SVIBOR - Projekt broj: 4-04-167

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-167


ENERGETSKA BILANCA TIPOVA ŠUMA


Glavni istraživač: MEDVEDOVIĆ, JURAJ (30253)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.06.92.

Ukupno radova na projektu: 27
Naziv ustanove: Šumarski institut, Jastrebarsko (24)
Odjel/Zavod: Odjel za tipologiju šuma
Adresa: Streljačka 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Energetska bilanca tipova šuma se utvrđuje na temelju analize Ť općeklimatskih prilika u Hrvatskoj, mikroklimatskih prilika u Ť pojedinim šumskim zajednicama, zatim brojnosti biljaka i njihove Ť mase nadzemnih dijelova, te količina humusa u tlu. Osnovano je 12 Ť stalnih i veći broj povremenih mikroklimatskih postaja u Ť različitim šumskim zajednicama s ciljem da se utvrdi jačina i Ť utjecaj insolacije u šumama različitog flornog sastava i Ť strukture. U razdoblju od 1992. do 1995. godine mjerenjem je Ť utvrđeno da su srednje mjesečne vrijednosti mikroklimatskih Ť elemenata i amplitude bitno različite u različitim šumskim Ť zajednicama i različitim uvjetima projekcija krošanja šumskog Ť drveća. U tlu je temperaturni režim do 30 cm dubine određen Ť flornim sastavom i temperaturnim režimom zraka iznad tla, a na Ť većim dubinama je određen vodnim režimom u tlu. Izrađena je Karta Ť pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju Ť Hrvatske, utvrđena je brojnost biljaka i njihova masa nadzemnih Ť dijelova u prizemnom sloju različitih šumskih zajednica, ostvaren Ť je jedan izum i objavljen je veći broj radova u časopisima i Ť knjigama. Izrađena je i 1. faza (rukopisne) karte energetske Ť bilance za pojedine predjele u sjevernoj Hrvatskoj.

Ključne riječi: Energija, tipovi šuma, povoljnost klime, vegetacija, florni sastav šumskih zajednica

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja energetske bilance tipova šuma jesu: 1.Utvrditi količinu solarne energije u pojedinim predjelima Hrvatske, 2.Utvrditi utjecaj solarne energije na florni sastav šumskih zajednica i fiziološku aktivnost šumskog drveća, 3.Izraditi kartu energetske bilance tipova šuma Hrvatske prema različitim povoljnostima klime za šumsku vegetaciju. Očekivani rezultati jesu spoznaja o životnoj energiji šumske vegetacije, koja proizlazi iz svojstva klime i bioloških svojstava biljnih vrsta. Budući da svojstva klime proizlaze iz raspoložive i prihvaćene količine solarne energije, a vegetacija jest klimazonalnog karaktera, znači, da je klima odnosno insolacija glavni ekološki činitelj u pojaci,razvoju i opstanku šumske vegetacije. Količina raspoložive i prihvaćene insolacije je u pojedinim predjelima Hrvatske različita, pa je različita i povoljnost klime. Ako na prostorima jednake povoljnosti klime utvrdimo i jednaku energetsku bilancu, onda će nam, što je i za očekivati, indeksi povoljnosti klime biti i energetski pokazatelji. Ako ne, doći ćemo do novih, također vrijednih spoznaja. I to je cilj istraživanja. Doprinos znanosti na istraživanju energetske bilance ima primjenu u gospodarenju šumama tako, što će nam glavni ekološki činitelj pokazati, da li negdje premalo, a negdje previše koristimo šumske resurse, što je ili gubitak, ili je ugrožavanje proizvodnih mogućnosti. Moguće ćemo baš time moći poboljšati zdravstveno stanje šumskih sastojina unatoč prometnoj i privrednoj kontaminaciji.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr