SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-07-063

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-07-063


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 16
Ukupno objavljenih radova: 20


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Poznavanje, prerada i uzgoj ljekovitog bilja

  Autori:
  Šilješ, I.
  Grozdanić, Đ.
  Grgesina, Ivan (113970)
  Urednici
  Runje, V.
  Izdavač: Školska knjiga i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  ISBN: 86-03-00663-6
  Godina: 1992
  Broj stranica: 149
  Broj referenci: 74
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga je napisana kao stručno-znanstveni priručnik koji se možekoristiti kao udžbenik i priručnik za uzgoj ljekovitog bilja iprerade u eterična ulja. Iz područja realizacije projekta odnosise treće poglavlje knjige u kojem je dan pregled proizvoda odljekovitog i aromatičnog bilja te proizvodnja eteričnog ulja.Opisan je proces proizvodnje eteričnih ulja na temelju vlastitogrezultata, opisani su i shematski prikazani uređaji zadestilaciju eteričnih ulja, dani su osnovni procesni parametri iosnovne karakteristike važnih eteričnih ulja.
  Ključne riječi: ljekovito bilje, uzgoj, prerada, eterična ulja

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene arome nekih sorti jabuka tijekom skladištenja od berbe do prerade u bistri sok

  Autori:
  Pozderović, Andrija (78161)
  Babić, Tomislav (154242)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 3
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 29
  Godina: 1991
  Stranice: od 109 do 113
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je praćena aroma u matičnom soku jabuke sorti Zlatnidelišes, Crveni delišes, Idared i Jonathan tijekom skladištenjaod berbe do prerade u bistri sok. Jabuke su skladištene naotvorenom u sanducima odnosno pod potpuno jednakim uvjetima kao iprije prerade. Kvantitativne promjene aromatičnih sastojakapraćene su "headspace" tehnikom plinske kromatografije. Cilj jebio ispitati utjecaj sorte i stupnja zrelosti odnosno vremenaprerade na količinu arome u matičnom soku jabuke nakon prešanja.Rezultati istraživanja pokazali su da je količina arome umatičnom soku nakon prešanja različita u pojedinim ispitivanimsortama jabuka. Njihovim skladištenjem nakon berbe do određenogperioda povećava se količina arome u matičnom soku da bi se nakontoga počela smanjivati. Ovi vremenski periodi, a i vrijemepostizanja maksimalne količine arome u matičnom soku razlikuju seu ispitivanim sortama. Najveću maksimalnu količinu arome imao jematični sok jabuke sorte Crveni delišes, a najmanju matični sokjabuke sorte Idared.
  Ključne riječi: aroma, sorte jabuka, Zlatni delišes, Crveni delišes, Idared, Jonathan, berba, skladištenje, dozrijevanje jabuka, plinska kromatografija

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene arome i boje pri proizvodnji i skladištenju usitnjenog hrena

  Autori:
  Piližota, Vlasta (90114)
  Kaluđer, Željko
  Šubarić, Drago
  Levaj, Branka (80813)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 3
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 29
  Godina: 1991
  Stranice: od 115 do 119
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su praćene promjene aromatičnih sastojaka i boje usitnjenog korijena hrena bez tretiranja i tretiranog otopinama askorbinske kiseline i otopinama K2S2O5 (inhibitoriposmeđivanja). Kvantitativne promjene aromatičnih sastojakapraćene su "head-space" tehnikom plinske kromatografije dok supromjene boje ocjenjivane vizuelno. Cilj rada je bio ispitatipromjene arome usitnjenog hrena obrađenog inhibitorimaposmeđivanja te koliko mu se dugo može produžiti vijek trajanja(za vrijeme čuvanja na 4 řC) bez pojave posmeđivanja. Uzorcihrena obrađeni 1,2 %-tnom otopinom askorbinske kiseline 2 min priatmosferskom tlaku i oni obrađeni 0,5 %-tnom otopinom K2S2O5 2min pri povišenom tlaku (1,5 x 105 Pa) nisu potamnili tijekom 15dana pri 4 řC, dok je usitnjeni hren bez obrade (kontrolniuzorak) potamnio nakon par sati od momenta pripreme. Količinaarome u kontrolnom uzorku (neobrađeni hren na početkuispitivanja) bila je približno ista kao kod hrena obrađenog 0,5%-tnom otopinom K2S2O5 dok je u hrenu obrađenom 1,2 %-tnomotopinom askorbinske kiseline bila dvostruko manja da bi se usvim uzorcima pojačala nakon 24 sata, a 21. i 25. dan se ponovnosmanjila na približno istu početnu "količinu" (izraženu kao"ukupna" aroma). Rezultati potvrđuju da su enzimske reakcijepresudne i pri promjeni boje i arome mehanički oštećenog hrena.
  Ključne riječi: aroma, boja, usitnjeni hren, proizvodnja, skladištenje, posmeđivanje, inhibitori posmeđivanja

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stabilnost pelatiziranih umaka, juha i pirea špinata kod temperatura smrzavanja

  Autori:
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Banović, Mara (83392)
  Clauss, E.
  Piližota, Vlasta (90114)
  Štrucelj, Dubravka (48402)
  Časopis: Lebensmittel-Technologie
  Broj: 9
  ISSN: 0256-6575
  Volumen: 24
  Godina: 1991
  Stranice: od 231 do 238
  Broj referenci: 25
  Jezik: engleski
  Sažetak: Cilj ovog istraživanja je ispitati stabilnost 6 umaka, 5 juha ipirea špinata smrznutih u obliku peleti. Poslije pripreme ismrzavanja uzorci su bili skladišteni pri -10 řC, -18 řC i -24 řCkroz jednu godinu. Promjene su praćene na baziplinskokromatografske analize sastojaka arome, peroksidnog brojai organoleptičkih svojstava (okus miris i izgled). Analize suprovedene prije skladištenja, nakon 6 i 12 mjeseci skladištenjapri gore spomenutim temperaturama. Rezultati otkrivaju da su sedogodile promjene u ispitivanim proizvodima i da su one bilerezultat vremena skladištenja i temperature ali da je u praviluutjecaj temperature značajniji. Kvaliteta svih uzorakaskladištenih pri -24 řC bila je prihvatljiva čak i nakon 12mjeseci skladištenja, dok je u slučaju uzoraka skladištenih pri-18 řC prihvatljivost bila u rasponu od 6 do 12 mjeseci, ovisno ovrsti proizvoda. Samo kratkotrajno skladištenje u malimkoličinama moguće je pri -10 řC, budući da se pod takvim uvjetimadegradativne promjene događaju vrlo brzo. Značajna tvorbaaldehida zamijećena je u nekim proizvodima, pri čemu jeintenzitet tvorbe ovisio o gore spomenutim čimbenicima. Prisustvoheksanala i 2-heksanala utvrđeno je u pireu špinata. Općenitogledano, smrznuti umaci pokazuju veću stabilnost nego smrznutejuhe.
  Ključne riječi: umaci, juhe, pire špinata, smrzavanje, peleti, skladištenje, stabilnost, aroma, peroksidni broj, organoleptička svojstva

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zadržavanje boje i arome soka crnog ribizla tijekom koncentriranja hiperfiltracijom

  Autori:
  Konja, Gordana (21964)
  Clauss, E.
  Kovačić, Zrinka (133946)
  Vojvodić, Vesna (165663)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 3
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 29
  Godina: 1991
  Stranice: od 121 do 125
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitivan je utjecaj različitih membrana i radnih uvjeta na boju,hlapljive tvari, šećere i kiseline soka crnog ribizla tijekomkoncentriranja hiperfiltracijom. Dvije vrste membrana različitosu utjecale na zadržavanje pigmenata. Tijekom koncentriranjapovećao se udio slobodnih antocijana, a udio kondenziranihpigmenata ostao je nepromijenjen. Zadržavanje hlapljivih tvariznatno je ovisilo o radnim uvjetima, vrsti membrane, stupnjukoncentriranja i radnoj temperaturi. Za razliku od zadržavanjahapljivih tvari, zadržavanje šećera i ukupnih kiselina nijeovisilo o radnim uvjetima. Obje vrste membrana pokazale su vrlodobro svojstvo zadržavanja šećera.
  Ključne riječi: crni ribiz, hiperfiltracija, boja, aroma

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reološka i termofizička svojstva modelnih sladolednih smjesa

  Autori:
  Hegedušić, Vesna
  Piližota, Vlasta (90114)
  Šubarić, Drago
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 2-3
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 0032
  Godina: 1994
  Stranice: od 67 do 70
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: Svjetska proizvodnja i potrošnja sladoleda je u stalnom usponu, uz istodobno proširenje asortimana, šti znači i stalno uvođenje novih sirovina i dodataka u proizvodnju. Kako je kakvoća sladoleda određena u prvom redu njegovim pojedinim organoleptičkim svojstvima, potrebno je ispitati kakav će utjecaj na njih, posebno na konzistenciju, imati dodaci. Stoga su u ovom radu određivane temperature faznih promjena (zamrzavanja, odmrzavanja), te reološka svojstva nekoliko modelnih sladolednih smjesa pripremljenih miješanjem jaja, saharoze, sorbitola, glicerola, mlijeka u prahu i vode. Temperature faznih promjena određivane su diferencijalnom termičkom analizom, a reološka svojstva u rotacijskom reometru Rheotest 3. Utvrđeno je da dodatak glicerola snizuje temperature zamrzavanja i odmrzavanja sladolednih smjesa dok ostali sastojci nisu davali taj učinak. Međutim, pojedini sastojci, kao žumance jajeta i glicerol, kudikamo su više utjecali na reološka svojstva tih smjesa. Viskoznost smjesa povećala se snizivanjem temperature, osobito ispod 0řC.
  Ključne riječi: reološka svojstva, termofizička svojstva, temperature smrzavanja, modelne sladoledne smjese

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reološka svojstva smjesa nekih hidrokoloida pri niskim temperaturama

  Autori:
  Šubarić, Drago
  Piližota, Vlasta (90114)
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 2-3
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 32
  Godina: 1994
  Stranice: od 71 do 76
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su provedena istraživanja reoloških svojstava otopina hidrokoloida i smjesa hidrokoloida, pri niskim temperaturama (od +5 řC do -5 řC), s ciljem da se utvrdi utjecaj temperature na reološka svojstva hidrokoloida, kao i postojanje međudjelovanja među hidrokoloidima. Mjerenje reoloških svojstava (smičnog naprezanja i prividne viskoznosti) provedeno je pomoću rotacijskog viskozimetra pri uvjetima brzine smicanja od 81 do 1312 s-1 i u temperaturnom intervalu od +5 do -5 řC. Rezultati istraživanja su pokazali da sniženje temperature ima znakovit utjecaj na reološka svojstva otopina pojedinačnih hidrokoloida i njihovih smjesa. Ova pojava je osobito očigledna kod smjesa hidrokoloida između kojih postoji međudjelovanje (galaktomananski hidrokoloidi i karagen) i to pri niskim temperaturama (0 řC i niže).
  Ključne riječi: hidrokoloidi, međudjelovanje, reološka svojstva, niske temperature

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj cross-flow filtracije na parametre kvalitete vina

  Autori:
  Konja, Gordana (21964)
  Clauss, E.
  Urednici
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Naslov zbornika: 2.hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 21 do 21
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Cross-flow filtracije je poznati membranski separacijski proces koji se koristi zadnjih tridesetak godina. Posljednjih desetak godina nailazi na sve širu primjenu u industriji hrane i pića. Zahvaljujući naglom razvoju materijala za izradu membrana, tehnologiji proizvodnje membrana te novim tehnikama nastrujavanja medija na membrane ovaj postupak filtracije nema više nepovoljnih učinaka na boju i buke vina koji čine dva najvažnija parametra kvalitete vina. Cilj istraživanja bio je ispitati komparativne prednosti različitih postupaka cross-flow filtracije na različitim uređajima za filtraciju u usposredbi sa klasičnim na parametre kvalitete bijelog i crvenog vina.
  Ključne riječi: cross-flow filtracija, crveno vino, bijelo vino, membranska separacija

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj sadržaja suhe tvari, brzine smicanja i brzine hlađenja na reološka svojstva kaše jabuke kod niskih temperatura i tijekom smrzavanja

  Autori:
  Pozderović, Andrija (78161)
  Moslavac, Tihomir
  Urednici
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kogres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 22 do 23
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Istraživan je utjecaj sadržaja netopljive i topljive suhe tvari, brzine smicanja i brzine hlađenja na reološka svojstva kaše jabuke kod niskih temperatura prije smrzavanja i tijekom smrzavanja. Pripremljena je kaša jabuke sorte Idared sa različitim sadržajem netopljive suhe tvari mješanjem u različitim omjerima seruma i pulpe koji su prethodno razdvojeni centrifugiranjem. Kaša sa različitim sadržajem topljive suhe tvari pripremljena je dodatkom šećera saharoze. Mjerenja su provedena na rotacionom viskozimetru sa kriostatskom jedinicom. Reološka svojstva ispitivanih kaša su određena mjerenjem i grafičkim prikazom ovisnosti napona smicanja i brzine smicanja te izračunavanjem koeficijenta konzistencije i indeksa tečenja na niskim temperaturama prije smrzavanja i tijekom smrzavanja. Također je mjerena ovisnost napona smicanja o temperaturi i brzina hlađenja kod konstantne brzine smicanja. Određena je i najniža temperatura pothlađivanja kod koje još dolazi do smicanja. Ispitivanja su pokazala da reološka svojstva kaše jabuke kod niskih temperatura ovise o sadržaju netopljive i topljive suhe tvari te da brzina smicanja i brzina hlađenja kod pojedinih tipova kaše različito utječu na reološka svojstva kaše tijekom smrzavanja.
  Ključne riječi: kaša jabuke, reološka svojstva, suha tvar, brzina hlađenja, niske temperature

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bistrenje vina s različitim vrstama polivinilpolipirolidona

  Autori:
  Banović, Mara (83392)
  Clauss, E.
  Konja, Gordana (21964)
  Kovačić, Zrinka (133946)
  Urednici
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 24 do 25
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Visoka koncentracija fenolnih spojeva može u određenim uvjetima dovesti do nestabilnosti boje, zamućenja i oporog okusa u bijelim vinima. U podrumarstvu se za uklanjanje fenolnih spojeva primjenjuju sredstva koja sadrže bjelančevine (želatina) ili bjelančevinama slične supstance (polivinilpolipirolidon - PVPP). U ovom radu je u industrijskim uvjetima provedeno bistrenje vina Laški rizling s tri vrste PVPP-a koji dolaze pod različitim trgovačkim nazivima (Divergan W, Divergan F i Polyclar V). Izvršeno je odrđivanje fenolnih spojeva (ukupni fenoli, flavonoidni fenoli, neflavonoidni fenoli, katehini, leukoantocijani), boje (A420)te je izvršena i analiza ostalih osnovnih komponenata vina (pH, kiselost, alkoholi ...). Rezultati su pokazali da je došlo do redukcije kod svih fenolnih spojeva (najviše leukoantocijana - 80 %) i boje. Bistrenje s PVPP nije imalo značajnog utjecaja na ostale komponente vina.
  Ključne riječi: bijelo vino, bistrenje, PVPP, fenolni spojevi

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Određivanje alkohola i kiselina u koncentriranim voćnim sokovima

  Autori:
  Clauss, E.
  Kovačić, Zrinka (133946)
  Konja, Gordana (21964)
  Urednici
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 28 do 29
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: S obzirom na svoju prehrambenu vrijednost voćni sokovi predstavljaju prehrambeni proizvod prve klase, te stoga moraju udovoljavati visokim kvalitativnim zahtjevima. Dozvoljene koncentracije lako hlapljivih komponenata, etanola i metanola u voćnim sokovima i koncentratima su male. Povećanje koncentracije navedenih alkohola iznad dozvoljene vrijednosti mogu značajno utjecati na kvalitetu gotovih proizvoda, te je za njihovo određivanje potrebno vrlo precizna i brza metoda. U radu su lako hlapljive komponente (etanol i metanol) u koncentriranim voćnim sokovima (naranča, limun, ananas, šljiva, višnja) određivanje pomoću vrlo poznate i brze plinsko- kromatografske metode na uređaju tvrtke "Varian" tipa "Varian 3300" uz kapilarnu kolonu sa tekućom fazom DB-WAX. Rezultati su pokazali da se primjenjena tehnika plinske kromatografije može s uspjehom koristiti za kvantitativno određivanje etanola i metanola u voćnim sokovima čime se upotpunjuje slika o kvaliteti istih.
  Ključne riječi: koncentrirani voćni sok, kiselina, plinska kromatografija, metanol, etanol

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Odnos mjerenog i izračunatog aktiviteta vode brie i camembert sireva

  Autori:
  Sudar, Rezica (73593)
  Primorac, Ljiljana
  Jurković, Zorica
  Mandić, Milena
  Urednici
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 119 do 119
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Kod ocjenjivanja kvalitete prehrambenih proizvoda značajan pokazatelj mikrobiološke stabilnosti je aktivitet vode (aw).Kao alternativa za direktno mjerenje aw u siru, može se primijeniti izračunavanje aw iz podataka o njegovom kemijskom sastavu. Cilj ovog rada bio je naći zavisnost aw od topljivih komponenata brie i camembert sireva, koja bi najbolje predstavljala izmjerene vrijednosti. Voda (V), pepeo (P), sol (NaCl), topljivi dušik (TN) i neproteinski dušik (NPN) određeni su u 20 mekih sireva s plemenitim plijesnima brie i camembert, a količina je izražena u g/100 g vode. Rezultati ispitivanja zavisnosti aw od količine pojedine topljive komponente, dobiveni linearnom regresionom alalizom, pokazuju da najviša korelacija postoji između aw i količine NPN (r=0.54), odnosno dobivena je slijedeća jednadžba: aw = 0.9521 - 0.0091 (NPN) Multipnom regresionom analizom najviši koeficijent korelacije (r=0.75) dobiven je za jednadžbu: aw = 1.1099 - 0.0064(P) - 0.0068(NaCl) + 0.0045(TN) - 0.0185(NPN) Analiza varijance pokazuje da ne postoji značajna razlika (P=0.998) između izmjerenih vrijednosti i izračunatog aw pomoću ove dvije jednadžbe, pa se prema tome jedna i druga mogu upotrijebiti za izračunavanje aktiviteta vode kod brie i camembert sireva.
  Ključne riječi: aktivitet vode, sir, brie, cemembert

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Reološka i termofizička svojstva modelnih smjesa za sladoled

  Autori:
  Hegedušić, Vesna
  Piližota, Vlasta (90114)
  Šubarić, Drago
  Urednici
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 6 do 7
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.95 do 17.06.95
  Sažetak: Svjetska proizvodnja i potrošnja sladoleda je u stalnom usponu, uz istodobno proširenje asortimana, šti znači i stalno uvođenje novih sirovina i dodataka u proizvodnju. Kako je kakvoća sladoleda određena u prvom redu njegovim pojedinim organoleptičkim svojstvima, potrebno je ispitati kakav će utjecaj na njih, posebno na konzistenciju, imati dodaci. Stoga su u ovom radu određivane temperature faznih promjena (zamrzavanja, odmrzavanja), te reološka svojstva nekoliko modelnih sladolednih smjesa pripremljenih miješanjem jaja, saharoze, sorbitola, glicerola, mlijeka u prahu i vode. Temperature faznih promjena određivane su diferencijalnom termičkom analizom, a reološka svojstva u rotacijskom reometru Rheotest 3. Utvrđeno je da dodatak glicerola snizuje temperature zamrzavanja i odmrzavanja sladolednih smjesa dok ostali sastojci nisu davali taj učinak. Međutim, pojedini sastojci, kao žumance jajeta i glicerol, kudikamo su više utjecali na reološka svojstva tih smjesa. Viskoznost smjesa povećala se snizivanjem temperature, osobito ispod 0řC.
  Ključne riječi: reološka svojstva, termofizička svojstva, temperature smrzavanja, modelne sladoledne smjese

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Reološka svojstva smjesa nekih hidrokoloida pri niskim temperaturama

  Autori:
  Šubarić, Drago
  Piližota, Vlasta (90114)
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Urednici
  Lovrić, Tomislav (57356)
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 8 do 8
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: U radu su provedena istraživanja reoloških svojstava otopina hidrokoloida i smjesa hidrokoloida, pri niskim temperaturama (od +5 řC do -5 řC), s ciljem da se utvrdi utjecaj temperature na reološka svojstva hidrokoloida, kao i postojanje međudjelovanja među hidrokoloidima. Mjerenje reoloških svojstava (smičnog naprezanja i prividne viskoznosti) provedeno je pomoću rotacijskog viskozimetra pri uvjetima brzine smicanja od 81 do 1312 s-1 i u temperaturnom intervalu od +5 do -5 řC. Rezultati istraživanja su pokazali da sniženje temperature ima znakovit utjecaj na reološka svojstva otopina pojedinačnih hidrokoloida i njihovih smjesa. Ova pojava je osobito očigledna kod smjesa hidrokoloida između kojih postoji međudjelovanje (galaktomananski hidrokoloidi i karagen) i to pri niskim temperaturama (0 řC i niže).
  Ključne riječi: reološka svojstva, hidrokoloidi, niske temperature

 15. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Proučavanje promjena reoloških svojstava smjesa hidrokoloida i škrobova pri niskim temperaturama
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu
  Autor: ŠUBARIĆ DRAGO
  Datum obrane: 25.05.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 137
  Sažetak: U radu su proučavana reološka svojstva hidrokoloida (brašno sjemenke rogača, guar, karagen, agar, pektin i karboksimetilceluloza), smjesa hidrokoloida (brašno sjemenke rogača : karboksimetilceluloza, brašno sjemenke rogača : pektin, brašno sjemenke rogača : karagen, guar : pektin, guar : karboksimetilceluloza i guar : karagen, u omjerima 1 : 1, 1 : 2 i 2:1), škrobova (pšenice, riže, kukuruza, krumpira i tapioke) i smjesa škrobova i hidrokoloida, pri niskim temperaturama. Cilj rada je bio da se istraži međudjelovanje među hidrokoloidima, odnosno među hidrokoloidima i škrobovima, pri niskim temperaturama. Mjerenje reoloških svojstava (smičnog naprezanja i prividne viskoznosti) otopina hidrokoloida i otopina smjesa hidrokoloida obavljeno je u temperaturnom području od 5 do -5 řC, a otopina škrobova i smjesa škrobova i hidrokoloida pri 0 řC. Mjerenja su obavljena primjenom rotacionog viskozimetra, u području brzine smicanja od 72 do 1312 s-1. Na osnovi izmjerenih vrijednosti izračunati su reološki parametri navedenih sustava (indeks strujanja, koeficijent konzistencije, koeficijent tiksotropije i koeficijent razaranja tiksotropne strukture). Najveće međudjelovanje među hidrokoloidima zabilježeno je kod galaktomananskih hidrokoloida i karagena, osobito pri nižim temperaturama. Dodatkom hidrokoloida otopinama škrobova dobile su se otopine znatno veće konzistencije od one kod samih škrobova, što znači da je među hidrokoloidima i škrobovima postojalo određeno međudjelovanje.
  Ključne riječi: hidrokoloidi, škrobovi, reološka svojstva, međudjelovanje, niske temperature


 16. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proučavanje promjena reoloških svojstava smjesa hidrokoloida i škrobova pri niskim temperaturama
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu
  Mentor: PILIŽOTA VLASTA
  Datum obrane: 25.05.94
  Broj stranica: 137
  Autor: Šubarić Drago
  Rad: Diplomski rad


 17. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj tehnološke obrade na mikrofloru hrena
  Fakultet: Prehrambeno tehnološki J.J. Strossmayera
  Mentor: PILIŽOTA VLASTA
  Datum obrane: 21.12.92
  Broj stranica: 73
  Autor: Moslavac diplomirani inženjer Tihomir
  Rad: Diplomski rad


 18. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Korelacija fizikalno kemijskih komponenata i senzorskih karakteristika sira trapista tijekom zrenja

  Autori:
  Sudar, Rezica (73593)
  Vrsta rada: Doktorska disertacija, tema prihvaćena na ZNV PBF-a Zagreb 08. 03. 1993.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Provedena su istraživanja utjecaja proteolitičkih, glikolitičkihi lipolitičkih promjena na okus i aromu sira trapista tijekomzrenja sira. Također su istražene metode određivanja aktivitetaproteolitičkih enzima i pouzdanost tih metoda s pomoću standarda.Proteolitičke promjene praćene su određivanjem aktiviteta aminopeptidaza, ukupnog i topljivog dušika, ukupne i slobodneglutaminske kiseline, ukupnih slobodnih aminokiselina i peptida.Glikolitičke promjene praćene su određivanjem laktoze, glukoze,galaktoze i mliječne kiseline. Lipolitičke promjene praćene suodređivanjem slobodnih masnih kiselina. Za određivanje sukorištene enzimske, spektrofotometrijske i senzorske metode teHPLC.
  Ključne riječi: sir, zrenje sira, aroma sira, okus sira , proteolitički enzimi, proteolitičke promjene, glikolitičke promjene, lipolitičke promjene

 19. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Proizvodnja voćnih aroma iz prirodnih supstrata s pomoću mikroorganizama

  Autori:
  Šubarić, Drago
  Vrsta rada: disertacija, tema prihvaćena na sjednici FV PBF-a Zagreb, 29.06.95.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu će se istraživati proizvodnja komponenti aroma voća uz pomoć mikroorganizama. Naime, od ranije je poznato da mnogi mikroorganizmi (bakterije, kvasci, plijesni) imaju sposobnost "proizvodnje" tvari koje su komponente arome voća. U radu će se pratiti utjecaj različitih izvora dušika i ugljika na proizvodnju arome, budući da je u preliminarnim istraživanjima utvrđeno da ovi čimbenici imaju utjecaj na prinos komponenti arome. Dobivena aroma će se koncentrirati memabranskim procesima (UF i RO). Kvalitativno i kvantitativno određivanje komponenti arome pratit će se plinskom kromatografijom sa spektrometrijom masa. Ovim istraživanjem bi se stvorile znanstvene osnove za uvođenje tehnološkog procesa proizvodnje koncentriranih aroma ovim postupkom.
  Ključne riječi: aroma, kvasci, proizvodnja, izolacija, GC/MS

 20. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Utjecaj tipa membrane i procesnih parametara na koncentriranje arome jabuke iz kondenzata voda-aroma reverznom osmozom

  Autori:
  Moslavac, Tihomir
  Vrsta rada: magistarski rad, tema prihvaćena na sjednici FV PBF-a Zagreb, 29.06.95.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Do sada provedena istraživanja su pokazala da se primjenom RO za koncentriranje bistrih voćnih sokova aroma u velikoj mjeri zadržava što ovisi o tipu membrane i procesnim parametrima. Na temelju ove činjenice u našem labaratoriju su provedena preliminarna istraživanja mogučnosti primjene RO za koncentriranje kondenzata voda - aroma dobivenog iz prvog stupnja isparne stanice za koncentriranje bistrog voćnog soka jabuke. Sastojci arome bi se pratili ''headspace ''tehnikom plinske kromatografije uz primjenu aparature za GC/MS.
  Ključne riječi: bistri sok jabuke, koncentriranje, membranska separacija, reverzna osmoza, aroma, GC/MS


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr