SVIBOR - Projekt broj: 4-01-173

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-173


SMANJENJE ŠTETNOG UČINKA DUHANA I DUHANSKOG DIMA


Glavni istraživač: BELJO, JURE (192345)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.03.93. do 15.02.98.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Duhanski institut, Zagreb (92)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/228-222; 228-225
teleFaks: 385 (0)1/2332-850

Sažetak: Smanjenje štetnih sastojaka duhana i duhanskog dima jedan je od najvažnijih zadataka u istraživanju duhana kao sredstva za pušenje. Cilj ovog projekta je istražiti način formiranja kemijskih komponenata koje se smatraju štetnim, te mogućnost njihovog smanjenja, kako u samom duhanu, tako i u duhanskom dimu. Rad na projektu obuhvatio je agronomsko-poljska i laboratorijsko-analitička istraživanja. Utvrdjeno je da na sadržaj nikotina, kao najvažnije kemijske komponente duhana u velikoj mjeri utječe bilanca vode u tlu, pa se njegov sadržaj u duhanu može mijenjati izmjenom vodno-zračnog režima u tlu. Analizirana je genetska osnova sadržaja dušika i nitrata u duhanu kao prekursora nekih štetnih supstanci i ustanovljeno je da postoje kultivari s genetskom predispozicijom za visok sadržaj ovih komponenata, ali se i njihov sadržaj može mijenjati odgovarajućim agrotehničkim mjerama. Ispitan je stupanj korelacije između vizualne kvalitete duhana i njegova kemijskog sastava. Pri analizi pušačkih svojstava duhana nađen je jak utjecaj prozračivanja cigareta na sadržaj štetnih tvari u dimu. U tijeku je sortno agrotehnički pokus radi utvrđivanja doprinosa genetske osnove i agrotehničkih mjera na kemijska i pušačka svojstva duhana i mogućnost njihove korekcije. Razvoj nove germplazme s nasljedno uvjetovanim nižim sadržajem nekih kemijskih komponenata započet je hibridizacijom prethodno definiranih kultivara, a u tijeku je selekcijski postupak koji će dovesti do izdvajanjaodgovarajućih genotipova.

Ključne riječi: duhan, svijetla virdžinija, berlej, štetni sastojci, nikotin, kondenzat, oplemenjivanje, sorta, uzgoj, kemija duhana, cigareta, tehnologija izrade, prozračivanje

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja projekta je dobivanje finalnog proizvoda, s smanjenom količinom štetnih sastojaka kao što su katran inikotin, a da se istodobno ne naruši kvaliteta pušenja. Rad na projektu je kompleksan,a krajnji rezultat ovisi o uspješnom rješavanju niza međusobno povezanih bioloških i tehnoloških operacija.Realizacija projekta pretpostavlja: - dobivanje kultivara koji su po svojoj genetskoj konstituciji predodređeni na niži sadržaj alkaloida i kondenzata kao glavnogizvora štetnih komponenata duhana i duhanskog dima - odredjivanje optimalnih uzgojnih postupaka (gnojidba, sklop,navodnjavanje, zalamanje) koji doprinose smanjenju štetnihsastojaka duhana. - utvrdjivanje optimalnog odnosa izmedju prozračivanja cigareta,sadržaja važnijih kemijskih supstanci i fiziološkogzadovoljavanja u pušenju. Ostvareni rezultati doprinijet će povećanju konkurentnosti duhanai duhanskih proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr