SVIBOR - Projekt broj: 4-04-031

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-031


ISTRAŽIVANJE I PROMICANJE KAKVOĆE DRVNIH PROIZVODA


Glavni istraživač: LJULJKA, BORIS (26183)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 81
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: DRVNOTEHNOLOŠKI ODJEL Katedra za finalnu obradu drva
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 21 82 88
teleFaks: 385 (0)41 21 86 16

Sažetak: Istraživanje promicanja kakvoće drvnih proizvoda vršilo se u nekoliko odvojenih no međusobno povezanih cjelina. - Sušenje drva; izvršena je analiza rada karakterističnih reprezentanata, predsušionica i sušionica; - Modifikacija površine drva; površine sljubnice bukovine mogu se uspješno modificirati brušenjem i ionizirajućim zračenjem u atmosferi zraka. Time se povećava slobodna površinska energija i čvrstoća spoja. Najpovoljniji režimi brušenja prije lakiranja postižu se granulacijama i smjerovima 100ş,150ş 180ş ili 120Ĺ, 150ş, 180ş. Povećanjem zatupljenosti trake hrapavost površine se ne pogoršava. Tretiranjem drva močilima i temeljnim bojama povećava se hrapavost i to najviše vodenim močilom, a manje nitrotemeljnom i uljnotemeljnom bojom. Najveće su razlike na bukovini, srednje na borovini, a najmanje na hrastovini; - Razgradnja površinskog sloja; tanki listići drva izloženi fotodegradaciji pokazuju kratkotrajno povećanje čvrstoće, koja se zatim smanjuje; iznos fotodegradacije može se pratiti promjenama mehaničkih svojstava i analizom površina loma upotrebom elektronskog mikroskopa; - Promjene drvo-adheziv na proizvodima;trajnost lameliranih proizvoda ovisi o teksturi lamela,debljini vanjske lamele, drugim konstrukcijskim karakteristikama, ljepilu i poziciji u proizvodu. Značajne su razlike između vertikalnih i horizontalnih okvirnica; - Ostala istraživanja kakvoće proizvoda; za spajanje okvira uklađenih vrata bolji su spojevi klinastim zupcima od utora i pera. Čvrstoća i naprezanje u spoju čepom proučavala su se eksperimentalno i simulacijom na računalu. Propusnost ležaja za vlagu i provodljivost topline bitni su parametri konstrukcije ležaja i njihovom optimizacijom značajno poboljšavamo kakvoću ležaja.

Ključne riječi: Sušenje drva, površina drva, površinski sloj, postojanost površinskog sloja, sljubnica, lijepljenje drva, površinska obrada drva,modifikacija površine, kut kvašenja, brušenje, močenje, hrapavost, ležaj i toplina, ležaj i vlaga, lamelirano drvo, ugaoni spojevi, kakvoća proizvoda

Ciljevi istraživanja: Kakvoća izrade drvnih proizvoda ovisi o cijelom kompleksumaterijala, postupaka i aktivnosti. Neki materijali, postupci iaktivnosti nisu bili dovljno istraženi, što je onemogućavalopoboljšanje i razvoj kakvoće. Stoga je općeniti cilj istraživanjabio eksperimentalno utvrđivanje nedovoljno poznatih i znanstvenoneutvrđenih čimbenika kakvoće i njihova optimizacija da seomogući poboljšanje i daljnji razvoj kakvoće drvnih proizvoda. Pojedinačni ciljevi bili su: -poboljšanje kakvoće sušenja drva, -optimizacija postupaka lijepljenja odgovarajućom pripremomsljubnice i njenom modifikacijom mehaničkim i kemijskimpostupcima, te radijacijom. Za ustanovaljavanje postignutihefekata uz mjerenje mikrogeometrije, trebalo je razviti metodeodređivanja energije površine drva. - utvrđivanje najpovoljnijih režima brušenja površine prijelakiranja u ovisnosti o građi drva, granulaciji abraziva,kombinaciji granulacija, smjerovima brušenja u odnosu na smjerprotezanja drvnih vlakanaca, zatupljenosti abraziva i predobradivodom, vodenim močilom i temeljnom bojom, - istraživanje trajnosti površinskog sloja drva izloženogvanjskim utjecajima i mogućnost poboljšanja trajnostimodifikacijom drva, -ispitivanje postojanosti lameliranih slijepljenih konstrukcijadrva u proizvodima za građevinarstvo uz primjenu različitihkonstrukcija i ljepila, - izbor najprikladnijih spojeva namještaja u nekim kritičnimtočkama, -istraživanje i poboljšanje konstrukcije ležaja s težištem naprovodljivosti topline, propusnosti vlage i otpornosti prema vatri.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: ALIS ZAG 984/241 IMPROVING THE SERVICE LIFE OF EXTERIOR TIMBER BUILDING COMPONENTS
  Naziv ustanove: BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT (TIMBER DIVISION)
  Grad: WD2 7JR - GARSTON - WATFORD, UNITED KINGDOM


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: EMPA - EIDGENOSSISCHE MATERIALPRFUNGS- UND FORSCHUNGSANSTALT
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: CH-8600 - DBENDORF, SWITZERLAND

 2. Naziv ustanove: Institut fr Holzforschung, Universit„t Mnchen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 80797 - Mnchen, BRD

 3. Naziv ustanove: TILIACO
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr