SVIBOR - Projekt broj: 4-01-042

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-042


TEMELJNI FAKTORI PROIZVODNJE SJEMENA RATARSKIH KULTURA


Glavni istraživač: GOTLIN, JOSIP (57371)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 28
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za specijalnu proizvodnju bilja Zavod za zaštitu bilja Institut za šećernu repu
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2335-777 local 4245
teleFaks: 385 (0)1 215-300
E-mail: Grbavac ` magr.agr.hr

Sažetak: Pomoću poznatih parametara za ocjenu kvalitete sjemena (zdravstvenog stanja sjemena, klijavosti, fizikalnih i drugih svojstava) procjenjuje se utjecaj ekoloških uvjeta (karakteristike tla i klime) te pojedinih tehnoloških zahvata u procesu proizvodnje (gnojidba, korištenje fotorazgradljivih folija, zaštita od bolesti, štetnika i korova, načina sjetve, momenta žetve-berbe, sušenja i dorade sjemena te uvjeta skladištenja) na kvalitet sjemena pojedinih genotipova (sorata i eksperimentalnog materijala) ratarskih kultura.

Ključne riječi: kvalitet sjemena, tehnološki zahvati, žetva, berba, sušenje i dorada, ratarske kulture

Ciljevi istraživanja: Putem poznatih parametara za ocjenu kvalitete sjemena (zdravstveno stanje sjemena, klijavost, fizikalna kemijska i druga svojstva) procijeniti utjecaj ekoloških uvjeta (karakteristike tla i klime) te pojedinih tehnoloških zahvata u procesu proizvodnje (gnojidba, korištenje fotorazgradljivih folija, zaštita od bolesti, štetnika i korova, izbora sorte i načina sjetve, momenta žetve ili berbe, sušenje, dorada) na prinos i kvalitetu sjemena pojedinih genotipova (sorata i eksperimentalnih materijala). Istražuju se novi potencijalni parametri i njihova stabilnost za ocjenu potencijala i pogodnost eksperimentalnih materijala i priznatih kultivara za proizvodnju kvalitetnog sjemena a vezanih uz njihovu genetsku osnovu (kao što su npr. debljina stijenki mahuna i sjemene teste kod leguminoza, brzina upijanja i ispuštanja vode iz mahuna i zrna) mogu biti izvor važnih saznanja u selekcijskom radu s ciljem dobivanja kultivara kvalitetnog sjemena. Rezultati ovih istraživanja mogu i trebali bi doprinjeti povećanju mogućnosti preciznijeg odabira uvjeta proizvodnje odnosno određivanju specifićnih tzv. sortnih tehnologija za proizvodnju kvalitetnog sjemena.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za šećernu repu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za zaštitu bilja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr