SVIBOR - Projekt broj: 4-99-129

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-129


REGIONALNI RAZVOJ I METODE ZA IZBOR AGRARNO- EKONOMSKIH MJERA U POLJOPRIVREDI


Glavni istraživač: KRALJIČKOVIĆ, JOSIP (119482)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.96.

Ukupno radova na projektu: 79
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Institut za ekonomiku poljoprivrede Zavod za upravu poljoprivrednog gospodarstva
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 23 35 777
Telefon: 385 (0)1 23 35 077
teleFaks: 385 (0)1 215 300
E-mail: juracak@magr.agr.hr

Sažetak: Ovim istraživanjem se ispituju i kvantificiraju utjecaji mogućih mjera agrarne politike na učinke i razvitak sustava poljoprivredne proizvodnje u regiji. Pri tome su uzete u obzir sociološke i proizvodno-tehnološke posebnosti stratuma regionalnih sustava. Ispitivanje se temelji na ekonomskim modelima s matričnom strukturom koja omogućuje primjenu standardne i parametarske opcije u modelskim istraživanjima. Osim ovih rabe se i potrebne statističke metode, analize vremenskih serija, metoda usporedbe, analize i sinteze. Definirane su opće postavke modela, te unutarnji odnosi pojednih dijelova, izrađena shema opće strukture modela kao i detaljne sheme modela. Konstruirani model ima 360 ograničenja i 487 varijabli. Detaljno su analizirana proizvodno-ekonomska obilježja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava kao i različite razine intenzivnosti ratarske i stočarske proizvodnje. U prvoj fazi model je kolibriran na postojeće stanje regije. Nakon verifikacija više modelskih varijanti s realnom situacijom ustanovljen je utjecaj odnosa i visine cijena inputa i outputa, utjecaj subvencija, kao i različitih razina intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje na razvitak sustava poljoprivredne proizvodnje u regiji.

Ključne riječi: regionalni model, linearno programiranje, agrarna politika, poljoprivredno gospodarstvo, intenzivnost proizvodnje, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati i kvantificirati utjecaj mogućih mjera agrarne politike na učinke i razvitak sustava poljoprivredne proizvodnje u regiji, uvažavajući socio-ekonomske i proizvodno-tehnološke specifičnosti i stratume regionalnih sustava. U tu svrhu izraditi će se i koristiti postojeći i novi matematičko-ekonomski modeli regionalnih sustava, te obaviti sva nužna proizvodna i ekonomska istraživanja regionalnih sustava poljoprivrede. Očekivani rezultati: - uvid u strukturu sustava poljoprivrede regije, osobito u proizvodne i ekonomske rezultate različitih veličina i tipova poljoprivrednih gospodarstava - kvantifikacija utjecaja različitih mjera agrarne politike na pojedine tipove gospodarstava, različite intenzivnosti proizvodnje i na relativne komparativne prednosti regije - razvoj i primjena suvremenih metoda istraživanja sustava u poljoprivredi i osposobljavanje mladih znanstvenika za korištenje takovih metoda i rješavanje postavljenih ciljeva.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 4-99-150 Makro-management i marketing u poljoprivredno prehrambenom sustavu središnje Hrvatske
  Naziv ustanove: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Zavod za marketing u poljoprivredi
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 4-99-131 Ekonomika proizvodnje i socio-ekonomska reprodukcija poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj
  Naziv ustanove: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Institut za ekon omiku poljoprivrede, Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 4-01-035 Činitelji optimalnog rasta i uporabne vrijednosti duhana
  Naziv ustanove: Dunanski institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Duhanski Institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Kmetijski institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr