SVIBOR - Projekt broj: 4-04-089

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-089


UNAPREĐENJE EKOLOŠKE STABILNOSTI MEDITERANSKIH ŠUMA


Glavni istraživač: MEŠTROVIĆ, ŠIME (30571)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 42
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/218-288

Sažetak: Oblast mediteranskih šuma Hrvatske (eumediteran i submediteran) zaprema površinu od oko 700000 ha. To su najvećim dijelom degradirane šume graba i medunca, zatim niske šume makije i crnike a samo na manjim površinama nalaze se prirodne šume bukve, crnike, crnog i alepskog bora te borove kulture podignute tijekom posljednjih 100 godina. Šume su izložene velikom utjecaju čovjeka koji sječom i pašom te paljenjem kroz stoljeća vrši veliki negativan utjecaj na šume. Značenje tih šuma posebno s razvojem turističke djelatnosti je veliko, a njihova uloga se promijenila i ne mjeri se više proizvodnjom drvne mase, već općekorisnim društvenim funkcijama. Šumi i u zaštiti čovjeka i čovjekova okoliša pridaje se sve više, ali još uvijek nedovoljno značenje. Ideja je projekta da se i dalje zadrži gospodarski nivo u našim mediteranskim šumama koji će održati stabilnost tih ekosistema i omogućiti njihovo postepeno unapređivanje prema stabilnijim. Iznalaženje metoda kojima pomažemo prirodi u njenoj progresiji i njihovom primjenom izvršiti ćemo zaštitu tog za život ljudi toliko značajnog prostora. Osnovni cilj je iznalaženje modela stabilnih ekosistema i načina kako se do njih dolazi.

Ključne riječi: ekosistem, stabilnost, gospodarenje, požar, progresija šuma, njega, uzgoj šuma

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je iznalaženje metoda i načina za zaustavljanje obešumljenja (borba protiv desertifikacije), protiv erozije, protiv šumskih požara a za što veću proizvodnju. To znači osnovni je cilj postizanje ekološke stabilnosti. Stabilni ekosistemi su i najproduktivniji kako u zaštiti krajolika i okoliša, tako i u proizvodnji svih dobara u šumi. Prema tome cilj istraživanja se ogleda u ovome - iznalaženje najpovoljnijeg gospodarskog oblika te načina gospodarenja usmjerenog na stabilne šume mediterana, definirati način njege i pomlađivanja u prirodnim šumama i kulturama, iznalaženje vrsta drveća koje daju najbolje rezultate u obnovi šuma i melioraciji degradiranih terena, gospodarenje sporednim šumskim proizvodima (ljekovito bilje, gljive, smola, tanin i dr.) kao i mogućnost valorizacije istih, iznalaženje zakonitosti u procesima regresije i progresije šuma, utjecaj vegetacije na onečišćenje okoliša. Primjenjena znanstvena dostignuća se neposredno i direktno koriste u praksi kod donošenja planova gospodarenja i njihove realizacije. Tako na primjer rezultati o uspijevanju različitih vrsta drveća (borovi, duglazije i druge) služe kao putokaz u izboru vrsta za rekultivaciju, pravilnik za uređivanje šuma se koristi pri planiranju u šumarstvu, metode mjerenja zrcalnim relaskopom uvelike povećavaju efikasnost prikupljanja podataka.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr