SVIBOR - Projekt broj: 5-02-015

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-015


FINANCIRANJE POSLOVANJA I RAZVOJA PODUZEĆA TRŽIŠNOJ PRIVREDI


Glavni istraživač: TEODOROVIĆ, IVAN (49313)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 48
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje ekonomike, organizacije i upravljanja u poduzeću
Adresa: Trg J. F. Kennedy 7, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-235-700
teleFaks: 385 (0)41-210-467
E-mail: mustafa.nusinovic@ekist.eizg.hr

Sažetak: Tržišna orijentacija hrvatskog gospodarstva zahtijeva u svojoj provedbi redefiniranje poslovnog i razvojnog ponašanja poduzeća, u čemu je područje financiranja posebno osjetljivo i važno. Ishodišna analiza postojećeg sistema poslovnog i razvojnog financiranja samo je potka za istraživanje i utvrđivanje modela poslovnog i razvojnog financiranja poduzeća u Hrvatskoj, temeljenog na usporednoj analizi i provjerenim rješenjima koja prevladavaju u razvijenim tržišnim gospodarstvima kao orijentaciji. Istražuju se i analiziraju teoretske i metodološke osnove, te organizacijski aspekti tržišta kapitala u razvijenim tržišnim privredama. Posebno se izrađuju modeli za poslovno i razvojno financiranje poduzeća u Hrvatskoj. U okviru modela specifična se pozornost daje tržišnom vrednovanju sredstava i cijeni kapitala. Istraživanje rezultata izborom temeljnih determinanti koje bi trebale olakšati donošenje kratkoročnih i dugoročnih financijskih odluka. Poseban naglasak se stavlja na probleme investicijskog proračuna u poduzeću kako s teoretskog tako isto i s praktičnog gledišta. Sukladno zahtjevu da istraživanje obuhvati što više pitanja glede financiranja, istražuje se obračunski sustav Hrvatske i baza podataka. U istraživanju se primjenjuju međunarodno standardizirani postupci financijske analize i planiranja. Rezultati istraživanja testiraju se simulacijskim modelima, a izrađuju se i programske podrške za planiranje investicijskih projekata.

Ključne riječi: dugoročno financiranje, kratkoročno financiranje, cijena kapitala, novčani tok, investicije u osnovna sredstva, obrtna sredstva, struktura izvora financiranja, rizik, financijsko planiranje, financijski pokazatelji, burza vrijednosnih papira

Ciljevi istraživanja: Razvitak tržišnih struktura bio je u prošlim razdobljima suspregnut društveno-političkim sustavom. Tržišne zakonitosti su, međutim, probijale institucionalna ograničenja, te su se kao razlike između normi i ponašanja pojavljivala kvazi-tržišta. Činjenica je da se razvilo tržište roba, ali je tržište faktora, tj. rada i osobito kapitala ostalo nerazvijeno. S izuzetkom malih poduzeća utjecaji tržišnog usklađivanja u ponašanju najvećeg broja gospodarskih subjekata bili su zanemarivi. Podruštvljenje poslovnog i razvojnog rizika, te voluntarizam u odlučivanju doveli su do strukturnih neusklađenosti. Nad tržištem kapitala kako u dijelu formiranja tako isto i u dijelu njegove uporabe politička i državna vlast je imala punu kontrolu, pa je to rezultiralo neracionalnom alokacijom i strukturnim poremećajima. Umjesto indikativnog - tržišno usmjerenog vladalo je direktivno - plansko odlučivanje o alokaciji kapitala. Mikroekonomske poslovne i razvojne odluke bile su tek posljedica makroekonomskih. Cilj istraživanja u ovom projektu je utvrđivanje razloga, uvjeta i načina izgradnje modela financiranja poslovanja i razvoja poduzeća u Hrvatskoj, koji bi trebao biti konzistentan tržišnom gospodarstvu s pretežitim privatnim vlasništvom. Istra- živanjem analizira se izmijenjena funkcija cilja, tj. povećanje vrijednosti poduzeća i imovine vlasnika i uvjeti njena postiza- nja. Budući da vrijednosni papiri preuzimaju sve veći udio i na strani formiranja i na strani alokacije, istražuju se uvjeti i načini promjene ponašanja poduzeća s tim u svezi. Ovim se projek- tom osobito istražuju novi oblici kratkoročnog i dugoročnog financiranja poslovanja i razvoja. Uvode se izmijenjeni metodo- loško-analitički postupci u financijskom planiranju. Pritom se naglašava važnost izrade metodologije za planiranje investicijs- kih projekata. Cjelokupno istraživanje temeljno je na poznatim međunarodnim standardima. Nužne prilagodbe ne smiju utjecati na kompatibilnost, osobito u dijelu koji se odnosi na izvedbena rješenja.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Hrvatska kreditna banka za obnovu
    Tip ustanove: Other
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: Syracuse University School of Management
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: Syracuse, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr