SVIBOR - Projekt broj: 5-03-024

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-03-024


PUT PRILAGODBE GRAĐANSKO-PRAVNOG UREĐENJA HRVATSKE


Glavni istraživač: GAVELLA, NIKOLA (13206)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 138
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 13
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Zagreb (66)
Odjel/Zavod: Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo
Adresa: Trg maršala Tita 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)42-92-22
teleFaks: 385 (0) 42-95-65

Sažetak: Istraživanje je bilo usmjereno prema određenju odnosa građanskopravnog (privatnopravnog) uređenja koji postoji u Republici Hrvatskoj prema građanskopravnim uređenjima kontinentalne Europe. O tome do sada, ni u nas ni u svijetu, nije provedeno niti jedno cjelovito i sustavno poredbenopravno istraživanje. Radi utvrđivanja puta daljnjeg razvoja bilo je nužno istražiti da li, odnosno u čemu i koliko naše građanskopravno uređenje odstupa od kontinentalnoeuropskog, osobito srednjoeuropskog standarda, a potom - koji je utjecaj toga na karakter cijelog našeg pravnog uređenja. Polazna teza ovog istraživanja je bila da je pravni sustav u Hrvatskoj - zahvaljujući u prvom redu svom građanskopravnom (privatnopravnom) uređenju - bio pripadao krugu kontinetalnoeuropskih prava (rimsko-germanskom pravnom krugu), podskupini srednjoeuropskih prava, da je potom taj krug napustio i bio priključen porodici socijalističkih prava, ali da sada tendira prema ponovnom uključenju u krug kontinentalnoeuropskih prava. Istraživanje je potvrdilo točnost polazne teze. Dalje je utvrdilo koliko je građanskopravno uređenje u Hrvatskoj za vrijeme svog pripadanja krugu socijalističkih pravnih poredaka odstupilo od onoga što bi se moglo nazvati kontinentalnoeuropskim standardom, i to kako općenito, tako i koliko su odstupili pojedini njegovi segmenti - obiteljsko, stvarno, nasljedno, obvezno, stambeno, zemljišnoknjižno, autorsko i međunarodno privatno pravo. Nadalje je ovo istraživanje pokazalo da je za vrijeme svoje uklučenosti u socijalistički pravni krug naše građanskopravno (privatnopravno) uređenje pomaknuto u stranu sa središnjeg mjesta u pravnom poretku, kakvo je karakteristično za poretke iz kontinentalnoeuropskog pravnog kruga. Polazeći od tih spoznaja, ponuđen je optimalni put ponovne prilagodne građanskopravnog uređenja Hrvatske kontinentalnoeuropskima. Taj zahtjeva, prvo uklanjanje iz građanskopravnog uređenja onoga što su bitna obilježja socijalističkih prava, a potom uvođenje u nj sadržaja koji odgovaraju onima iz građanskopravnih uređenja kontinentalnoeuropskog pravnog kruga (u prvom redu iz srednjoeuropske podskupine), uz istovremeno davanje središnjeg mjesta u našem pravnom poretku takvom građanskopravnom uređenju. Bio bi to put reintegracije cijelog hrvatskog pravnog poretka u porodicu kontinentalnoeuropskih prava, što bi imalo odgovarajuće socijalne i kulturne implikacije.

Ključne riječi: građansko pravo, privatno pravo, obiteljsko pravo, stvarno pravo, nasljedno pravo, obvezno pravo, stambeno pravo, zemljišnoknjižno pravo, međunarodno privatno pravo, poredbeno pravo, autorsko pravo, kontinentalnoeuropski pravni krug, rimsko-germanski pravni krug, socijalistički pravni krug, pravni poredak, Građanski zakonik

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je bila spoznaja odnosa građanskopravnoguređenja koje postoji u Republici Hrvatskoj s odgovarajućimgrađanskopravnim uređenjima Euorope, osobito onima iz kontinentalnoeuropskog pravnog kruga, uključujući i spoznajustupnja kompatibilnosti našeg građanskopravnog uređenja s njima.Ujedno bi cilj bio i utvrditi utjecaj sadržaja građanskopravnog uređenja na karakter pravnog poretka kojempripada. Spoznaja i evaluacija postojećeg stanja služile bi kao nužni temelj za pronalaženje optimalnih zahvata, zakonodavnih idrugih, potrebnih za prilagodbu našeg građanskopravnog uređenjaonima iz kontinentalnoeuropskog pravnog kruga. Bez postizanjadovoljne razine kompatibilnosti građanskopravnih uređenja, dakleuređenja čije norme uređuju privatni, obiteljski i gospodarstveniživot, teško da je provediva bilo koja zamisao o suradnji. To jepreduvjet gospodarstvene i druge suradnje, a svakako i preduvjeteventualne integracije u europskim okvirima, uključujući itjesniju regionalnu suradnju. Takva istraživanja nisu do sada unas provođena ni cjelovito ni sustavno, pa postojeću prazninutreba što prije popuniti. Time će se stvoriti nužna znanstvenapodloga budućeg društvenog razvoja, takvog koji bi omogućiouključenje u sadašnje i buduće europske tijekove. U budućnosti,nakon što bi promjenom pravnog uređenja bila uspostavljena nužnakompatibilnost građanskopravnog uređenja u Hrvatskoj s onima izkontinentalnoeuropsko pravnog kruga, služile bi spoznaje do kojihbi se došlo ovim istraživanjem kao putokaz za kontrolu primjenetog, promijenjenog građanskopravnog uređenja. Naime, prigodomprimjene lako bi, iz različitih uzroka, a osobito uslijedinercije sudske prakse, moglo doći do većih ili manjih odstupanjaod željenog odnosa našeg garđanskopravnog uređenja prema onima uEuropi. Zato je daljnji cilj ovog istraživanja i da za ubudućestvori mogućnost utvrđivanja eventualnih deformacija, a putemtoga i mogućnost predlaganja nužnih za njihovo uklanjanje.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5-03-024 Prilagodba građanskopravnog uređenja Hrvatske europskima
  Naziv ustanove: Pravni fakultet u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Karl-Heinzes Universitaet Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Graz, Austrija

 2. Naziv ustanove: Institu fuer Rechtsvergleichung, Universitaet Wien
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Wien, Austrija

 3. Naziv ustanove: FOWI, Wien
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Wien, Austrija

 4. Naziv ustanove: Max Planck Institut fuer Patent- und Urheberrecht, Muenchen
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Muenchen, Njemačka


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: x
  Tip proizvoda: Ostalo

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr