SVIBOR - Projekt broj: 4-01-041

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-041


STVARANJE VISOKORODNIH HIBRIDA KUKURUZA ŠIROKE ADAPTABILNOSTI


Glavni istraživač: PARLOV, DRAGOMIR (76111)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.95.

Ukupno radova na projektu: 83
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: B.C.Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zagreb (106)
Odjel/Zavod: Zavod za kukuruz
Adresa: Marulićev trg 5/I
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 459-200
Telefon: 385 (0) 41 750-311
teleFaks: 385 (0) 41 446-645
teleFaks: 385 (0) 41 750-523

Sažetak: Protekle tri istraživačke godine na projektu odvijale su se po ustaljenom procesu. Iz izvornih populacija koje su kreirane od domaće germplazme i najboljih elitnih materijala iz cijelog svijeta, izabrane su samooplođene biljke na osnovi fenoloških opažanja. Tako odabrani klipovi siju se po metodi klip red. U trećoj godini samooplodnje provode se test križanja s elitnim testerima a testkrižanci se siju u pokuse. U 1992. godini posijani su u Rugvici, Pitomači i Kutjevu pokusi od 25 članova i dva ponavljanja. U vegetacijskoj FAO grupi 100 7 pokusa; FAO 200 30; FAO 300 36; FAO 400 51; FAO 500 48; FAO 600 18 i FAO 700 9 pokusa. U 1993. godini u Rugvici i Kutjevu posijani su pokusi od 25 članova i tri ponavljanja i to u grupi FAO 100 10 pokusa; FAO 200 22, FAO 300 38; FAO 400 48, FAO 500 28 i FAO 600 16 pokusa. Rano testiranje omogućuje prva saznanja o genotipskoj vrijednosti i adaptabilnosti ispitivanog materijala, kao i brzu zamjenu početnog materijala. Izabrani materijali na osnovi prvih saznanja iz pokusa nastavljaju put u selekciji do konačnog cilja, oslobađanja inbred linije, i njenog učešća kao roditeljske komponente u hibridu. Na osnovi dobivenih rezultata ispitivanih hibridnih kombinacija u usporedbi sa standardima (domaći hibridi i hibridi stranih kompanija) u svakoj vegetacijskoj grupi dozrijevanja FAO 100-700 ima kombinacija koje predstavljaju osnovu za daljnja istraživanja. Selekcijskim procesom samooplodnje povećava se homozigotnost iz godine u godinu a testiranje hibridnih kombinacija na više lokacija i godina kao i primijenjena statistička analiza put su koji osigurava uspješnost ovog posla. Nažalost, zbog nemogućnosti izvođenja eksperimentalnog dijela na području Baranje i istočne Slavonije projekt se ne izvodi po predviđenom programu.

Ključne riječi: kukuruz (Zea mays L.), čista linija, hibridna kombinacija, tip zrna, genetska varijabilnost, genetski potencijal, visoki prinosi, široka adaptabilnost, fiziološki kapacitet, stresni faktori, vanjska sredina

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživačkog projekta je dobiti inbred liniju koja će kao roditelj u kombinaciji s drugim roditeljem osigurati hibrid visoke rodnosti i široke adaptabilnosti. Iz dosadašnjih istraživanja izdvojeno je nekoliko hibridnih kombinacija koje su u usporedbi sa standardima (strani i domaći hibridi) imale bolje gospodarske osobine, što je garancija povećne rodnosti u proizvodnji kukruza i manje ovisnosti o stranim znanstvenim istraživanjima iz tog područja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Saatzucht Dr.h.c. R. Carsten
  Tip ustanove: Other
  Grad: Bad Schwarten, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Gabonatermesztesi Kutatointezet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Szeged, Mađarska

 3. Naziv ustanove: Kmetijski inštitut Slovenije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 4. Naziv ustanove: APZ Anhaltische Pflanzenzucht GMBH Bernburg
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Bernburg, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Iowa State University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Ames, Iowa, SAD

 6. Naziv ustanove: COOP DE PAU
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Lascar, Francuska

 7. Naziv ustanove: Instituti i misrit dhe orizit
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Shkoder, Albanija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr