SVIBOR - Projekt broj: 4-05-076

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-076


ČIMBENICI PROIZVODNJE VISOKOKVALITETNOG PILEĆEG I SVINJSKOG MESA


Glavni istraživač: KRALIK, GORDANA (23200)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 86
Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet, Osijek (79)
Odjel/Zavod: Zavod za stočarstvo
Adresa: Trg Svetog Trojstva 3
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 31 124-333
teleFaks: 385 (0) 31 128-017

Sažetak: U projektu su istraživani genetski i paragenetski čimbenici Ť proizvodnje visokokvalitetnog pilećeg i svinjskog mesa. Ť Istraživan je utjecaj genotipa, hranidbe i zootehnike na Ť performance pilića i svinja. Istraživana su također krmiva za Ť perad (određivanje prave metaboličke energije), kao i aditivi u Ť hranidbi peradi. Istraživanja biološkog kapaciteta rasta: Arbor Ť Acres, Ross, Hybro i Avian K24 tovnih pilića obavljena su u Ť mješovitom i odvojitom tovu prema spolu. Hranidba pilića s višom Ť koncentracijom hranjivih tvari u obroku, kao i dodavanje Polizyma Ť i promotora rasta, signifikantno je povećalo priraste u tovu i Ť poboljšalo konverziju hrane. Ustanovljene su signifikantne Ť razlike između genotipova i spola u fizikalno-kemijskim i Ť bioelektričnim značajkama mesa pilića. Ispitana je također Ť kvaliteta mesa na novim linijama brojlera kao što su Avian 34 i Ť Avian 43. Istražena je nutritivna vrijednost pilećeg mesa s Ť aspekta sadržaja bjelančevina, masti, vode, pepela, zasićenih i Ť nezasićenih masnih kiselina. U modeliranju krivulje rasta Ť upotrebljena je asimetrična S-funkcija. Upotrebljen je Ť modificirani oblik logističke funkcije. Istraživanja fenotipskog Ť očitovanja mesnatosti svinja velikog jorkšira, švedskog landrasa, Ť linija 1 i 3, Hypora kao i križanaca pokazala su da je selekcija Ť svinja na veću tvorbu mesa izazvala signifikantnu preraspodjelu Ť mišićnog i masnog tkiva u osnovnim dijelovima polovica. Ť Izračunati su korelacijski i regresijski koeficijenti između Ť pokazatelja kakvoće polovica i mesa. Rezultati su pokazali da se Ť radi o proizvodnji mesa vrlo zadovoljavajuće kakvoće. Prikazana Ť je sklonost stresu i njeno otkrivanje u populacijama svinja. Ť Značajni su rezultati o vrednovanju svinjskih polovica Ť (mesnatosti) na osnovi vlastitih metoda istraživanja kao i uz Ť primjenu njemačkih metoda. U projektu se iznose također rezultati Ť istraživanja o mogućnostima razvoja stočarstva, posebno Ť peradarstva i svinjogojstva pomoću novih tehnoloških i Ť zootehničkih postupaka.

Ključne riječi: pile, spol, utovljena svinja, stres, krivulja rasta, prirast, konverzija, kvaliteta trupa, kvaliteta mesa, fizikalno-kemijske značajke, masne kiseline, bioelektrične značajke

Ciljevi istraživanja: Istraživanja imaju za cilj iznalaženje novih postupaka u racionalnoj proizvodnji pilećeg i svinjskog mesa visoke kakvoće. Glede toga, variraju se tijekom istraživanja paragenetski čimbenici (hranidba, zootehnika) koji u našim specifičnim uvjetima utječu na djelotvornije iskorištavanje proizvodnih kapaciteta suvremenih genotipova pilića i svinja. Rezultati istraživanja trebaju potvrditi potrebu preusmjeravanja tehnologije tova brojlera i izbor adekvatnih genotipova u svrhu proizvodnje poboljšane kakvoće pilećeg mesa te učinkovitijeg kreiranja primarne proizvodnje za namjensku preradu. Rezultati istraživanja mesnatosti svinja trebaju ukazati na utjecaj genotipa, a vrlo su korisni za selekcijski rad te izradu i usklađivanje naših s europskim propisima o vrednovanju svinjskih polovica i njihovu uporabnu vrijednost za klaoničku industriju.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 4-05-038 NASLJEĐIVANJE I MIJENJANJE ODNOSA SASTAVA TKIVA U SVINJA
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 2-07-259 MJERENJE BIOLOŠKIH VELIČINA NOVIM IMPEDANCIJSKIM METODAMA
  Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Pannon Agrartudomanyi Egyetem Allattenyesztesi Kar
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 7401 - Kaposvar, Mađarska

 2. Naziv ustanove: The University of Georgia, College of Agriculture, Animal and Dairy Science
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 30602 - Athens, Georgia

 3. Naziv ustanove: The University of Georgia, College of Agriculture, Animal and Diary Science
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Rovinj, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr