SVIBOR - Projekt broj: 5-02-199

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-199


DUGOROČNI RAZVOJ GRAĐEVINARSTVA I PRATEĆE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ - ČINIOCI I OGRANIČENJA


Glavni istraživač: MEDANIĆ, BARBARA (97226)



Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 46
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Osijek (149)
Odjel/Zavod: Zavod za organizaciju, tehnologiju i in-enjersku ekonomiju
Adresa: Osijek, Drinska 16a
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 44 377
teleFaks: 385 (0)54 24 348
Telefon: 385 (0)31 128 442 Medani†

Sažetak: Projekt se bavi razinom razvijenosti građevinarstva i prateće industrije u Hrvatskoj, udjelom građevinarstva u gospodarskoj strukturi, te s akceleratorima i ograničenjima razvoja. Posebnu pažnju posvećuje utjecaju građevinarstva na ukupnu razinu gospodarske razvijenosti i njezin izraz "STOPU RASTA DRUŠTVENOG PROIZVODA", te recentnim transformacijama građevinske djelatnosti i građevinskih subjekata.

Ključne riječi: Razvoj, planiranje, stopa rasta, čimbenici razvoja, ograničenja, gospodarska struktura, građevinska poduzeća, kapital, kapacitet, tržište, marketing

Ciljevi istraživanja: Za razliku od istraživačke etape 1981.-1985. i 1986.-1990., urazdoblju 1991.-1995. izučavani su: a) modaliteti tržišne strategije građevinskih i pratećih poduzećab) organizacijska struktura građevinskih i srodnih poduzećaimanentna identificiranim tipovima tržišne strategije c) visina i struktura poslovnog (osnovnog i obrtnog) kapitala upojedinim kombinacijama STRATEGIJA - ORGANIZACIJSKA STRUKTURA d) pojavni oblici i kombinacije strukture građevinskih kapacitetau širem smislu (management, novac, strojevi, personal,materijali), njihovo korištenje, troškovi i efekti e) metode upravljanja i rukovođenja u pojedinim vrstamagrađevinskih i srodnih poduzeća f) međuodnosi građevinskih poduzeća s njihovim okruženjem i g) promjenjive implikacije građevinarstva na ukupnu dinamikugospodarske aktivnosti i stopu rasta društvenog proizvoda Hrvatske


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CIB - CONSTRUCTION ECONOMIC AND DEVELOPMENT
  Naziv ustanove: READING UNIVERSITY GREAT BRITAIN DEPARTMENT OF CONSTRUCTION ECONOMIC
  Grad: GLASGOW, SCOTLAND



SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT GRAĐEVINSKI FAKULTET ZAGREB
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Građevinski fakultet Zagreb

 3. Naziv ustanove: Građevinski fakultet Split

 4. Naziv ustanove: Građevinski fakultet Rijeka


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: U okviru projekta prijavljene su dvije doktorske disertacije: 1. Mr Ksenija Čulo; Makro i mikro organizacijska preobrazba hrvatskog građevinarstva i Mr Sanja Lončar Vicković; Budućnost stambenog graditeljstva u obnovi osječke Tvrđe
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Mr Ksenija Čulo, Mr Sanja Lončar Vicković

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr