SVIBOR - Projekt broj: 4-05-075

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-075


HRANA, HRANIDBA I ZOOTEHNIKA KAO ČINILAC STABILNOSTI STOČARSKE PROIZVODNJE SLAVONIJE I BARANJE


Glavni istraživač: STEINER, ZDENKO (44760)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 58
Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet, Osijek (79)
Odjel/Zavod: Zavod za stočarstvo
Adresa: Trg Svetog Trojstva 3
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 31 124-333
teleFaks: 385 (0) 31 128-017

Sažetak: Prema prijedlogu projekta utvrđeno je djelovanje različitih krmiva i odnosa hranjivih tvari u obrocima na probavljivost te rast i razvoj životinja. Istraživanja su praćena i sa zdravstvenog gledišta, pri čemu su uzeti u obzir utjecaji pasmine, mikroklime, način držanja objekata i oprema. U pogledu završnice tova, utvrđena je klaonička vrijednost zaklanih životinja i kvaliteta mesa.

Ključne riječi: hrana, hranidba, probavljivost, zdravlje životinja, mikroklima

Ciljevi istraživanja: a) Istraživanje optimalnih odnosa hranjivih tvari u obrocima komercijalno držanih životinja. b) Istraživanje zdravstvenog stanjaživotinja, držanih u različitim uvjetima i hranjenih različitimobrocima. c) Istraživanje potreba na hranjivim tvarima u intenziviranju proizvodnje riba u ciprinidnim ribnjacima Slavonije i Baranje. Dobijena saznanja tijekom ovih istraživanja koristiti će se u prijedlozima za konkretna rješenja hranidbe, pripreme krme,izgradnju objekata te ugradnju odgovarajuće opreme i mehanizacije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr