i noviji postupci kulture tkiva tehnike haploida s ciljem smanjenja trajanja oplemenjivačkog procesa. Kod novostvorenih linija virginijskog duhana praćen je sadržaj nikotina i katrana u dimu pokusnih cigareta. Utvrđeni su postupci kojima se sadržaj nikotina i katrana u dimu cigareta može smanjiti i do 80%. Obavljena su istraživanja utjecaja agrarne strukture na virginijsku proizvodnju i ispitani najpovoljniji oblici organiziranja nacionalnih duhanske industrije i tržišta duhana.

Ključne riječi: duhan, virdžinija,burley, oplemenjivanje, haploidi, način ratarenja, plodored, dinamika hraniva, nikotin, smanjenje katrana, otpornost na bolesti, pesticidi, PVY, plamenjača, agrarna struktura

Ciljevi istraživanja: Suvremena proizvodnja duhana berlej i virdžinija ne trpe neorganiziranost i ekstenzivnu tehnologiju uzgoja kakova je sada u području proizvodnje u Sjevernoj Hrvatskoj. Svjetska je tendencija, pa i u EU, da se postupcima oplemenjivanja i uzgoja proizvodnje duhana usmjerava na kultivare s manjom izdašnosti katrana i nikotina u pušenju, znači i manje štetnosti, a to je i naš cilj u ovim istraživanjima. Znanstvena istraživanja na ovom projektu zato moraju biti primijenljiva u praksi, čime ne gube na znanstvenoj vrijednosti, pa je to urađeno postavljanjem niza egzaktnih poljskih pokusa u mjestu proizvodnje s problematikom iz načina uzgoja, plodoreda, dinamike vode i hraniva, načina ratarenja, sušenja i primjene pesticida, a napose će niz poljskih pokusa biti temelj oplemenjivačkog rada na klasičan način ili metodom kulture tkiva i haploida. Osim statističkog verificiranja rezultati će biti potvrđeni ili dopunjeni nizom kemijskih analiza i istraživanja. Novostvoreni kultivari bit će primijenjeni u proizvodnji i dalje ispitani.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr