SVIBOR - Projekt broj: 4-01-139

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-139


STVARANJE VISOKOPRODUKTIVNIH SORATA OZIME PŠENICE


Glavni istraživač: MATIJAŠEVIĆ, MLADEN (71655)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 51
Naziv ustanove: B.C.Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zagreb (106)
Odjel/Zavod: Zavod za strne žitarice
Adresa: Botinec, Luje Naletilića 65
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 6140-555
Telefon: 385 (0) 1 522-723
teleFaks: 385 (0) 41 640-091

Sažetak: U procesu oplemenjivanje ozime pšenice kao bazični materijal korištene su superiorne linije izabrane u prethodnom razdoblju. Daljnje povećanje kapaciteta za rodnost i poboljšanje kvalitete zrna i brašna ostvaruje se preko svojstava koja su komponente priroda (povećanje broja etaža, mase 1000 zrna i dr.) i svojstava o kojima ovisi kvaliteta brašna (povećanje sadržaja proteina, poboljšanje kvalitete glutena). Unošenjem gena otpornosti (tolerantnosti) prema glavnim bolestima (crna žitna rđa, pepelnica, septorioze i fuzarioze) osigurava se veća stabilnost priroda. U razdoblju 1991-1993. priznate su nove sorte: Melita (1991), Davorka (1991), Olga (1993), Sanda (1993), Rina (1993), Tina (1993), Darka (1993), Sutla (1993) i Rugvica (1993). Neke od ovih novopriznatih sorata poljoprivredna praksa je već prihvatila.

Ključne riječi: oplemenjivanje, pšenica, linija, sorta, prirod, rodnost, otpornost, tolerantnost, stabilnost, crna žitna rđa, pepelnica, septorioze, fuzarioze

Ciljevi istraživanja: Ova su istraživanja usmjerena na stvaranje sorata i linija ozimepšenice u kojima će biti ukombinirani geni za visoki prirod,dobru kvalitetu zrna i brašna, zatim otpornost (tolerantnost)prema glavnim bolestima te raznim klimatskim stresovima, kako bise osigurala što veća stabilnost priroda i povećala adaptabilnostsorte. Naši dosadašnji rezultati dobro su poznati znanstvenojjavnosti, kao i poljoprivrednoj prakso. ZG sorte ozime pšeniceraširene su u svim žitorodnim područjima naše zemlje i znatno sudoprinijele povećanju prosječnih prinosa u nas. Jedna od tihvisokorodnih sorata je i sorta Sana, koja je danas standard zaprinos u pokusima sortnih komisija Hrvatske i Mađarske. Uposljednjih 30 godina sortna komisija je Institutu priznalaukupno 48 sorata ozime pšenice, a neke od njih (8) priznate su ususjednim europskim zemljama (Italija, Češko-Slovača, Mađarska).Trenutno se u procesu priznavanja nalazi veći broj novih linija:Hrvatska (36), Mađarska (8), Slovenija (4).


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: El Centro Internacional de Mejoramiento del Maiz y del Trigo (CIMMYT)
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 06600 DF - Mexico, Mexico

 2. Naziv ustanove: Gabonatermesztesi Kutato Intezet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 6701 - Szeged, Mađarska

 3. Naziv ustanove: MTA Mezogazdasagi Kutato Intezet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 2462 - Martonvasar, Mađarska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: x

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr