SVIBOR - Projekt broj: 4-04-138

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-138


PROPADANJE ŠUMA U HRVATSKOJ, ISTRAŽIVANJE UZROKA I MJERA OBNOVE


Glavni istraživač: PRPIĆ, BRANIMIR (39086)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 100
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 56
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: Katedra za uygajanje Šuma
Adresa: SvetoŠimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41 21-86-16

Sažetak: Propadanje šuma poprima u Hrvatskoj sve veće razmjere. Od 1987. do 1993. povećalo se sudjelovanje jako oštećenih stabala od 11% na 19%. Uzroke propadanja šuma nalazimo u klimatskim ekscesima i antropogenom utjecaju gdje veliko onečišćenje zraka, vode i tla izaziva stresna stanja i sušenje šumskoga drveća, a različiti građevinski zahvati mjenjaju stojbinske prilike. Propadanjem su najviše ugroženi obična jela (Abies alba Mill.), hrast lužnjak (Quercus robur L.) i hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.) čije je sudjelovanje u fondu hrvatskih šuma gotovo 40%. Istraživanja u projektu se odnose na utvrđivanje uzroka propadanja šumskoga drveća kao i mjera obnove opustošenih šuma. Pronalaze se tehnološki postupci obnove opustošenih šuma s ciljem dobivanja mlade, stabilne i prirodne šume prilagođene izmjenjenoj stojbini. U istraživanjima propadanja šuma sudjeluju sve glavne znanstvene šumarske discipline.

Ključne riječi: Propadanje šuma, emisije, imisije, sumporni dioksid, dušični oksidi, fotooksidanti, pesticidi, dendrokronologija, ekološki modeli, izbor vrsta drveća, melioracija tla, stabilna šuma.

Ciljevi istraživanja: Propadanje šuma je globalni problem koji pogađa šume neposredno utjecane tehničkom civilizacijom. U istraživanjima se pošlo sa stajališta da je propadanje šuma posljedica industijskoga, urbanoga, prometnoga i agrikulturnoga onečišćenja, a djelomično i šumskome ekosustavu neprilagođenih tehnologija. Metodom mikrostaništa utvrdili smo velike promjene u šumskim tlima odnosno ustanovili smo da je suha i mokra depozicija sulfata, nitrata i drugih otrova već dulje vrijeme prisutna u šumama Hrvatske. Iako različite vrste drveća različito reagiraju kod svih se prije ili kasnije zbivaju destrukcije i promjene fizioloških procesa koje vode propadanju. Primjenom rezultata ovih istraživanja ublažile bi se katastrofalne posljedice umiranja šuma.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Javno poduzeće "Hrvatske šume"
    Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: Šumarski institut Jastrebarsko
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10420 - Jastrebarsko, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr