SVIBOR - Projekt broj: 4-01-160

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-160


OBRADA TLA I PROMET ORGANSKE TVARI U TLU


Glavni istraživač: BEŠTAK, TOMO (3411)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 9
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za mehanizaciju poljoprivrede
Adresa: Svetošimunska cesta 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2335-777/4107
teleFaks: 385 (0)1 215-300

Sažetak: Projekt obuhvaća šest načina obrade tla teksturne oznake praškasta ilovača,od kojih je jedan konvencionalan,a ostalih pet su reducirani,različitog stupnja redukcije;sve sa ciljem utvrđivanja utroška energije i ljudskog rada po jedinici rada i uroda uzgajanog usjeva(MJ/ha,MJ/t).

Ključne riječi: Obrada tla,organska tvar,ušteda energije,ušteda ljudskog rada

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je: -smanjiti na mogući minimum antropogeno zbijanje tla strojevima; -održati i poboljšati fizikalno-kemijska i biološka svojstvatla,kao supstrata(naročito rizosfere) za uzgoj ratarskih usjeva; -utrošak energije i ljudskog rada svesti na minimum,primjenomtzv.integralne tehnike. Doprinos istraživanja postavljenom cilju sastoji se odslijedećeg: -zaustaviti trend smanjenja sadržaja humusa u tlu; -dovesti sadržaj humusa na optimalni nivo u kojem ga ondaodržavati; -prije spomenuto ostvariti kontinuiranim unašanjem organsketvari(žetveni ostaci) u tlo,količinama koje odgovaraju prirodnomklimaksu; -pozitivno utjecati na razvoj mikroflore tla,vodo-zračni režim utlu,kao i na bitna fizičko-mehanička svojstva tla; -odabrati sisteme i tehniku obrade tla sa najmanjimgaženjem,odnosno zbijanjem,bez stvaranja slabopropusnog ilinepropusnog sloja u rizosferi ratarskih kultura; -integralnom tehnikom(složeni agregati) smanjiti brojprohoda,povezujući pojedinačne operacije u jednu,čime se povećavaiskorištenje traktora,a smanjuje utrošak energije; -mijenjati konvencionalni sistem obrade tla za glavne ratarskekulture u smjeru reducirane obrade,različitog stupnja redukcije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr