SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-05-076

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-05-076


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 86
Ukupno objavljenih radova: 86


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Kralik Gordana: Peradarska proizvodnja

  Autori:
  Brinzej, Miljenko
  Caput, Pavo
  Čaušević, Zahid
  Jurić, Ivan
  Kralik, Gordana (23200)
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Nikolić, Miodrag
  Petričević, Antun (36750)
  Srećković, Aleksandar
  Steiner, Zdenko
  Urednici
  Sambolek-Hrbić, Emilija
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 86-03-99214-2
  Godina: 1991
  Stranice: od 365 do 415

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Petričević A. : Stočni proizvodi

  Autori:
  Brinzej, Miljenko
  Caput, Pavo
  Čaušević, Zahid
  Jurić, Ivan
  Kralik, Gordana (23200)
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Nikolić, Miodrag
  Petričević, Antun (36750)
  Srećković, Aleksandar
  Steiner, Zdenko
  Urednici
  Sambolek-Hrbić, Emilija
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 86-03-99214-2
  Godina: 1991
  Stranice: od 125 do 163

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fenotipska obilježja tovnih svinja nekih kombinacija križanja

  Autori:
  Gutzmirtl, Draženka
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Jagorinac, Dragutin
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 255 do 260

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kemijski sastav crvenog i bijelog mesa Hybro brojlera

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 57 do 61

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj različitih razina metaboličke energije i proteina hrane na ekonomiku tova pilića

  Autori:
  Popović, Borislav
  Tadić, Vera
  Kralik, Gordana (23200)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 303 do 310

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prinos, raspodjela i kakvoća mišićnog tkiva u odnosu na halotan-fenotip svinja

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Petričević, Antun (36750)
  Kralik, Gordana (23200)
  Gutzmirtl, Draženka
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 319 do 324

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanja obilježja tovnosti i kakvoće trupova višepasminskih križanaca i Hypor svinja

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Senčić, Đuro (4291)
  Moric, Andraš
  Klaić, Jadranka
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 9
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 271 do 277

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rezultati prvog testa u projektu stvaranja domaćeg tipa mesnate svinje. 1. Prinos mesa u polovicama

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Klaić, Jadranka
  Plac, Karlo
  Petrović, Branko
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 103 do 108

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rezultati prvog testa u projektu stvaranja domaćeg tipa mesnate svinje. 2. Kvalitativne osobine mesa

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Kralik, Gordana (23200)
  Maltar, Zlata (131244)
  Vujčić, Dražen
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 5
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 155 do 160

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fenotipsko očitovanje prirasta i mesnatosti trupova Arbor Acres pilića obzirom na spol

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Horvat, Dražen
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 11
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 345 do 350

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje nekih pokazivača prehrambene kvalitete mesa pilića uzgojnih linija "Ross" i "Arbor Acres"

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Kralik, Gordana (23200)
  Maltar, Zlata (131244)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 11
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 351 do 356

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj genotipa i spola na prinos i kakvoću mesa

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Maltar, Zlata (131244)
  Senčić, Đuro (4291)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 39 do 47

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje značajki rasta brojlera pomoću asimetrične S-funkcije

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Scitovski, Rudolf
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 5-6
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 207 do 213

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bioelectrical and Chemical Properties of White and Red Muscles in Chickens of Different Weight

  Autori:
  Bego, Uroš
  Tonković, Stanko (50154)
  Kralik, Gordana (23200)
  Petrak, Karmen
  Časopis: Periodicum Bilogorum
  Broj: 1
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 95
  Godina: 1993
  Stranice: od 93 do 96

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značajke suvremene svinjogojske proizvodnje

  Autori:
  Jurić, Ivan
  Kralik, Gordana (23200)
  Bichard, Maurice
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 247 do 254

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hranjiva vrijednost i problem kakvoće pilećeg mesa

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 173 do 179

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Genetski markeri krvi u selekciji protiv stres-sindroma u svinja (PSS) i loša kvaliteta mesa

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 9
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 289 do 295

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nutritivna i tehnološka vrijednost svinjskog mesa

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Časopis: Znanost u proizvodnji
  Broj: 18
  ISSN: 1330-0997
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 135 do 142

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Problem kakvoće svinjskog mesa i halotan-test

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 5
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 175 do 180

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obilježja i činitelji kvalitete svinjskih polovica.

  Autori:
  Berić, Branko
  Senčić, Đuro (4291)
  Časopis: Znanost u proizvodnji
  Broj: 18
  ISSN: 1330-0997
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 112 do 116

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fenotipska povezanost parametara kvalitete svinjskih polovica

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Jovanovac, Sonja
  Baban, Mirjana
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 11
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 337 do 342

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Correlation between fattening and slaughtering traits of lean pigs

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Jovanovac, Sonja
  Gutzmirtl, Draženka
  Časopis: Zbornik Biotehniške fakultete v Ljubljani, Kmetijstvo (zootehnika)
  Broj: 0
  ISSN: 0459-6404
  Volumen: 62
  Godina: 1993
  Stranice: od 235 do 241

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje učinka linkomicina kao promotora rasta tovnih pilića

  Autori:
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Prukner-Radovčić, Estela (130695)
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 3
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 161 do 170

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje prave metaboličke energije u krmivima za perad

  Autori:
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Božičković, Predrag (4991)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 10
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 33
  Godina: 1991
  Stranice: od 203 do 212

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj topline ekstrudiranja na kakvoću punomasnog zrna soje

  Autori:
  Božičković, Predrag (4991)
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Daub, E.
  Biškup, K.
  Katić, Zvonko (20511)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 3
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 33
  Godina: 1993
  Stranice: od 119 do 124

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antikokcidijski lijekovi i njihova učinkovitost protiv kokcidioze peradi

  Autori:
  Božičković, Predrag (4991)
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Časopis: Praxis Veterinaria
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 109 do 120

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Europske vrijednosti krmiva za perad

  Autori:
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Božičković, Predrag (4991)
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 1
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 17 do 20

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Influence of Polizymes-R added in feed on the broiler performance

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Senčić, Đuro (4291)
  Mandić, Božo (64582)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 2
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 57

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogućnosti i razvoj proizvodnje tehnološki kvalitetnog i zdravog mesa

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Božac, Romano
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 685 do 690

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ocjena kvalitete stoke na liniji klanja značajan čimbenik obnove i razvoja stočarstva u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Jurić, Ivan
  Živković, Josip
  Benčević, Krsto
  Radoć, Vladimir
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 153 do 161

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Application of Asymmetric S-Function for Analysis and Valuation of the Growth of Boars

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Scitovski, Rudolf
  Senčić, Đuro (4291)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 11
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 425 do 433

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proizvodna obilježja pilića u ovisnosti o genotipu, spolu i dobi

  Autori:
  Horn, Peter
  Soto, Z.
  Kralik, Gordana (23200)
  Božičković, Predrag (4991)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 3
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 135 do 138

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Usporedni prikaz rasta Avian 24K i Avian 34K brojlera

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Petričević, Antun (36750)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 5
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 243 do 247

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Povezanost udjela mišićnog i masnog tkiva u svinjskim polovicama i pojedinim dijelovima

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Kralik, Gordana (23200)
  Jovanovac, Sonja
  Maltar, Zlata (131244)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 5
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 609 do 614

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obnova i razvitak stočarstva u Republici Hrvatskoj s obzirom na peradarsku i svinjogojsku proizvodnju u zemljama Europske zajednice

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Tadić, Vera
  Petričević, Antun (36750)
  Uremović, Marija
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 48
  Godina: 1994
  Stranice: od 51 do 70

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Poticanje rasta brojlera dodavanjem PolizymaR u smjese za tov

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Bogdanić, Čedo
  Malenšek, Alenka
  Biuklija, Ivo
  Canecki, Katica
  Časopis: Krmiva
  Broj: 5
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 223 do 228

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nutritivna vrijednost i problem kakvoće pilećeg mesa

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3-4
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 173 do 179

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Black Slavonian Pig

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Jovanovac, Sonja
  Senčić, Đuro (4291)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 9-10
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 48
  Godina: 1994
  Stranice: od 371 do 376

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Education, Scientific and Research Activity in Animal Husbandry of Republic of Croatia

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Caput, Pavo
  Steiner, Zdenko
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 5-6
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 48
  Godina: 1994
  Stranice: od 167 do 173

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj kakvoće hrane na proizvodne rezultate pilića muškog spola u produženom tovu

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Bočičković, Predrag (4991)
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Maltar, Zlata (131244)
  Matasović, T.
  Časopis: Krmiva
  Broj: 6
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 259 do 266

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dobra proizvođačka praksa u proizvodnji ljekovitih smjesa

  Autori:
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Božičković, Predrag
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 6
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 301 do 308

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proizvodnja peradarskih smjesa i premiksa u 1992.godini i mogućnosti njihove proizvodnje

  Autori:
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Božičković, Predrag
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 2
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 95 do 98

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pad nesivosti uzrokovan nedovoljnom količinom natrija u hrani kokoši nesilica

  Autori:
  Krivec, Gabrijela (1835)
  Mikec, M.
  Božičković, Predrag
  Pavičić, Perica
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3-4
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 48
  Godina: 1994
  Stranice: od 127 do 134

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinkovitost PolizymR preparata u hranidbi brojlera s ječmom

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Galonja, Marica
  Petričević, Antun (36750)
  Malenšek, Alenka
  Časopis: Krmiva
  Broj: 5
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 37
  Godina: 1995
  Stranice: od 246 do 252

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj dodadavanja PolizymR BX preparata u hranu brojlera na sadržaj hranjivih tvari u mesu

  Autori:
  Galonja, Marica
  Kralik, Gordana (23200)
  Sudar, Rezica
  Časopis: Krmiva
  Broj: 6
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 37
  Godina: 1995
  Stranice: od 294 do 299

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prinos, raspodjela i kakvoća mišićnog tkiva u polovicama mesnatih svinja različitih genotipova

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Jurić, Ivan
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 49
  Godina: 1995
  Stranice: od 3 do 13

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Otkrivanje svinja sklonih malignoj hipertermiji (stres-sindromu)

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 49
  Godina: 1995
  Stranice: od 59 do 64

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Intenzitet prirasta brojlera u ovisnosti o hranjivoj vrijednosti smjesa i spolu

  Autori:
  Popović, Borislav
  Kralik, Gordana (23200)
  Naslov zbornika: Živinarski denovi 1991
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 13
  Skup: Živinarski denovi
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Bioelektričke i morfometrijske značajke mišića pilića

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Bego, Uroš
  Petričević, Antun (36750)
  Naslov zbornika: Zbornik Živinarski denovi 1991
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 249 do 253
  Skup: Živinarski denovi
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Bioelectrical and Physico-Chemical Properties of White and Red Muscles in Chickens

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Tonković, Stanko (50154)
  Bego, Uroš
  Ratkaj, Darko
  Urednici
  Batis, J.
  Naslov zbornika: Zbornik Veterinarskog fakulteta Univerzitete v Ljubljani
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0353-8044
  Stranice: od 179 do 185
  Skup: 5. spominski sestenek prof.dr. Frana I.Zavrneka
  Održan: od 02.04.92 do 04.04.92

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The influence of Initial pH Value in Broiler Breast on Other Meat Characteristics

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Urednici
  Par, Edith
  Colin, P.
  Culioh, J.
  Ricard, F.H.
  Naslov zbornika: I. Quality of Poultry Meat
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tours, Francuska
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 2-9507884-1-6
  Stranice: od 262 do 266
  Skup: 11th European Symposium on the Quality on Poultry Meat
  Održan: od 04.10.93 do 08.10.93

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Use of Meat-Checker to Detect the Breast Muscle of Broilers

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Kralik, Gordana (23200)
  Urednici
  Par, Edith
  Colin, P.
  Culioh, J.
  Ricard, F.H.
  Naslov zbornika: I. Quality of Poultry Meat
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tours, Francuska
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 2-9507884-1-6
  Stranice: od 267 do 271
  Skup: 11th European Symposium on the Quality on Poultry Meat
  Održan: od 04.10.93 do 08.10.93

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Impedance module and pH-Value in the quality evaluation of breast muscle of broilers

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Jovanovac, Sonja
  Soos, Katalin
  Takatsy, T.
  Urednici
  Szeles, Gyula
  Naslov zbornika: Zbornik 1.međ.simp."Scientific Days on Animal Husbandry
  Jezik: engleski
  Mjesto: Kaposvar, Mađarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 146 do 151
  Skup: 1st International symposium "Scientific Days on Animal Husbandry" - "Grading of Animal Products and Possibilities for Quality Improvement"
  Održan: od 01.09.93 do 02.09.93

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Influence of added polizymes in feed on broiler,s performance

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Senčić, Đuro (4291)
  Maltar, Zlata (131244)
  Mandić, Božo (64582)
  Urednici
  Szeles, Gyula
  Naslov zbornika: Zbornik 1.međ.simp."Scientific Days on Animal Husbandry
  Jezik: engleski
  Mjesto: Kaposvar, Mađarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 129 do 138
  Skup: 1st International symposium "Scientific Days on Animal Husbandry" - "Grading of Animal Products and Possibilities for Quality Improvement"
  Održan: od 01.09.93 do 02.09.93

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Investigation on pH and impedance module of broilers breast muscles at the slaughtery line

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Tonković, Stanko (50154)
  Bego, Uroš
  Petričević, Antun (36750)
  Urednici
  Šantić, Ante
  Naslov zbornika: Proceedings of 10th Int.Symposium on Biomedical Engineering 94
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-06-8
  Stranice: od 130 do 137
  Skup: 10th Int.Symposium on Biomedical Engineering 94
  Održan: od 24.11.94 do 26.11.94

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prinos mišićnog tkiva i povezanost pokazatelja mesnatosti svinja različitih genotipova

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Jovanovac, Sonja
  Urednici
  Kralik, Gordana (23200)
  Naslov zbornika: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0352-1346
  Stranice: od 80 do 87
  Skup: 2nd International symposium "Animal Scientific Days" - "Actual Problems in Development of Livestock Production"
  Održan: od 21.09.94 do 23.09.94

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena mesnatosti i povezanost važnijih pokazatelja kakvoće svinjskih polovica

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Kralik, Gordana (23200)
  Gutzmirtl, Draženka
  Maltar, Zlata (131244)
  Fazekaš, Josip
  Knapić, Antun
  Urednici
  Kralik, Gordana (23200)
  Naslov zbornika: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0352-1346
  Stranice: od 67 do 74
  Skup: 2nd International symposium "Animal Scientific Days" - "Actual Problems in Development of Livestock Production"
  Održan: od 21.09.94 do 23.09.94

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sastav mišićnog i abdominalnog masnog tkiva s obzirom na spol brojlera

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Mandić, Milena
  Karuza, Ljiljana
  Kušec, Goran
  Urednici
  Kralik, Gordana (23200)
  Naslov zbornika: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0352-1346
  Stranice: od 88 do 93
  Skup: 2nd International symposium "Animal Scientific Days" - "Actual Problems in Development of Livestock Production"
  Održan: od 21.09.94 do 23.09.94

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Meatiness and qualitative meat properties of Croatian Crossbreeds and Hypor pigs

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Kušec, Goran
  Naslov zbornika: Proceedings Volume II 41st Annual ICoMST
  Jezik: engleski
  Mjesto: San Antonio, Texas
  Godina: 1995
  Stranice: od 106 do 108
  Skup: 41st Annual International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST)
  Održan: od 20.08.95 do 25.08.95

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Work on the improvement of production characteristics of domestic animals and on quality of animal products in the Republic of Croatia

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Lukač, Jasmina
  Jurić, Ivan
  Kralik, Gordana (23200)
  Benčević, Krsto
  Urednici
  Szeles, Gyula
  Naslov zbornika: Zbornik 1.međ.simp."Scientific Days on Animal Husbandry"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Kaposvar, Mađarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 18 do 25
  Skup: 1st International symposium "Scientific Days on Animal Husbandry" - "Grading of Animal Products and Possibilities for Quality Improvement"
  Održan: od 01.09.93 do 02.09.93

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Carcass traits of modern chicken genotypes

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Kušec, Goran
  Škrtić, Zoran
  Mudrić, Slobodan (91025)
  Urednici
  Stekar, Jasna
  Naslov zbornika: Research Reports of 3rd Int.symposium "Animal Science Days"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Domžale, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0459-6404
  Stranice: od 225 do 231
  Skup: 3rd International symposium "Animal Science Days" - Perspectives in the production of various kinds of meat
  Održan: od 26.09.95 do 29.09.95

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Slaughtering properties of Swedish Landrace

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Urednici
  Stekar, Jasna
  Naslov zbornika: Research reports of 3rd Int.Symp."Anim.Science Days"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Domžale, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0459-6404
  Stranice: od 165 do 170
  Skup: 3rd Int.Symp."Animal Science Days" - "Perspectives in the Production of Various Kinds of Meat"
  Održan: od 26.09.95 do 29.09.95

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Reliability of the pig meatiness evaluation related to different fat thickness

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Kralik, Gordana (23200)
  Kušec, Goran
  Maltar, Zlata (131244)
  Urednici
  Stekar, Jasna
  Naslov zbornika: Research Reports of 3rd Int.Symp."Animal Science Days"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Domžale, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0459-6404
  Stranice: od 137 do 141
  Skup: 3rd Int.Symp."Animal Science Days" - "Perspectives in the Production of Various Kinds of Meat"
  Održan: od 26.09.95 do 29.09.95

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Reliability of application of German methods on evaluation of meat share in swine carcasses bred in the Republic of Croatia

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Jovanovac, Sonja
  Jurić, Ivan
  Benčević, Krsto
  Živković, Josip
  Borić, Ante
  Urednici
  Szeles, Gyula
  Naslov zbornika: Zbornik 1.međ.simp."Scientific Days on Animal Husbandry"
  Jezik: engleski
  Godina: 1993
  Stranice: od 59 do 65
  Skup: 1st International symposium "Scientific Days on Animal Husbandry" - "Grading of Animal Products and Possibilities for Quality Improvement"
  Održan: od 01.09.93 do 02.09.93

 65. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bioelektrične, biokemijske i elektroforetičke osobitosti nekih mišićasvinja

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Bego, Uroš
  Tonković, Stanko (50154)
  Urednici
  Batis, J.
  Naslov zbornika: Zbornik povzetkov
  Jezik: engleski
  Mjesto: Gozd-Martuljek, Slovenija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0353-8044
  Stranice: od 46 do 0
  Skup: 5. spominski sestenek prof.dr. Frana I.Zavrneka
  Održan: od 02.04.92 do 04.04.92

 66. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bioelektrične, biokemijske i morfohistokemijske osobitosti crvenog i bijelog mišića pilića

  Autori:
  Tonković, Stanko (50154)
  Bego, Uroš
  Kralik, Gordana (23200)
  Naslov zbornika: Zbornik povzetkov
  Jezik: engleski
  Mjesto: Gozd-Martuljek, Slovenija
  Godina: 1992
  Stranice: od 100 do 0
  Skup: 5. spominski sestenek prof.dr. Frana I.Zavrneka
  Održan: od 02.04.92 do 04.04.92

 67. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Application of Asimmetryc S-Function for Analysis and Valuation of the Growth of Boars

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Scitovski, Rudolf
  Senčić, Đuro (4291)
  Naslov zbornika: FEZ 44 EAAP
  Jezik: engleski
  Mjesto: Aarchus, Danska
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 5.5
  Stranice: od 415 do 0
  Skup: 44th Annual Meeting of the European Association for Animal Production
  Održan: od 16.08.93 do 19.08.93

 68. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Morphohistochemical, bioelectric and psyho-chemical properties of white and red muscles in chickens

  Autori:
  Tonković, Stanko (50154)
  Zobundžija, M.
  Kralik, Gordana (23200)
  Bego, Uroš
  Urednici
  Frewein, J.
  Naslov zbornika: Program 20th Congress of the Europian Association of Veterinary Anatomiscs
  Jezik: engleski
  Mjesto: Basel, Švicarska
  Godina: 1994
  Stranice: od 83
  Skup: 20th Congress of the European Association of Veterinary Anatomists
  Održan: od 15.08.94 do 19.08.94

 69. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Međusobna povezanost važnijih pokazatelja kakvoće svinjskog mesa

  Autori:
  Petričević, Antun (36750)
  Kralik, Gordana (23200)
  Kušec, Goran
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: Sažeci izlaganja 31.znan.stručnog agronomskog savjetovanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 94 do 95
  Skup: 31.znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 70. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mesnatost svinjskih polovica i fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće mesa

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Jurić, Ivan
  Kušec, Goran
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: Sažeci izlaganja 31.znan.str. agronomskog savjetovanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 95 do 96
  Skup: 31.znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 71. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Multifrekventna bioelektrična impedacijska analiza sastava svinjskog buta i leđa

  Autori:
  Bego, Uroš
  Tonković, Stanko (50154)
  Kralik, Gordana (23200)
  Jelić, A.
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: Sažeci izlaganja 31.znan.stručnog agronomskog savjetovanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 96 do 97
  Skup: 31.znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 72. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Osobitosti električne vodljivosti i kakvoće mesa pilića različite dobi

  Autori:
  Bego, Uroš
  Kralik, Gordana (23200)
  Tonković, Stanko (50154)
  Brenner, Aleksandar
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: Sažeci izlaganja 31.znan.stručnog agronomskog savjetovanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 107
  Skup: 31.znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 73. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Better Utilization of Feed in Broilers by Using Polizym BX Preparations

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Galonja, Marica
  Petričević, Antun (36750)
  Malenšek, Alenka
  Naslov zbornika: Abstracts of the Int.Symp. on Nutrient Management of Food Animals to Enhance the
  Jezik: engleski
  Mjesto: Blackburg, Virginia
  Godina: 1995
  Stranice: od 12
  Skup: International Symposium on Nutrient Management of Food Animals to Enhance the Environment
  Održan: od 04.06.95 do 07.06.95

 74. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prilagodba proizvodnje mesa peradi novim zahtjevima kakvoće

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Naslov zbornika: Sažeci znanstvenog skupa Poljopr. i proizv. hrane u novom europskom okruženju
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 41 do 42
  Skup: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom europskom okruženju
  Održan: od 15.12.94 do 16.12.94

 75. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stočarstvo istočne Hrvatske - stanje i mogućnosti razvoja

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Knežević, Ivan
  Rastija, Tomo
  Bodakoš, Dragutin
  Urednici
  Kralik, Gordana (23200)
  Ivanović, Milan
  Horvat, Dražen
  Turkalj, Željko
  Naslov zbornika: Sažeci referata znan.-str.skupa "Obnova i razvoj istočne Hrvatske"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1992
  Stranice: od 10
  Skup: Obnova i razvoj istočne Hrvatske
  Održan: od 23.06.92 do 24.06.92

 76. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Correlation between feed intake and production characteristics of boars in performance test

  Autori:
  Kralik, Gordana (23200)
  Maltar, Zlata (131244)
  Jovanovac, Sonja
  Urednici
  Van Arendonk, Johan
  Naslov zbornika: Book af Abstracts of the 46th Ann.Meeting of the EAAP
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wageningen, Nizozemska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1382-6077
  Stranice: od 295
  Skup: 46th Annual Meeting of the European Association for Animal Production
  Održan: od 04.09.95 do 07.09.95

 77. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Yield share and quality of muscle tissue in meaty pig carcasses of different genotypes

  Autori:
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Petričević, Antun (36750)
  Jurić, Ivan
  Urednici
  Van Arendonk, Johan
  Naslov zbornika: Book of Abstracts of the 46th EAAP
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wageningen, Nizozemska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1382-6077
  Stranice: od 295
  Skup: 46th Annual Meeting of the European Association for Animal Production
  Održan: od 04.09.95 do 07.09.95

 78. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Fenotipsko očitovanje mesnatosti u svinja različitih genotipova
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište J.J.Strossmayera
  Autor: SENČIĆ ĐURO
  Datum obrane: 21.12.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 115


 79. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Proizvodni pokazatelji nerastova velikog jorkšira obzirom na razinu konzumirane hrane u testu
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište J.J.Strossmayera
  Autor: MALTAR ZLATA
  Datum obrane: 24.06.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 61


 80. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Marica Galonja: Učinkovitost PolizymR BX preparata u proizvodnji pilećeg mesa
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište J.J.Strossmayera
  Datum obrane: 21.12.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 74


 81. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proizvodni pokazatelji nerastova velikog jorkšira obzirom na razinu konzumirane hrane u testu
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište J.J.Strossmayera
  Mentor: KRALIK GORDANA
  Datum obrane: 24.06.94
  Broj stranica: 61
  Autor: Maltar Dipl.inž. Zlata
  Rad: Magisterij


 82. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Fenotipsko očitovanje mesnatosti u svinja različitih genotipova
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište J.J.Strossmayera
  Mentor: KRALIK GORDANA
  Datum obrane: 21.12.93
  Broj stranica: 115
  Autor: Senčić Dr. Đuro
  Rad: Doktorat


 83. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Učinkovitost PolizymR BX preparata u proizvodnji pilećeg mesa
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište J.J.Strossmayera
  Mentor: KRALIK GORDANA
  Datum obrane: 21.12.94
  Broj stranica: 74
  Autor: Galonja dipl.inž. Marica
  Rad: Magisterij


 84. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj genotipa pilića na bioelektrične značajke mesa
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište J.J.Strossmayera
  Mentor: KRALIK GORDANA
  Datum obrane: 05.12.94
  Broj stranica: 24
  Autor: Škrtić Zoran
  Rad: Diplomski rad


 85. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Bioelektrične i fizikalno-kemijske značajke prsnog mišićja brojlera
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište J.J.Strossmayera
  Mentor: KRALIK GORDANA
  Datum obrane: 02.07.93
  Broj stranica: 30
  Autor: Lakušić Jozo
  Rad: Diplomski rad


 86. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proizvodni rezultati tova pilića na farmi "Lužine" poduzeća "Salona-Coop" Solin
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet J.J.Strossmayera
  Mentor: KRALIK GORDANA
  Datum obrane: 21.05.93
  Broj stranica: 35
  Autor: Mladina Renato
  Rad: Diplomski radMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr