SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-01-086

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-01-086


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 35
Ukupno objavljenih radova: 35


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Infiltracijske osobine tla u Baranji i njihova sposobnost za navodnjavanje

  Autori:
  Josipović, Marko (131211)
  Urednici
  Bede, Milutin
  Izdavač: Poljoprivredni institut Osijek
  Godina: 1992
  Broj stranica: 62
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Navodnjavanje kišenjem

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Tomić, Frane
  Romić, Davor
  Urednici
  Kos, Zorko
  Izdavač: Hrvatsko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje
  Godina: 1994
  Stranice: od 141 do 161

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Lokalizirano natapanje

  Autori:
  Tomić, Frane
  Mađar, Stjepan (27103)
  Romić, Davor
  Urednici
  Kos, Zorko
  Izdavač: Hrvatsko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje
  Godina: 1994
  Stranice: od 179 do 185

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Oprema za lokalizirano natapanje

  Autori:
  Tomić, Frane
  Romić, Davor
  Mađar, Stjepan (27103)
  Urednici
  Kos, Zorko
  Izdavač: Hrvatsko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje
  Godina: 1995
  Stranice: od 177 do 229

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Oprema za natapanje kišenjem

  Autori:
  Tomić, Frane
  Romić, Davor
  Mađar, Stjepan (27103)
  Urednici
  Kos, Zorko
  Izdavač: Hrvatsko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje
  Godina: 1995
  Stranice: od 231 do 241

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vremenske prilike na području istočne Hrvatske u 1990 godini

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Josipović, Marko (131211)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 21
  Godina: 1991
  Stranice: od 153 do 161

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osnovne teškoće s navodnjavanjem

  Autori:
  Josipović, Marko (131211)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Časopis: Agrotehničar
  Broj: 7 8
  Godina: 1991
  Stranice: od 33 do 35

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Poljoprivredni institut Osijek kao žrtva rata u Hrvatskoj u 1991. godini

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Kovačević, Vlado
  Novoselić, Antun
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1 2
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 163 do 169

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Navodnjavanje - dio suvremene poljoprivrede

  Autori:
  Tomić, Frane
  Kos, Zorko
  Mađar, Stjepan (27103)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 3 4
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 399 do 404

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reakcija soje na kalcizaciju i pojačanu gnojidbu fosfora na pseudogleju zaravni središnje Slavonije

  Autori:
  Kovačević, Vlado
  Jurić, Ivo
  Josipović, Marko (131211)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Broj: 3 4
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 21
  Godina: 1992
  Stranice: od 343 do 351

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjena vodnih i fizičkih svojstava tla kao rezultat vremena i načina obrade tla

  Autori:
  Josipović, Marko (131211)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Dadić, Miroslav (128392)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 3 4
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 251 do 260

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kretanje razine podzemnih voda u poljoprivrednim tlima županjskog područja

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Dadić, Miroslav (128392)
  Josipović, Marko (131211)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Broj: 1 2
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 23
  Godina: 1993
  Stranice: od 147 do 164
  Broj referenci: 7
  Sažetak: Na proizvodnom poljoprivrednom prostoru županjskog područja provedena su petogodišnja (1986-1990) egzaktna istraživanja kretanja podzemnih voda u dreniranim i nedreniranim tlima te je ispitivan utjecaj mjera odbodnje na prinose ratarskih kultura. Rezultati provedenih istraživanja ukazuju da na pravilno funkcioniranje drenažnih sustava, koje se ogleda u pravovremenu spuštanju visokih razina podzemnih voda i potpunom ispunjenju norme odvodnje. U promatranim dreniranim površinama podzemna voda u prosjeku ne dolazi unutar 0-70 cm profila tla. Neuređene proizvodne površine u razdobljima funkcioniranja drenaže pate od suvišne podzemne vode koja se nalazi u oraničnom sloju tla i oscilira na dubini 0-40 cm.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinci drenaže na razine podzemnih voda i prinose ratarskih kultura

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Dadić, Miroslav (128392)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Broj: 3
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 23
  Godina: 1993
  Stranice: od 300 do 310
  Broj referenci: 6
  Sažetak: Napoljoprivrednim površinama područja Županje obavljena su petogodišnja (1986-1990) egzaktna stacionirana istraživanja djelovanja odvodnih sustava na kretanje podzemnih voda u dreniranim i nedreniranim tlima. Rezultati istraž. pokazali su da je postavljena cijevna drenaža na polj. površinama ispravno djelovala te je uspješno spustila podzemnu vodu na tolerantne dubine u prosjeku 60-80 cm ispod površine terena. Istovremeno su od I-V mj. razine podzemnih voda u neuređenim tlima bile u oraničnom sloju tla (0-30 cm). israživanjima su utvrđeni i pozitivni učinci drenaže na prinose zasijanih ratarskih kultura. U svim godinama i lokalitetima istraživanja prinosi kultura bili su veći na dreniranim površinama u rasponu 10-50%, što je zavisilo od vremenskih prilika i usjeva.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značenje vode u razvoju ekološki prihvatljive poljoprivrede

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Tomić, Frane
  Časopis: Hrvatska vodoprivreda
  Broj: 23
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 8 do 9

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Suša i potrebe natapanja u istočnoj Hrvatskoj

  Autori:
  Josipović, Marko (131211)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Lazanin, Željko
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 639 do 694

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog poznavanja nekih izvorišta za unapređenje poljodjelstva Slavonije i Baranje

  Autori:
  Martinčić, Julije
  Mađar, Stjepan (27103)
  Časopis: Hazu - Anali, Zavoda za znanstveni rad - Osijek
  Broj: 10
  ISSN: 0352-4191
  Godina: 1994
  Stranice: od 73 do 92
  Broj referenci: 28
  Sažetak: Autori obrađuju dva izvorišta za unapređenje poljodjelstva Slavonije i Baranje: prirodna i znanstvena izvorišta. Prirodna izvorišta obuhvaćaju zemljopisni smještaj i klimu, zemljišne prilike i stanje poljoprivrednog zemljišta (S. Madjar), a znanstvena izvorišta obuhvaćaju stručni i znanstveni rad u poljodjelstvu od prvih stručnih ispitivanja u poljodjelstvu na slavonskim veleposjedima preko 1878 godine do današnjeg Poljoprivrednog instituta te razvoja školstva-edukacije u odnosu na poljodjelstvo od prvihškola pa do danačnjeg Poljoprivrednog fakulteta J. Martinčić). navedeno autori povezuju sa domovinskim ratom usljed kojeg je došlo do privremenog gubitka i zapuštenosti oraničnih površina, pogoršanja hidromelioracijskih sustava te uništenog znanstveno-nastavnog kompleksa. Zaključuju da su i pored rečenog znanstveni, nastvani i stručni djelatnici nadalje vrlo aktivni u obrazovanju studenata i rješavanju znanstvenih i stručnih poljodjelskih problema te su u mogučnosti da se uključe u svaki poljodjelski projekt Republike Hrvatske i da na taj način i nadalje budu izvorište unapređenja poljodjelstva.

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:

  Autori:
  Josipović, Marko (131211)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Toth, Antun
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Navodnjavanje i održiva poljoprivreda

  Autori:
  Tomić, Frane
  Mađar, Stjepan (27103)
  Marušić, Josip
  Urednici
  Bonacci, Ognjen
  Naslov zbornika: Okrugli stol o suši
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 103 do 110
  Skup: Okrugli stol o suši
  Održan: od 28.10.93 do 28.10.93

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Phenomen of drought in Eastern Croatia

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Šoštarić, Jasna (137434)
  Josipović, Marko (131211)
  Urednici
  Vermes, Laslo
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Workshop on "Drought in the Carpathains Region"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Godina: 1995
  Stranice: od 121 do 131
  Skup: International Workshop on Drought in the Carpathains Region
  Održan: od 03.05.95 do 05.05.95

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Stanje uređenosti i posljedice ratnoga razaranja u slivu rijeke Vuke

  Autori:
  Šoštarić, Jasna (137434)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Josipović, Marko (131211)
  Urednici
  Marušić, Josip
  Naslov zbornika: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovac, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 337 do 345
  Skup: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Održan: od 17.09.94 do 19.09.94
  Sažetak: Sliv rijeke Vuke ima površinu 112352 ha. Hidrološka problematika sliva su bili vrlo mali padovi dna korita rijeke Vuike,. vrlo veliki koeficijenti hrapavosti, kote terena niže od srednjih i visokih voda Vuke, vrlo sporo tečenje, opasnost od poplavnih valova, visoke podpovršinske vode. Za saniranje ove problematike izgrađena je brana "Borovik" sa akumulacijom volumena 8-10 mil m3 vode, crpna stabnica "Dvor" kapaciteta 20m3/s, koja "prebacuje" suvišne oborinske vode s ugroženih terena u Vuku a uređena je i središnja kineta Vuke. U slivu ima uatomorfnih tala 35%, a hidromorfnih 56% Automorfna su uređena otvorenom kanalskom mrežom a hidromorfna i cijevnom drenažom te kombiniranom odvodnjom. Ratne 1991 i 1992 g. privremeno je okupirano cca 60% površina sliva. Procjene ratne štete na slobodnom teritoriju za oremu, mehanizaciju, i vozila za JVP #VUKA# iz Osijek je oko 2350000 DM. Štete na objektima na privremeno okupiranom području nisu iskazane jer se ne zna stupanj oštećenja (crpna stanica "Dvor"). Indirektne štete će se još dugo osjetiti u polj. i ekologiji, jer je došlo do regresije u funkcionalnosti sliva kao prirodne cjeline.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vodni potencijali i njihovo korišćenje na PIK Đakovo

  Autori:
  Josipović, Marko (131211)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Grbeša, Ilija
  Toth, Antun
  Šoštarić, Jasna (137434)
  Urednici
  Marušić, Josip
  Naslov zbornika: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovac, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 345 do 353
  Skup: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Održan: od 17.09.94 do 19.09.94
  Sažetak: Na području Đakovštine ovisno o godini nedostaje od 45 do 285 mm padalina (1961-1990). Navodnjava se najviše na lesiviranim, jako lesiviranim i močvarnim tlima. Tla koja se navodnjavaju su drenirana, na njima je izvedena osnovna i detaljna kanalska mreža. Na PIK-u Đakovo se navodnjava oko 280 ha. Navodnjavaju se sjemenski kukuruz, razno povrće, lucerna i pašnjaci. Za navodnjavanje se koristi slijedeća tehnika: samohodni vučeni rasprskivač i samihodna kišna krila. Obroci navodnjavanja se kreću oko 20 mm jer su ograničeni malim infiltracijskim sposobnostima tla. Na slivovima Vuke i Biđ-Bosuta kad se urede sve planirane akumulacije i retencije bit će ukupno 88095x10 3 m3 vode za navodnjavanje.

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Važnost vode u razvoju ekološki prihvatljive poljorivrede

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Tomić, Frane
  Urednici
  Karlović, Maks
  Naslov zbornika: Strategija dugoročnog razvitka hrvatske poljoprivrede
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 130 do 137
  Skup: Strategija dugoročnoga razvitka hrvatske poljorivrede
  Održan: od 21.04.93 do 22.04.93
  Sažetak: Ograničenost izvorišta i ograničena količina svježe vode s enornim recentnim onečišćavanjem dva su velika svjetska problema potkraj ovoga i na početku slijedečeg stoljeća. najveći potrošač svježe vode jest poljoprvreda (gotovo 80 % ukupne mase), koja se upotrebljava pretežito za natapanje oko 235 mil ha. Vodu treba čuvati i racionalnije trošiti jer je ona izuzetno značajna u razvoju ekološki prihvatljive poljoprivrede. Iste pretpostavke razvoja vrijed i za Hrvatsku, gdje se natapaju male površine (13.290 ha ili 0,8% oranica). Za agroekološke i gospodarske prilikeu Hrvatskoj pogodni su sustavi lokaliziranoga natapanja -kapanja i miniraspršivači. S pomoću njih mogu se uzgajati akumulativne kulture (voće i povrće za za prehranu i preradu) u visikoj kvaliteti ekoločki zdravije hrna ne našim poljima. Sustavi lokaliziranoga natapanja troše male količine vode pa tako čuvaju vodu i tlo a i manje oštećuiju okoliš i agroekosustav.

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neki rezultati ispitivanja samohodnog vučnog rasprskivača (Tifona)

  Autori:
  Josipović, Marko (131211)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Toth, Antun
  Urednici
  Gospodarić, Zlatko
  Naslov zbornika: Aktualni zadaci mehanizatora poljoprivrede
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6135-01-9
  Stranice: od 177 do 184
  Skup: XXII Tradicionalno međunarodno savjetovanje iz područja mehanizacije poljoprivrede
  Održan: od 14.02.94 do 18.02.94

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prosudba potreba kukuruza za vodom

  Autori:
  Josipović, Marko (131211)
  Šoštarić, Jasna (137434)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 36 do 37
  Skup: XXXI znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Potrebe vode za navodnjavanje lubenica u istočnoj Slavoniji

  Autori:
  Šoštarić, Jasna (137434)
  Mađar, Stjepan (27103)
  Josipović, Marko (131211)
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI znanstveno stučno agronomsko savjetovanje
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 79 do 79
  Skup: XXXI znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 26. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Utjecaj obroka i dubine natapanja na kukuruza na dreniranom tlu
  Fakultet: Poljoprivredni Josip Juraj Strossmeyer
  Autor: JOSIPOVIĆ MARKO
  Datum obrane: 01.06.96
  Broj stranica: 125


 27. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Melioracije i uređenje poljoprivrednog zemljišta u slivu rijeke Vuke
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu
  Autor: ŠOŠTARIĆ JASNA
  Datum obrane: 12.03.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 109


 28. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Meliorativno uređenje poljoprivrednog zemljišta u slivu rijeke Biđa i Bosuta
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu
  Autor: DADIĆ MIROSLAV
  Datum obrane: 15.11.90
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 112


 29. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Infiltracijske osobine tala u Baranji i njihova pogodnost za navodnjavanje
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu
  Autor: JOSIPOVIĆ MARKO
  Datum obrane: 12.05.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 115


 30. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Melioracije i uređenje poljoprivrednog zemljišta u slivu rijeke Vuke
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu
  Mentor: MAĐAR STJEPAN
  Datum obrane: 12.03.91
  Broj stranica: 109
  Autor: Šoštarić Jasna
  Rad: Magisterij


 31. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Meliorativno uređenje poljoprivrednog zemljišta u slivu rijeke Biđa i Bosuta
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu
  Datum obrane: 12.01.91
  Broj stranica: 112
  Autor: Dadić Miroslav
  Rad: Magisterij


 32. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Infiltracijske osobine tala u Baranji i njihova pogodnost za navodnjavanje
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu
  Mentor: MAĐAR STJEPAN
  Datum obrane: 12.07.91
  Broj stranica: 111
  Autor: Josipović Marko
  Rad: Magisterij


 33. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj obroka i dubine natapanja na svojstva kukuruza na dreniranom tlu
  Fakultet: Poljoprivredni Josip Juraj Strossmeyer
  Mentor: MAĐAR STJEPAN
  Datum obrane: 01.06.96
  Broj stranica: 125
  Autor: Josipović Marko
  Rad: Doktorat


 34. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Agronomic study for Medan Metropolitan Area - Indonesia

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Naručitelj: Goverment of Republic of Indonesia, Ministry of Public works
  Depo ustanova: Carlo Lotti and Comp.
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 57
  Jezik: engleski

 35. Tip rada: Projekt

  Naslov: Polazište za navodnjavanje poljoprivrednih kultura na području općine Belišće

  Autori:
  Mađar, Stjepan (27103)
  Šoštarić, Jasna (137434)
  Naručitelj: Općina Belišće
  Depo ustanova: DEMD
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 22
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr