SVIBOR - Projekt broj: 4-06-014

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-06-014


EKOLOŠKI,BIOLOŠKI I TEHNOLOŠKI ASPEKTI U SLATKOVODNOM RIBARSTVU


Glavni istraživač: TREER, TOMISLAV (111613)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 107
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2335777/4071
teleFaks: 385 (0)1 215 300
E-mail: treer@agr.hr

Sažetak: U proteklih pet godina istraživanja su provedena na nekoliko šaranskih i pastrvskih ribnjaka, te u otvorenim vodama Hrvatske. Hidrokemijski uvjeti šaranskih ribnjaka bili su najnepovoljniji ljeti s najvećim promjenama u količini O2, BPK i KPK. Poboljšanje kvalitete vode bilo je najefikasnije pomoću kalijeve soli. Fitoplankton je u pogledu i kvalitativnog i kvantitativnog sastava jednako reagirao na gnojidbu mineralnim i kokošjim gnojivima. Ekonomski najpovoljniji rezultati iskazani su pri kombinaciji gnojidbe i prihranjivanja žitaricama. Opsežna istraživanja intenzivne hranidbe šarana i pastrva dovela su i do razvoja nekoliko oblika komercijalne hrane. Upotreba inaktivnog kvasca u šaranskim starterima rezultirala je vrlo povoljnim specifičnim prirastima mase, niskim hranidbenim koeficijentom i povećanim postotkom preživljavanja. Upotreba nutritivnog antibiotika u hrani, kao promotora rasta, daje povoljne proizvodne rezultate. Ihtiohematološkim istraživanjima ukazano je na važnost analiza periferne krvi riba u području kondicionog stanja i ihtiopatologije. U rijeci Savi utvrđena je prisutnost 23 vrste i podvrste riba, s dominacijom klena (Leuciscus cephalus) i vijuna (Cobitis spp.). Varijacije ihtiomase su znatne. U bentoskoj biomasi prevladavaju Amphipoda, uz povremeno znatan udio Gastropoda i ličinki Trichoptera. Statistički signifikantne negativne korelacije (p<0.05) utvrđene su između količine Hirudinea i nekoliko drugih skupina beskralježnjaka. Ustanovljeno je da se rast šarana Vranskog jezera kreće unutar uobičajenih granica, a ukazano je i na utjecaj introducirane slatkovodne ribe na razvoj jezerskog zooplanktona. Rad započet na genetici riba dao je osnovu za buduća istraživanja u području kvantitativne genetike i citogenetike.

Ključne riječi: slatkovodno ribarstvo, uzgoj, otvorene vode, ekologija, ciprinidi, hematologija, fiziologija, genetika riba

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj ovih istraživanja je dobivanje novih spoznaja za poboljšanje tehnološkog procesa uzgoja riba i povećanje proizvodnje riba. Istraživanja su usmjerena na rješavanje kompleksa problema: -Ekološka istraživanja (hidrokemijsko i hidrobiološko stanje) u uvjetima različite tehnologije uzgoja riba i u najugroženijim akvatorijima. Utjecaj određenih kemijskih parametara u ribarstvu, te biološka produktivnost i njena uloga u proizvodnoj produktivnosti i ekološkim promjenama. -Rješavanje problema u prehrani ribnjačkih riba na razini različitih tehnologija. Dobijanje kompleksne dodatne hrane za ribe koja će rezultirati boljim fiziološkim iskorištavanjem, boljim prirastom mase riba, smanjenjem hranidbenog koeficijenta i boljim preživljavanjem riba, posebno ribljeg mlađa na različitim stadijima razvoja. -Utvrđivanje hematoloških i biokemijskih indikatora za dijagnosticiranje kondicionih parametara i zdravstvenog stanja riba u različitim abiotičkim, biotičkim i nutritivnim uvjetima. -Utvrđivanje postojećeg stanja ribljeg fonda i ribarstva u otvorenim vodama. Dobijeni rezultati istraživanja omogućit će utvrđivanje ekoloških i proizvodnih standarda kvalitete vode u ribarstvu. Usavršit će se hranidbene smjese za dodatno prihranjivanje riba i iskoristiti prirodni prehrambeni resursi riba, te poboljšati fiziološko, kondiciono i zdravstveno stanje riba. To će smanjiti gubitke i ustaliti proizvodni rezultat, a u otvorenim vodama zaštititi riblji fond.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Tehnološka i genetska istraživanja u ribarstvu
  Naziv ustanove: Pliva
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Induced spawning and hybridization of black carp
  Naziv ustanove: Wuhan University, Biology Department
  Grad: Wuhan, Kina

 3. Naziv projekta: The introduction of pike-perch (Stizostedion lucioperca) and European catfish (Silurus glanis) to China
  Naziv ustanove: Institute of Reservoir Fisheries, Water-Resources Ministry of P.R. China and Chinese Academy of Sciences
  Grad: Wuhan, Kina

 4. Naziv projekta: Genetic manipulation and feeding of European catfish (Silurus glanis)
  Naziv ustanove: University of Kerala, Department of Aquatic Biology and Fisheris
  Grad: Trivandrum, Indija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: CENMAR
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Jadran-Ribolovno
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Solin, HR

 3. Naziv ustanove: Ribarski centar
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Ribnjačarstvo Donji Miholjac
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Donji Miholjac, HR

 5. Naziv ustanove: Ribnjačarstvo Končanica
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Končanica, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Ribnjačarstvo Čazma
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Čazma, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Pliva
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Kalinovica, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: BADEL
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Carpeix Pollenca
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Palma de Mallorca, Španjolska

 10. Naziv ustanove: Chinese Academy of Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Wuhan, Kina

 11. Naziv ustanove: Wuhan University, Biology dept.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Wuhan, Kina

 12. Naziv ustanove: Ministry of Agriculture and Agrarian Reform
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Damascus, Sirija

 13. Naziv ustanove: Gulf Coast Research Laboratory
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Ocean Springs, SAD

 14. Naziv ustanove: University of Kerala, Dept. of Aquatic Biology and Fisheries
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Trivandrum, Indija

 15. Naziv ustanove: Institut Jožef Stefan, Oddelek za nuklearno kemijo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 16. Naziv ustanove: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 17. Naziv ustanove: Auburn University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Auburn, Alabama, SAD

 18. Naziv ustanove: Research Institute of Fisheries and Hydrobiology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Vodnany, Češka

 19. Naziv ustanove: Faculty of Agriculture, University of Brno
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Brno, Češka

 20. Naziv ustanove: Ribnjačarstvo Jelas
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 35000 - Slavonski Brod, Hrvatska

 21. Naziv ustanove: FAO - European Fisheries Advisory Commission
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Rim, Italija

 22. Naziv ustanove: Journal of Applied Aquaculture
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Binghampton, New York, SAD

 23. Naziv ustanove: Ribarstvo
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 24. Naziv ustanove: European Aquaculture Society
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Gent, Belgija

 25. Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 26. Naziv ustanove: Arab Aquaculture Consultants Office
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Giza, Egipat

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr