SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-01-139

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-01-139


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 51
Ukupno objavljenih radova: 51


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zastupljenost patotipova Erysiphe graminis f.sp. tritici u zapadnom dijelu Jugoslavije od 1968-1990. godine

  Autori:
  Korić, Bogdan (75016)
  Časopis: Agronomski glasnik
  Broj: 4 5
  Volumen: 53
  Godina: 1991
  Stranice: od 241 do 253
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dvogodišnji rezultati ispitivanja nekih stranih sorti pšenice u usporedbi s domaćim

  Autori:
  Mlinar, Rade (76616)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1 2
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oplemenjivanje pšenice na otpornost prema fuzariozama klasa (palež klasa)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Vlahović, Viktorija (74423)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Sesar, Branko
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 2
  Volumen: 8
  Godina: 1991
  Stranice: od 67 do 76
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Improvement of sources of resistance of new wheat lines (Triticum aestivum ssp. vulgare) to Fusarium head blight (Fusarium graminearum Schw.)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Annual Wheat Newsletter
  Broj: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 186 do 0
  Jezik: engleski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Effect of Fusarium graminearum Schw. on reduction in yield of wheat

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Korić, Bogdan (75016)
  Časopis: Wheat Information Service (Japan)
  Broj: 73
  Godina: 1991
  Stranice: od 11 do 14
  Jezik: engleski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Važnija svojstva novih sorata ozime pšenice

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 23 do 31
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Some more important traits of the new ZG winter wheat varieties

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Annual Wheat Newsletter
  Broj: 38
  Godina: 1992
  Stranice: od 91 do 93
  Jezik: engleski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The present level of knowledge on how to improve wheat yield through increased production per spike and increased resistance to Fusarium spp. on spikes

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Annual Wheat Newsletter
  Broj: 38
  Godina: 1992
  Stranice: od 93 do 95
  Jezik: engleski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Improvement of wheat yield through increased production per spike

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Annual Wheat Newsletter
  Broj: 38
  Godina: 1992
  Stranice: od 95 do 96
  Jezik: engleski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oplemenjivanje ozime pšenice u Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Zagreb

  Autori:
  Javor, Petar (76133)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Mlinar, Rade (76616)
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 1 2
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 53 do 69
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Davorka (ZG-920/85) - nova sorta ozime pšenice

  Autori:
  Mlinar, Rade (76616)
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 1 2
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 37
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rad na oplemenjivanju ozime pšenice na osnovi povećane produkcije zrna po klasu

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 3 4
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 115 do 134
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fuzarijska oboljenja pšenice (Fusarium ssp.)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Glasnik zaštite bilja
  Broj: 7 8
  Godina: 1993
  Stranice: od 230 do 238
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Najnovija dostignuća u oplemenjivanju ozime pšenice u Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Zagreb

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Sesar, Branko
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 3 4
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 315 do 324
  Jezik: hrvatski

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Novi oplemenjeni ZG-izvori otpornosti pšenice na fuzarioze klasa (Fusarium graminearum Schw.)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 3 4
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 325 do 336
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Važnost oplemenjivanja ozime pšenice na otpornost na fuzarijsku paležklasa (Fusarium graminearum Schw. i Fusarium moniliforme var. subglutinans)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Vlahović, Viktorija (74423)
  Sesar, Branko
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 1 2
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 3 do 24
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Winter wheat breeding based on increased grain production of spike

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Annual Wheat Newsletter
  Broj: 39
  Godina: 1993
  Stranice: od 136 do 137
  Jezik: engleski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Importance of winter wheat breeding for resistance to Fusarium head blight

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Annual Wheat Newsletter
  Broj: 39
  Godina: 1993
  Stranice: od 137 do 138
  Jezik: engleski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fusarium spp. na pšenici sa specijalnim osvrtom na fuzarijsku pale- klasa (Fusarium graminearum Schw.)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Sesar, Branko
  Časopis: Rachis - Barley and Wheat Newsletter
  Broj: 1/2
  ISSN: 0255-6421
  Volumen: 12
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 43
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Gibberella zeae (Schw.) Petch, tj. Fusarium graminearum Schw. u stanju konidija najrašireniji je uzročnik paleži klasovi pšenice (Triticum spp.) u bivšoj Jugoslaviji (fuzarijska palež klasova). Gljivica napada klasove pšenice u fazi klasanja; napad je najopasniji u cvatnji. Pojavi Fusarium spp. pogoduju visoke temperature (25-30 C) i visokoa relativna vlaga (iznad 85 %). Postoji više mjera za suzbijanje Fusarium spp. kao što su plodored i tretiranje sjemena. Međutim, stvaranje sorti pšenice otpornih ili tolerantnih prema paleži klasova predstavlja glavnu motode za suzbijanje bolesti koja se sve više javlja posljednjih nekoliko godina.
  Ključne riječi: Triticum, Fusarium, zaštita od bolesti, Hrvatska

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Najnovija dostignuća u oplemenjivanju pšenice u Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Zagreb

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Časopis: Annual Wheat Newsletter
  Volumen: 40
  Godina: 1994
  Stranice: od 91 do 93
  Jezik: engleski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dostignuća u oplemenjivanju pšenice na otpornost prema Fusarium spp. na klasu u svijetu i u Hrvatskoj

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 5
  ISSN: 1330-0121
  Volumen: 11
  Godina: 1994
  Stranice: od 349 do 364
  Broj referenci: 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Fuzarioze klasa pšenice početkom 1970-ih godina postale su značajna bolest u našim uvjetima proizvodnje. Zato je 1978. godine i započet sustavni rad u Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja u Zagrebu na programu oplemenjivanja na otpornost protiv fuzarioza klasa. Usporedo pogodnim metodama križanja (polovični dialel) akumulirani su geni otpornosti iz raznih izvora do kojih smo došli razmjenom i time su dobivene nove ZG-linije otporne na fuzarioze klasa. Korišteni izvori gena otpornosti potiču najviše iz Kine, Japana, Brazila i Mexica, od kojih su najbolji izvori iz Kine i Mexica. U toku selekcijskog procesa u uvjetima umjetne zaraze u Fusarium graminearum Schw. izdvojene su najotpornije kombinacije križanja unutar kojih su birane najotpornije biljke vrijednih gospodarskih svojstava. Tako iz programa oplemenjivanja pšenice na otpornost prema fuzariozama klasa, dobiven je veći broj superiornih linija poboljšane razine otpornosti u odnosu na početne izvore. Kao osnova u oplemenjivanju pšenice na fuzarioze klasa služile su vlastite visokorodne sorte dobre kakvoće, s ugrađenom otpornošću na glavne bolesti (peplnica, hrđe, Septoria spp.) i spomenute visokorodne linije sa poboljšanom otpornošću na Fusarium. Rezultat tog rada su 3 priznate sorte pšenice u 1993. godini: OLGA ZG 3156/86), SANDRA (ZG 2994/87) i TINA (ZG 123/88). One se odlikuju visokom rodnošću, zadovoljavajućom kakvoćom i relativno visokom otpornosti protiv fuzarioza klasa.

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fuzarioze pšenice sa težištem na zarazu klasa

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Vlahović, Viktorija (74423)
  Sesar, Branko
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 6
  ISSN: 1330-0121
  Volumen: 1119
  Godina: 94
  Stranice: od 517 do 546
  Broj referenci: 44
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bolest Fusarium spp. je prvi puta opisana 1884. godine u Engleskoj i nazvana je "šuga pšenice" ("wheat scub") (Smith, 1884). Bolest je rasprostranjena u Evropi, Sjevernoj Americi, Kanadi i Australiji. Osobito je bila destruktivna u Corn Belt-u u SAD, gdje je prouzrokovala znatna sniženja uroda kod kukuruza i pšenice. Kod nas se počela javljati u većem obimu,naročito 70-ih godina prouzrokujući znatne gubitke. Gubici se kreću od 20-50 %, pa i više. Problem fuzarioza kod pšenice je danas vrlo aktualan u širokoj poljoprivrednoj praksi diljem zemlje. Smatra se, da je bolest Fusarium spp., posebice Fusarium graminearum Schw. (koji je kod nas najdominantniji species rod Fusarium) bolest visokoprinosnih sorti pšenice kod kojih se primjenjuje vrlo intenzivna agrotehnika (Tomasović, 1981, 1984, 1986, 1987). Karakteristični znaci bolesti su blijeđenje klasova po čemu je bolest i dobila naziv "Bijeli klasovi". Pokazalo se, da je u nas najrašireniji uzročnik paleži klasova pšenice - scab (Gibberella zeae (Schw.) Petch) = Fusarium graminearum Schw. u konidijskoj generaciji. Gljiva osim paleža klasova uzrokuje još i palež klice i korijena, a što se prenosi zaraženim sjemenom (Milatović, 1978-80). Mjere zaštite od bolesti paleži klasa su: primjena prikladnog plodoreda, zaoravanje strništa, sjetva zdravog i tretiranog sjemena. Najbolji način zaštite je kreiranje otpornih odnosno tolerantnih sorti pšenice. Preporuča se oplemenjivački program pšenice u vidu iznalaženja horizontalne (=poljske) otpornosti radije nego vertikalne, pošto je model nasljeđivanja prema spomenutoj bolesti poligenetski. Predlaže se upotreba najčešće povratnog i dialelnog križanja uz primjenu rekurentne selekcije (Tomasović, 1981, 1983, 1990, 1991).

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dostignuća u oplemenjivanju pšenice na otpornost prema fuzariozama klasa u Hrvatskoj

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 5
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 725 do 734
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak:

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Posljedice napada Fusarium vrsta na klas pšenice

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Glasnik zaštite bilja
  Broj: 5
  ISSN: 0350-9664
  Godina: 1994
  Stranice: od 224 do 231
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oplemenjivanje pšenice i doprinosi domaćih sorata povećanju prinosa u Hrvatskoj

  Autori:
  Javor, Petar (76133)
  Martinić-Jerčić, Zdravko
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 5
  ISSN: 0350-662
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 665 do 675
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iz navedenog se vidi da oplemenjivanje u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i da je naročito upješno u posljednjih 30-ak godina. Ako se osvrnemo na proizvodnju pšenice u posljednja tri desetljeća vidimo da postoji stalan rast proizvodnje pšenice po hektaru, anjprije zahvaljujući talijanskim, a od pojave Zlatne doline (1971) domaćim sortama. Naše domaće nove sorte sve se više koriste u stranim oplemenjivačkim programima, a također su zastupljene u proizvodnji drugih zemalja. Stalni rast prinosa vezan uz smjenu sortimenta i poboljšanu tehnologiju proizvodnje ukazuje da se Hrvatska u proizvodnji pšenice u potpunosti može osloniti na domaće jsorte i domaćutehnologiju. Zahvaljujući našim sortama s genetskom otpornosti protiv najvažnijih bolesti pšenice, možemo očekivati da će proizvodnja pšenice u budućnosti biti ekonomičnija i zdravija zbog manje upotrebe fungicida.

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značaj Bc Instituta za oplemenivanje i proizvodnju bilja Zagreb u proizvodnji pšenice u Hrvatskoj

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Sesar, Branko
  Časopis: Annual Wheat Newsletter
  Volumen: 41
  Godina: 1995
  Stranice: od 80 do 84
  Jezik: engleski

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dostignuća Instituta Zagreb u oplemenjivanju ozime pšenice

  Autori:
  Javor, Petar (76133)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0121
  Volumen: 12
  Godina: 1995
  Stranice: od 39 do 46
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Među 49 priznatih sorata ozime pšenice Instituta - Zagreb, nalazi se sedam sorata priznatih 1993. godine: Rina, Darka, Tina, Olga, Sandra, Sutla i Rugvica. Sorte su široke adaptabilnosti, visokog potencijala za prirod i zadovoljavajuće kakvoće, s inkorporiranom genetskom otpornosti protiv pepelnica, Fusarium spp., Septoria spp., u svrhu odr-anja stabiliteta visokog prinosa.

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rugvica - nova sorta ozime pšenice

  Autori:
  Mlinar, Rade (76616)
  Bede, Milutin
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0121
  Volumen: 12
  Godina: 1995
  Stranice: od 93 do 99
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kao rezultat kontinuiranog rada na oplemenjivanju strnih žita, koji se u Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja odvija po projektu "Stvaranje visokoproduktivnih sorata ozime pšenice", od strane stručne Komisije za priznavanje, odobravanje i zaštitu sorti Republike Hrvatske priznata je u 1993. godini linija ZG-7760/88 kao novostvorena sorta Rugvica. Ovim radom prikazan je način stvaranja sorte, te opis morfoloških, bioloških i proizvodno-tehnoloških svojstava. Rezultati ispitivanja iskazuju realnu genetsku vrijednost ove sorte i njenog sjemena.

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Doprinos Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja - Zagreb u proizvodnji pšenice u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Javor, Petar (76133)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Sesar, Branko
  Urednici
  Je-ek, D.
  Naslov zbornika: 2. HRVATSKI KONGRES PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 150 do 151
  Skup: Drugi hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Ključne riječi: pšenica, oplemenjivanje, prirod, otpornost, zdrava hrana

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Poboljšanje otpornosti pšenice prema fuzarijskoj pale-i klasa (Fusarium graminearum Schw.)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Urednici
  Visconti, Angelo
  Naslov zbornika: FUSARIUM: Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenicity
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 134
  Skup: International Seminar on Fusarium: Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenicity
  Održan: od 09.05.95 do 13.05.95

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Doprinos Bc Instituta Zagreb u oplemenjivanju i proizvodnji sjemena ozime pšenice u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Sesar, Branko
  Urednici
  Pinter, Lajos
  Naslov zbornika: PROGRAM ABSTRACT BOOK AND OTHER CURRENT INFORMATION
  Jezik: engleski
  Mjesto: Keszthely, Mađarska
  Godina: 1995
  Stranice: od 30
  Skup: Seed Science Symposium of European Society for Agronomy
  Održan: od 03.09.95 do 07.09.95

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rad na oplemenjivanju tvrde pšenice ozimog tipa (Triticum durum Desf.) u Hrvatskoj

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Sesar, Branko
  Naslov zbornika: Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-0121
  Stranice: od 24 do 25
  Skup: Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu
  Održan: od 01.02.95 do 05.02.95

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Oplemenjivanje tvrde pšenice (Triticum durum Desf.) u Hrvatskoj

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Naslov zbornika: XXXI. ZNANSTVENO STRUČNO AGRONOMSKO SAVJETOVANJE: Sa-eci izlaganja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 55 do 56
  Skup: XXXI. Agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stanje oplemenjivanja ozime pšenice u Bc Institutu - Zagreb i pravci dalnjeg razvoja

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Sesar, Branko
  Naslov zbornika: Dan polja pšenice - Kutjevo 1995
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Kutjevo, Hrvatska
  Godina: 1995
  Skup: Dan polja pšenice - Kutjevo 1995
  Održan: od 14.06.95

 35. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov:


 36. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Povećanje otpornosti na peplnicu ozimih sorti pšenice vrhunskog uroda u Hrvatskoj
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: JAVOR PETAR
  Datum obrane: 24.05.95
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: pšenica, pepelnica, parazit, rasa, patotip, genetska otpornost, izvor otpornosti, urod zrna, standardna sorta


 37. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Melita (ZG-2047/85)

  Autori:
  Javor, Petar (76133)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Mlinar, Rade (76616)
  Javor, Petar (76133)
  Odobrila ustanova: Savezni sekretarija za poljoprivredu
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 19.08.91
  Broj rješenja: 2/0-04-101/00

 38. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Davorka (ZG-920/85)

  Autori:
  Mlinar, Rade (76616)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Odobrila ustanova: Savezni sekretarija za poljoprivredu
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 19.08.91
  Broj rješenja: 2/0-04-122/00

 39. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Darka (ZG-6603/87)

  Autori:
  Javor, Petar (76133)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: UP/Io-320-11/

 40. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Rina (ZG-6601/87)

  Autori:
  Javor, Petar (76133)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: UP/Io-320-11

 41. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Rugvica (ZG-7760/88)

  Autori:
  Mlinar, Rade (76616)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: UP/Io-320-11/

 42. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Sutla (ZG-991/85)

  Autori:
  Mlinar, Rade (76616)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: UP/Io-320-11/

 43. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Tina (ZG-123/88)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: UP/Io-320-11/

 44. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Sandra (ZG-2994/87)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: UP/Io-320-11/

 45. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Olga (ZG-3156/86)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: UP/Io-320-11/

 46. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Ida (ZG 3089/88)

  Autori:
  Javor, Petar (76133)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Mlinar, Rade (76616)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 11.11.94
  Broj rješenja: 11/94-01/208

 47. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Patria (Zg 5108/89)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 11.11.94
  Broj rješenja: 11/94-01/206

 48. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Plodna (Zg 5059/89)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 11.11.94
  Broj rješenja: 11/94-01/204

 49. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Vitina (Zg 590/89)

  Autori:
  Matijašević, Mladen (71655)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 11.11.94
  Broj rješenja: 11/94/01/205

 50. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Mladenka (Zg 499/89)

  Autori:
  Matijašević, Mladen (71655)
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 11.11.94
  Broj rješenja: 11/94/01/207

 51. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: Sorta ozime pšenice Pakra(Zg 2114/90)

  Autori:
  Tomasović, Slobodan (74445)
  Matijašević, Mladen (71655)
  Javor, Petar (76133)
  Mlinar, Rade (76616)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Depo ustanova: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Datum odobrenja: 22.05.95
  Broj rješenja: 11/95-01/37


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr