SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-01-162

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-01-162


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 4


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mehanizacija u hranjenju goveda

  Autori:
  Brčić, Josip (5312)
  Časopis: Agrotehničar
  Broj: 5
  ISSN: 0002-1989
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Muzne krave i tovna goveda hrane se voluminoznom i koncentriranomhranom. Obično se objašnjava da je voluminozna hrana uzdržna, akoncentrat služi za proizvodnju mlijeka, odnosno prirast kodtovnih goveda. Odraslom govedu daje se dnevno 25-40 kg zelenekrme ili silaže, oko 15 kg sijena i dodatno 4-8 kg koncentrata. Uovom radu se opisuju mehanizirani sustavi hranjenja govedavoluminoznom krmom.
  Ključne riječi: Hranjenje goveda, sijeno, silaža, mehanizacija

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Racionalizacija mehaniziranog spremanja sijena

  Autori:
  Sila-Bogosavljev, Vlasta (109470)
  Brčić, Josip (5312)
  Filipović, Dubravko (11353)
  Urednici
  Brčić, Josip (5312)
  Naslov zbornika: Suvremena i buduća poljoprivredna tehnika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0002-1989
  Stranice: od 42 do 43
  Skup: Suvremena i buduća poljoprivredna tehnika
  Održan: od 22.02.93 do 26.02.93
  Sažetak: U ovom se radu iznose rezultati istraživanja provedenih radinalaženja mogućnosti uštede energije potrebne za spremanje sijenauz istovremeno skraćenje potrebnog vremena od košnje douskladištenja, a da pri tome budu što manji gubici u masi ihranjivim tvarima. Racionalnom primjenom odgovarajućih strojevamože se u velikoj mjeri ubrzati postupak košnje, sušenja ispremanja sijena, postići bolja kakvoća sijena i smanjiti utrošakenergije.
  Ključne riječi: Spremanje sijena, ušteda energije, kosilice, rastresači-okretači sijena

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mehanizirano spremanje krmnog bilja nakon košnje

  Autori:
  Štorman, Franc
  Filipović, Dubravko (11353)
  Štefanek, Emil (97215)
  Urednici
  Gospodarić, Zlatko
  Naslov zbornika: Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6135-01-9
  Stranice: od 417 do 421
  Skup: Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede
  Održan: od 14.02.94 do 18.02.94
  Sažetak: U radu su prikazani rezultati istraživanja provedenih radiutvrđivanja opravdanosti primjene strojeva velikih kapacitetakoji, u lancu strojeva za spremanje krmnog bilja, dolaze nakonkosilica. Primjenom rotacijskog okretača-rastresača SRO 680 Hydroi rotacijskog sakupljača VZ 380 postižu se veliki radni učincičime se ubrzava postupak spremanja krmnog bilja i smanjujeutrošak energije po jedinici površine. Specijalizirani strojeviza rastresanje, okretanje i sakupljanje krmnog bilja odlikuju seuz to visokom kvalitetom rada što pokazuju minimalni gubici.
  Ključne riječi: Spremanje krmnog bilja, rastresači-okretači, sakupljači
  Ostalo: Ovaj rad je citiran u CAB ABSTRACTS - Agricultural Engineering Abstracts, Volume 20., No.1., January 1995. na stranici 19, pod rednim brojem 173.

 4. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Mehanizacija u stočarskoj proizvodnji
  Ustanova: Visoka agronomska škola
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr