SVIBOR - Projekt broj: 5-02-220

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-220


PRIVREDA I JAVNE SLUŽBE S GLEDIŠTA REGIONALNOG RAZVOJA


Glavni istraživač: ZORIČIĆ, ĐURĐICA (82174)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 56
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Fakultet ekonomije i turizma, Pula (145)
Komunikacija

Sažetak: U projektu se istražuju privreda i javne službe s gledišta Ť regionalnog razvoja u uvjetima tržišne proizvodnje i preobrazbe Ť cjelokupnog društvenog i gospodarskog razvoja na novim osnovama. Ť U dijelu istraživanja koji se odnosi na privredu težište je Ť postavljeno na utvrđivanje dostignutog stupnja Ť društveno-ekonomskog razvoja Istre i na definiranju naznaka Ť budućeg razvoja. U segmentu koji se odnosi na javne službe Ť posebno se istražuju znanost, obrazovanje, zdravstvo i kultura Ť kao činioci razvoja čovjeka i cjelokupnog napretka u regionalnim Ť i u širim okvirima. Uz to idu istraživanja o demografskim Ť kretanjima stanovništva i pitanja zaposlenosti. Od istraživanja Ť se očekuje stanoviti prinos proširenju dosadašnjih teorijskih Ť znanstvenih spoznaja, ali i rezultati koji mogu biti od praktične Ť važnosti, osobito s gledišta regionalnog razvoja.

Ključne riječi: Privreda, javne službe, regionalni razvoj, model, tržište.

Ciljevi istraživanja: Temeljni se cilj istraživanja proteže na nekoliko segmenata. 1.U najširem i najopćenitijem smislu cilj se očituje s jedne strane, u prinosima produbljenju spoznaja o zakonitostima koje upravljaju radom svih djelatnosti, a među njima i javnih službi i, s druge strane, u izradi modela komplementarnoga i skladnog funkcioniranja privredne i neprivredne sfere društva, koji može imati i određenu aplikativnu vrijednost. 2.U užem smislu od istraživanja se očekuje da izuči određeni krug problema vlasničkih, tržišnih, izvantržišnih, kadrovskih, organizacijskih i instituncionalnih odnosa u javnim službama, sve s gledišta pretvorbe tzv. dogovornog modela privređivanja u tržišni. 3.I u najužem smislu cilj je istraživanja da utvrdi do koje mjeretržišni mehanizam i javne službe nose obilježja regionalnograzvoja, a po kojim su karakteristikama izvan tog okvira. Stogaje nužno sačiniti analizu dostignutog stupnjadruŠtveno-ekonomskog razvoja i utvrditi naznake budućeg razvoja. U konačnici istraživanja javit će se rezultati u dva osnovnaoblika:a) u obliku formulacije sudova ili zakonitosti koje sučvrsto utemeljene u pojavnim oblicima privrednog i društvenogživota; b) u vidu modela veće ili manje dorađenosti prema kojimabi do neke mjere trebalo usmjeravati funkcioniranje svakoga odspomenutih područja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr