SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-06-014

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-06-014


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 107
Ukupno objavljenih radova: 107


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Agrarna zoologija

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Tucak, Zvonimir
  Urednici
  Matutinović, Želimir
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 86-03-99666-0
  Godina: 1991
  Broj stranica: 182
  Broj referenci: 42
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Ribarstvo

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Aničić, Ivica (139201)
  Lovrinov, Mario (72836)
  Urednici
  Habeković, Dobrila (74603)
  Izdavač: Globus
  ISBN: 953-167-055-2
  Godina: 1995
  Broj stranica: 463
  Broj referenci: 110

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Slatkovodno ribarstvo

  Autori:
  Ržaničanin, Boris (72836)
  Aničić, Ivica (139201)
  Pažur, Krešimir
  Safner, Roman (123526)
  Treer, Tomislav (111613)
  Urednici
  Vajić, Ivo
  Izdavač: Globus
  Godina: 1992
  Stranice: od 235 do 242

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prirodna hrana mlađa šarana u uvjetima intenzivne gnojidbe

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Adamek, Zdenek
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Jirasek, Jiri
  Časopis: Ichthyos
  Broj: 12
  ISSN: 0352-3837
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 44

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Korištenje promotora rasta u hranidbi riba

  Autori:
  Aničić, Ivica (139201)
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 3
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 139 do 144

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Poboljšanje kvalitete vode u šaranskim ribnjacima

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Bebek, Željko
  Adamek, Zdenek
  Slačanac, Darko
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 89 do 96

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djelovanje vodnih makrofita na količinu kisika u vodi šaranskih ribnjaka

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Bebek, Željko
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Mrakovčić, Milorad
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 5 do 12

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kemizam vode u šaranskim ribnjacima

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 89 do 99

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki pokazatelji kvalitete vode u korelaciji s masom riba u kavezima u plitkom jezeru

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Aničić, Ivica (139201)
  Safner, Roman (123526)
  Časopis: Ichthyologia
  Broj: 1
  ISSN: 0579-7152
  Volumen: 23
  Godina: 1991
  Stranice: od 91 do 98
  Jezik: engleski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Genetika riba

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 35 do 54

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prehrana šarana (Cyprinus carpio L.) u dobi do godine dana koncentriranom hranom

  Autori:
  Aničić, Ivica (139201)
  Safner, Roman (123526)
  Treer, Tomislav (111613)
  Vranešić, Nenad
  Ržaničanin, Boris (72836)
  Kovačina, Drago
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 55 do 61

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogući utjecaj nasađene slatkovodne ribe na planktonske rakove Vranskog jezera

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Aničić, Ivica (139201)
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 4
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 44
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 111

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Upotrebljivost merističkih i morfometrijskih svojstava u razlikovanju ribljih populacija

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 26

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Važnost linolenske masne kiseline (18:3w3) u prehrani riba

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Opačak, Anđelko
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 2
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 61 do 66

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ihtiofauna akumulacijskog jezera Prančevići na rijeci Cetini I. Sastav ihtiofaune

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 4
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 125 do 135

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dinamika rasta klena u rijeci Savi

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Aničić, Ivica (139201)
  Safner, Roman (123526)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 79 do 88

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ihtiofauna nekih ličkih tekućica

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Pažur, Krešimir
  Popović, Josip
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 47
  Godina: 1992
  Stranice: od 23 do 33

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hematološke karakteristike spolnog dimorfizma linjaka (Tinca tinca L.) u doba mriješćenja

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Časopis: Ichthyologia
  Broj: 1
  ISSN: 0579-7152
  Volumen: 23
  Godina: 1991
  Stranice: od 17 do 24

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stanje i iskorištenost ribljeg fonda u rijeci Savi od Podsuseda do Strelečkog

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Popović, Josip
  Časopis: Ribarstvo Jugoslavije
  Broj: 1
  ISSN: 0350-9818
  Volumen: 46
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 9

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatsko slatkovodno ribarstvo u godini 1990

  Autori:
  Turk, Mirko (65816)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 46
  Godina: 1991
  Stranice: od 68 do 74

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hematološko - biokemijske karakteristike šarana (Cyprinus carpio L.) i okolišni čimbenici u intenzivnim i tradicionalnim ribnjacima

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Palačkova, Jana
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Paul, A.
  Šimunić, I.
  Krnjaković, Stevo
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  Broj: 3
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 57
  Godina: 1992
  Stranice: od 435 do 452
  Jezik: engleski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Karakteristike dvogodišnjeg šarana (Cyprinus carpio L.) u uvjetima različitih tehnologija

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Palačkova, Jana
  Paul, A.
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  Broj: 2
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 57
  Godina: 1992
  Stranice: od 261 do 276
  Jezik: engleski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djelovanje kadmija u vodi na koncentraciju ukupnih proteina i proteinskih frakcija u krvnoj plazmi šaranskog mlađa (Cyprinus carpio L.)

  Autori:
  Palačkova, Jana
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Pravda, Drahoslav
  Čelechovska, Olga
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 3
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 187 do 196
  Jezik: engleski

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatsko slatkovodno ribarstvo u godini 1992

  Autori:
  Turk, Mirko (65816)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 97 do 110

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Menocain - novi češkoslovački anestetik za ribe

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 46
  Godina: 1991
  Stranice: od 65 do 67

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Svjetski simpozij o šaranu

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 4
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 156 do 157

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Savjetovanje o strategijama gospodarenja u europskom slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi za 21. stoljeće

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 4
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 158 do 158

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Konferencija o problemima zimovanja šaranskog mlađa (Cyprinus carpio L.) na Poljoprivrednom fakultetu u Brnu (Češkoslovačka)

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Jirasek, Jiri
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 36

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodni seminar o bolestima i intoksikacija slatkovodnih riba

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 118 do 120

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: U zemlji ribe i riže

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Časopis: Vikend
  Broj: 1323
  Godina: 1993
  Stranice: od 62 do 63

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Feeding the Two-Year-Old Common Carp (Cyprinus carpio) on Pelleted Food only in the Second Part of the Growing Season

  Autori:
  Opačak, Anđelko
  Treer, Tomislav (111613)
  Časopis: Ichthyos
  Broj: 1
  ISSN: 0352-3837
  Volumen: 11
  Godina: 1994
  Stranice: od 18 do 25
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The research in fish genetics in Croatia and former Yugoslavia

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Kolak, Andrea
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 17 do 31
  Broj referenci: 60
  Jezik: engleski

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Biomasa makroavertebrata u perifitonu rijeke Save

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Aničić, Ivica (139201)
  Safner, Roman (123526)
  Habeković, Dobrila (74603)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 4
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 151 do 162

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rotifera Vranskog jezera kraj Biograda, Hrvatska

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Aničić, Ivica (139201)
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 3-4
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 91 do 94
  Broj referenci: 23

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The growth and condition of common carps (Cyprinus carpio) introduced into Croatian Vransko lake

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Aničić, Ivica (139201)
  Safner, Roman (123526)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 2
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 53
  Godina: 1995
  Stranice: od 63 do 73
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: In Memoriam - Prof. dr. Boris Ržaničanin

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 2
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 95 do 96

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prvi svjetski skup o somovima

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 133 do 134

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ihtiofauna akumulacijskog jezera Prančevići na rijeci Cetini (II Salmonidae)

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 2
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 59 do 64
  Jezik: hrvatski

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ihtiofauna akumulacijskog jezera Prančevići na rijeci Cetini (III Cyprinidae)

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 4
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 163 do 171
  Jezik: hrvatski

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj gnojidbe na razvoj fitoplanktona u šaranskim mladičnjacima

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Adamek, Zdenek
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 3 do 17
  Jezik: hrvatski

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kvalitativni sastav zelenih planktonskih algi (Chlorophyta) u šaranskom ribnjaku

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 99 do 107
  Jezik: hrvatski

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sastanak Izdavačkog vijeća časopisa Ribarstvo

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 54 do 54
  Jezik: hrvatski

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Toksičnost i biološka razgradnja otpada i tvari važnih za vodenu sredinu

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 49 do 50
  Jezik: hrvatski

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Treća ihtiohematološka konferencija

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 2
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 91 do 92
  Jezik: hrvatski

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djelovanje tehnoloških mjera na promjenu kemizma vode šaranskih ribnjaka

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Stojić, B
  Turk, Mirko (65816)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 107 do 117
  Jezik: hrvatski

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ihtiološka konferencija u Vodnjanima (Češka Republika)

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Adamek, Zdenek
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 4
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 172 do 174
  Jezik: hrvatski

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodna konferencija o biologiji i uzgoju linjaka

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 53
  Godina: 1995
  Stranice: od 45 do 55
  Jezik: hrvatski

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatsko slatkovodno ribarstvo u godini 1993

  Autori:
  Turk, Mirko (65816)
  Časopis: Ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 1330-061x
  Volumen: 52
  Godina: 1994
  Stranice: od 119 do 133
  Jezik: hrvatski

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The Ecology of Dinoflagellate Ceratium hirudinella in the Shallow Mediterranean Vransko Lake

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Aničić, Ivica (139201)
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  Broj: 1
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 60
  Godina: 1995
  Stranice: od 105 do 111
  Broj referenci: 35
  Jezik: engleski

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Problemy zimovani ryb v rybnich Chorvatske Republiky

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Turk, Mirko (65816)
  Urednici
  Mareš, Jan
  Naslov zbornika: Komorovani kapriho pludku
  Jezik: češki
  Mjesto: Brno, Češka
  Godina: 1992
  Stranice: od 51 do 59
  Skup: Komorovani kapriho pludku
  Održan: od 16.09.92 do 16.09.92

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Težke kovy v rybach Chorvatske republiky

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Turk, Mirko (65816)
  Urednici
  Machova, J.
  Naslov zbornika: Toxicica a biodegradabilita otpadu a latek vyznamnych ve vodnim prostredi
  Jezik: češki
  Mjesto: Milenovice, Češka
  Godina: 1993
  Stranice: od 66 do 70
  Skup: Toxicica a biodegradabilita otpadu a latek vyznamych ve vodnim prostredi
  Održan: od 02.11.93 do 05.11.93

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Changes of blood puncture in one and two-year-old carp (Cyprinus carpio L.) during wintering

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Adamek, Zdenek
  Urednici
  Vyhusova, B.
  Naslov zbornika: Procedings of the 3rd Ichthyohaematological Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Litomyšl, Češka
  Godina: 1993
  Stranice: od 15 do 18
  Skup: 3rd Ichthyohaematological Conference
  Održan: od 30.11.93 do 02.12.93

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Technologie odchovu kapriho pludku v rybničnich podminkach Chorvatska

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Jirasek, Jiri
  Bebek, Željko
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Urednici
  Spurny, Petr
  Naslov zbornika: Sbornik referatu z mezinarodni konference Produkce nasad perspektivnich druhu ry
  Jezik: češki
  Mjesto: Brno, Češka
  Godina: 1995
  Stranice: od 43 do 48
  Skup: Produkce nasad perspektivnich druhu ryb
  Održan: od 01.12.94 do 02.12.94

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Toxikologicka a anasteziologicka charakteristika strevličky vychodni (Pseudorasbora parva) a jeji tolerance k nepriznivym podminkam prostredi

  Autori:
  Adamek, Zdenek
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Tarhovisky, Radek
  Urednici
  Machova, J.
  Vyhusova, B.
  Svobodova, Zdenka
  Naslov zbornika: Sbornik referatu ze 7. konference
  Jezik: češki
  Mjesto: Milenovice, Češka
  Godina: 1995
  Skup: Toxicica a biodegradabilita otpadu a latek vyznamych ve vodnim prostredi
  Održan: od 12.06.95 do 15.06.95

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ribarstvene mogućnosti hidroakumulacije Peruća

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prve hrvatske konferencije o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  Stranice: od 247 do 252
  Skup: Prva hrvatska konferencija o vodama

 56. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj antibiotika u hrani na proizvodne rezultate jednogodišenje šaranske mlađi (Cyprinus carpio L.)

  Autori:
  Aničić, Ivica (139201)
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Urednici
  Billard, R.
  Naslov zbornika: Aquaculture
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 49 do 49
  Skup: Symposium on the carp
  Održan: od 06.09.93 do 09.09.93

 57. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Planktonski rakovi Vranskog jezera kod Biograda n/m

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Urednici
  Milošević, Bogomir
  Naslov zbornika: Entomofauna Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 6 do 7
  Skup: Entomofauna Hrvatske
  Održan: od 15.10.92 do 16.10.92

 58. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj nutritivnog antibiotika na proizvodne rezultate šarana (Cyprinus carpio) jednogodišnjaka

  Autori:
  Aničić, Ivica (139201)
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Urednici
  Černy, Tajana
  Dumanovsky, Franjo
  Naslov zbornika: Proizvodnja stočne hrane i hranidba
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 36
  Skup: Proizvodnja stočne hrane i hranidba
  Održan: od 06.10.93 do 09.10.93

 59. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Biološko-ekološka istraženost rijeke Cetine

  Autori:
  Mišetić, Stjepan
  Habeković, Dobrila (74603)
  Urednici
  Meštrov, Milan
  Naslov zbornika: Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Makarska, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 34
  Skup: Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93

 60. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj hidroakumulacija na riblji fond rijeke Cetine od Peruće do Prančevića

  Autori:
  Habeković, Dobrila (74603)
  Mišetić, Stjepan
  Urednici
  Meštrov, Milan
  Naslov zbornika: Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Makarska, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 39 do 39
  Skup: Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93

 61. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sublethal physiological effect of cadmium on carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings.

  Autori:
  Palačkova, Jana
  Pravda, Drahoslav
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Čelechovska, Olga
  Urednici
  Naeve, Heiner
  Naslov zbornika: Sublethal and chronic toxic effects on of polutants on freshwater fish
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lugano, Švicarska
  Godina: 1992
  Stranice: od 5 do 5
  Skup: Symposium on sublethal and chronic toxic effects of polutants on freshwater fish
  Održan: od 19.05.92 do 22.05.92

 62. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kvalitativni sastav planktonskih Chlorophyta u šaranskim mladičnjacima u uvjetima gnojidbe

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Urednici
  Stojanovski, Panče
  Naslov zbornika: Zbornik na trudovi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dojran, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 12 do 12
  Skup: III Jugoslavenski simpozijum za mikrobna ekologija
  Održan: od 16.10.91 do 19.10.91

 63. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The cage culture of European catfish (Silurus glanis) in a shallow Mediterranean lake

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Aničić, Ivica (139201)
  Urednici
  Albiges, Christian
  Naslov zbornika: Resumes - Atelier international sur les bazes biologiques de l'aquacultre des Sl
  Jezik: engleski
  Mjesto: Montpellier, Francuska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 2-85362-365-3
  Stranice: od 185 do 185
  Skup: BASIL '94
  Održan: od 24.05.94 do 27.05.94

 64. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rast šarana (Cyprinus carpio L.), alohtone vrste Vranskog jezera

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Aničić, Ivica (139201)
  Safner, Roman (123526)
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik priopćenja Četvrtog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 306 do 307
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske

 65. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kolnjaci (Rotifera) Vranskog jezera pokraj Biograda

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Safner, Roman (123526)
  Aničić, Ivica (139201)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 269 do 270
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 66. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The tench (Tinca tinca L. 1758) distribution in Croatian waters and its commercial importance

  Autori:
  Leiner, Srećko
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Turk, Mirko (65816)
  Urednici
  Flajšhans, Martin
  Naslov zbornika: The proceedings of International Workshop on Biology and Culture of the Tench (T
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vodnany, Češka
  Godina: 1994
  Stranice: od 5 do 5
  Skup: International Workshop on Biology and Culture of the Tench (Tinca tinca L.)

 67. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Utjecaj antibiotika u hrani na proizvodne rezultate šarana jednogodišnjaka (Cyprinus carpio L.)
  Fakultet: Agronomski fakultet Svečilište u Zagrebu
  Datum obrane: 08.07.93
  Broj stranica: 85


 68. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj različitih nasadnih veličina iste starosti na proizvodne osobine mlađi lubina (Dicentrarchus labrax Linnaeus 1758)
  Fakultet: Agronomski fakultet Svečilište u Zagrebu
  Mentor: RŽANIČANIN BORIS
  Datum obrane: 26.03.93
  Broj stranica: 87
  Autor: Lovrinov Mr. ing. Mario
  Rad: Magisterij


 69. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj antibiotika u hrani na proizvodne rezultate šarana jednogodišnjaka (Cyprinus carpio L.)
  Fakultet: Agronomski fakultet Svečilište u Zagrebu
  Mentor: RŽANIČANIN BORIS
  Datum obrane: 08.07.93
  Broj stranica: 85
  Autor: Aničić Mr. ing. Ivica
  Rad: Magisterij


 70. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Uzgoj kalifornijske pastrve na ribogojilištu Trnovača, Sinj
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište u Osijeku
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 25.03.91
  Broj stranica: 39
  Autor: Domazet Lošo Sanda
  Rad: Diplomski rad


 71. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Komparativni prikaz hranidbe šarana i kalifornijske pastrve
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet Sveučilište u Osijeku
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 26.03.91
  Broj stranica: 39
  Autor: Stanić Mijo
  Rad: Diplomski rad


 72. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ribarski značaj Vranskog jezera
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 24.04.91
  Broj stranica: 42
  Autor: Kulaš Predrag
  Rad: Diplomski rad


 73. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Randman šarana (Cyprinus carpio)
  Fakultet: Agronomski fakultet Svečilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Broj stranica: 32
  Autor: Stojić B
  Rad: Diplomski rad


 74. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ribogojilište Ras, Novi Pazar
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RŽANIČANIN BORIS
  Datum obrane: 20.01.92
  Broj stranica: 44
  Autor: Muminović Adnan
  Rad: Diplomski rad


 75. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza poslovanja RO Končanica u 1989/90 godini
  Fakultet: Poljoprivredni institut Križevci Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RŽANIČANIN BORIS
  Broj stranica: 46
  Autor: Križić Snježana
  Rad: Diplomski rad


 76. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Indeks kondicije kod dvije populacije konzumnih šarana istočne Slavonije
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 08.07.93
  Broj stranica: 33
  Autor: Kolak Dipl. ing. Andrea
  Rad: Diplomski rad


 77. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Frekvencija gena za ljuskavost šarana na ribnjačarstvima istočne Slavonije
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 11.10.94
  Broj stranica: 44
  Autor: Pranić Davorin
  Rad: Diplomski rad


 78. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Rast lubina (Dicentrarchus labrax) u kaveznom uzgoju
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RŽANIČANIN BORIS
  Datum obrane: 16.04.91
  Broj stranica: 45
  Autor: Kožul Valter
  Rad: Diplomski rad


 79. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Inducirani mrijest komarče
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 24.09.92
  Broj stranica: 44
  Autor: Stipanović Tedi
  Rad: Diplomski rad


 80. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ekološki uvjeti Limskog kanala za razvoj marikulture
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 28.06.94
  Broj stranica: 39
  Autor: Mulc Danijel
  Rad: Diplomski rad


 81. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Razvoj marikulture na otocima
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 12.10.93
  Broj stranica: 34
  Autor: Trninić Srećko
  Rad: Diplomski rad


 82. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Uzgoj školjaka u Limskom kanalu
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 06.03.92
  Broj stranica: 49
  Autor: Dujmušić Ante
  Rad: Diplomski rad


 83. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Privatna mini farma u marikulturi
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 13.10.93
  Broj stranica: 37
  Autor: Barić Renata
  Rad: Diplomski rad


 84. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Komparacija inkubacije ikre lubina (Dicentrarchus labrax), komarče (Sparus aurata) i fratra (Diplodus vulgaris)
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 10.07.92
  Broj stranica: 28
  Autor: Biber Jasmina
  Rad: Diplomski rad


 85. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Tehnike ribolova na Jadranu
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: SAFNER ROMAN
  Datum obrane: 09.11.92
  Broj stranica: 34
  Autor: Štefančić Zoran
  Rad: Diplomski rad


 86. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Hranidba matica riba u marikulturi
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 20.05.94
  Broj stranica: 33
  Autor: Pezo Ante
  Rad: Diplomski rad


 87. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Lovački pas ptičar
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: SAFNER ROMAN
  Datum obrane: 01.03.95
  Broj stranica: 31
  Autor: Frljužec Mirjana
  Rad: Diplomski rad


 88. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Karakteristike i značaj hrvatskog ovčarskog psa
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RŽANIČANIN BORIS
  Datum obrane: 21.03.91
  Broj stranica: 43
  Autor: Knez Ivan
  Rad: Diplomski rad


 89. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Tehnologija uzgoja vinogradskog puža (Helix pomatia L.)
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TREER TOMISLAV
  Datum obrane: 10.11.93
  Broj stranica: 56
  Autor: Brkičić Cvjetko
  Rad: Diplomski rad


 90. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Uzgoj jelena lopatara
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: SAFNER ROMAN
  Datum obrane: 27.10.94
  Broj stranica: 35
  Autor: Novosel Nada
  Rad: Diplomski rad


 91. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mrki medvjed (Ursus arctos) u arealu nacionalnog parka Plitvička jezera
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RŽANIČANIN BORIS
  Datum obrane: 17.07.91
  Broj stranica: 59
  Autor: Knežević Tihomir
  Rad: Diplomski rad


 92. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Lovački pas krvosljednik
  Fakultet: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: SAFNER ROMAN
  Datum obrane: 13.02.95
  Broj stranica: 28
  Autor: Milčić Katica
  Rad: Diplomski rad


 93. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Određivanje stupnja trofičnosti donjeg bazena AS Tribalj u godini 1991

  Autori:
  Mrakovčić, Milorad
  Šurmanović, Dagmar
  Mišetić, Stjepan
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Tomašković, N.
  Naručitelj: RO Elektroprivreda Rijeka,
  Depo ustanova: Ribarski centar
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 35

 94. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ribolovno gospodarska osnova

  Autori:
  Šurmanović, Dagmar
  Tomašković, N.
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Naručitelj: SRD Dugo Selo
  Depo ustanova: Ribarski centar
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 51

 95. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Izvještaj o ispitivanjima kvalitete vode za poboljšanje tehnološkog procesa

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Naručitelj: Ribnjačarstvo Jelas
  Depo ustanova: Ribarski centar
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 15

 96. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Izvještaj o ispitivanjima kvalitete vode za poboljšanje tehnološkog procesa

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Naručitelj: Ribnjačarstvo Jelas
  Depo ustanova: Ribarski centar
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 30

 97. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Izvještaj o ispitivanjima kvalitete vode za poboljšanje tehnološkog procesa

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Naručitelj: Ribnjačarstvo Jelas
  Depo ustanova: Ribarski centar
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 23

 98. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Mogućnost stimulacije razvoja prirodne riblje hrane primjenom mineralnih gnojiva

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Naručitelj: INA Petrokemija
  Depo ustanova: INA Petrokemija
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 22

 99. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Mogućnost stimulacije razvoja prirodne riblje hrane primjenom mineralnih gnojiva

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Naručitelj: INA Petrokemija
  Depo ustanova: INA Petrokemija
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 17

 100. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Mogućnost stimulacije razvoja prirodne riblje hrane primjenom mineralnih gnojiva

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Turk, Mirko (65816)
  Naručitelj: INA Petrokemija
  Depo ustanova: INA Petrokemija
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 20

 101. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Ekspertiza o kvaliteti vode u pojedinim ribnjacima "Donji Miholjac" tijekom uzgojne sezone

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Naručitelj: INA Petrokemija
  Depo ustanova: Ribnjačarstvo Donji Miholjac
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 52

 102. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Ekspertiza o kvaliteti vode u pojedinim ribnjacima "Donji Miholjac" tijekom uzgojene sezone

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Naručitelj: Ribnjačarstvo Donji Miholjac
  Depo ustanova: Ribnjačarstvo Donji Miholjac
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 40

 103. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Ekspertiza o kvaliteti vode u pojedinim ribnjacima "Donji Miholjac" tijekom uzgojne sezone

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Naručitelj: Ribnjačarstvo Donji Miholjac
  Depo ustanova: Ribnjačarstvo Donji Miholjac
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 45

 104. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Ekspertiza o kvaliteti vode rijeke Drave kod Donjeg Miholjca za potrebe ribarstva

  Autori:
  Debeljak, Ljubica (71802)
  Naručitelj: Ribnjačarstvo Donji Miholjac
  Depo ustanova: Ribnjačarstvo Donji Miholjac
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 3

 105. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Da li ribe plivaju uzvodno ili nizvodno

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Radio postaja: Hrvatski radio - Prvi program
  Naslov emisije: Jutarnji razgovori četvrtkom (Ante Bekić)
  Godina: 1995

 106. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Analyzing Selected Haematological and Biochemical Parameters in the Blood Plasma of Rainbow Trout in Intensive Culture

  Autori:
  Fašaić, Krešimir (7070)
  Vrsta rada: Recenzija
  Jezik: engleski
  Ostalo: Recenzija je napravljena za Grant Agency of the Czech Republic zaistraživanje koje je prijavio Rehulka Jirji iz Research Instiuteof Fish and Hydrobiology, Vodnany, Češka

 107. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Aquaculture in Croatia

  Autori:
  Treer, Tomislav (111613)
  Vrsta rada: Izvještaj za EIFAC/FAO
  Jezik: engleski
  Ostalo: Izvješće za FAO - Dr. Robin L. Welcomme, Secretary of EIFAC,00100 Rome, Italija


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr