SVIBOR - Projekt broj: 5-02-014

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-014


PODUZEĆE U PROCESU PRETVORBE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA


Glavni istraživač: BENDEKOVIĆ, JADRANKO (3141)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 57
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje ekonomike, organizacije i upravljanja u poduzeću
Adresa: Trg J. F. Kennedy 7, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41/235-700
teleFaks: 385 (0)41/210-467
E-mail: jadranko.bendekovic@ekist.eizg.h

Sažetak: Jedan od ključnih elemenata društvene i privredne reforme u našoj zemlji je pretvorba društvenog u ostale oblike vlasništva. Proces te pretvorbe ima vrlo razuđene učinke, i to na razini društva u cjelini i poduzeća, kao osnovne privredne jedinke. U okviru ovog znanstvenoistraživačkog projekta istraživali su se raznorodni ekonomsko-financijski učinci, koji se pojavljuju kao promjene strukture imovine i izvora sredstava poduzeća, izmjene u sustavu obračuna i iskazivanja rezultata poslovanja, uvođenje novih pravnih modela poduzeća u gospodarskom sustavu. Ekonomsko-financijski aspekti pretvorbe vlasništva na razini poduzeća su novo istraživačko područje u našoj zemlji. Stoga se inozemna iskustva mogu koristiti kao polazna točka, ali je njih potrebno kontinuirano prilagođavati karakteristikama poslovanja i razvoja naših poduzeća. To je razlog da se istraživanje u znatnoj mjeri oslanja na studij slučajeva, kako bi se teorijski modeli testirali u praksi i unapređivali u skladu s općim kretanjima u društvu i privredi.

Ključne riječi: vlasništvo, privatizacija, pretvorba, tržište poduzeća, procjena vrijednosti poduzeća, poslovna aktiva, poslovna pasiva, računovodstvo, fiskalni, monetarni

Ciljevi istraživanja: Koncept društvenog vlasništva u Hrvatskoj privredi i društvu je rezultirao vrlo niskom učinkovitošću, budući da je rizik bilo kakve ekonomske aktivnosti bio socijaliziran. Prema tome, privatizacija kao individualizacija poslovnog i ostalih rizika se pojavljuje kao neophodno rješenje za podizanje opće učinkovitosti. Privatizacija je dugoročan proces. Njena početna točka je društveno vlasništvo. Poželjni ciljevi tog procesa su različiti oblici privatnog vlasništva. To znači da su poželjni rezultati poznati, ali preduvjeti, metode i operativne procedure tog procesa treba istraživati. Cilj ovog istraživanja je studij ekonomskih i financijskih aspekata mikroekonomskih, makroekonomskih i pravnih komponenti procesa privatizacije. Budući da je model privatizacije bio zakonski zadan, njegove institucionalne i makroekonomske komponente su bile date u procesu istraživanja. U tijeku istraživanja pojavili su se i razmatrali i alternativni modeli i procedure privatizacije, ali bez ikakvih praktičnih rezultata. Dakle, istraživanje je bilo više orijentirano na mikroekonomske komponente procesa privatizacije. Pripremljena je metodologija za procjenu vrijednosti poduzeća, koja je testirana na nekoliko primjera u praksi. U tijeku istraživanja je došlo do uske suradnje s Hrvatskim fondom za privatizaciju. Ta činjenica u načelu otvara mogućnost empiričkog istraživanja na makroekonomskoj razini, budući da su u toj instituciji koncentrirani podaci o privatizaciji u Republici Hrvatskoj. Ako ti podaci budu dostupni, empiričko istraživanje u tom pogledu će biti provedeno u 1994. godini.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 5-02-015 "Financiranje poslovanja i razvoja poduzeća u tržišnoj privredi"
    Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr