SVIBOR - Projekt broj: 5-03-109

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-03-109


SUVREMENO HRVATSKO POMORSKO PRAVO U UVJETIMA EUROPSKE INTEGRACIJE


Glavni istraživač: GRABOVAC, IVO (14075)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 119
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 38
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Split (18)
Komunikacija
Telefon: 385 (021) 355-550 (centrala)
Telefon: 385 (021) 362-957 (Dekanat)
teleFaks: 385 (021) 48-851
E-mail: office¦pravst.hr
E-mail: dekanat¦pravst.hr
E-mail: dean¦pravst.hr

Sažetak: Novi Ustav i novi državni ustroj Republike Hrvatske zahtijevao je kodifikacijske zahvate i na području osamostaljenog pomorskog prava. Na temeljima dosadaŠnjih zakonodavnih rjeŠenja bilo je nužno izgraditi i sustavno izraditi novo, suvremeno hrvatsko pomorsko pravo koje osobito uvažava načela postojeĆih meĐunarodnih konvencija. Pri tome je poglavito bilo važno pratiti kako se relevantne meĐunarodne konvencije prihvaĆaju i provode u državama Europske zajednice. Programira se znanstvenoistraživački rad na pojedinim izdvojenim temama, kao Što su sigurnost plovidbe, opĆe (globalno) ograničenje odgovornosti brodara, založna prava na brodu (analiza najnovije Konvencije o pomorskim privilegijima i hipotekama, 1939), problematika spaŠavanja, odgovornost za Štetu uzrokovanu onečiŠĆenjem Štetnim tvarima s brodova. Naime, mnoga suvremena rjeŠenja u novom Pomorskom zakoniku Republike Hrvatske, koja se u praksi tek moraju provjeravati i potvrĐivati, iziskivat Će intenzivnu i sustavnu znanstvenoistraživačku djelatnost.

Ključne riječi: novo hrvatsko pomorsko pravo, primjena relevantnih meĐunarodnih konvencija, izučavanje pomorskog prava u državama Europske zajednice

Ciljevi istraživanja: Novi Ustav i novi državni ustroj Republike Hrvatske zahtijevao je kodifikacijske zahvate i na području pomorskog prava. Pri tome su se koristili dosadaŠnji zakonski i podzakonski akti koji su važili kao pozitivno pravo. Na temeljima tih zakonodavnih rjeŠenja bilo je nužno izgraditi i sustavno izraditi novo (suvremeno) hrvatsko pomorsko pravo koje osobito uvažava nažela postojeĆih meĐunarodnih konvencija na raznim područjima pomorskopravne materije. Pri tome je poglavito bilo znažajno pratiti kako se relevantne meĐunarodne konvencije prihvaĆaju i provode u državama Europske zajednice, gdje se stvara i novo pravo. Osobito Će valjati podvrĆi detaljnoj analizi temeljno zakonodavno vrelo u ovom području - Pomorski zakonik Republike Hrvatske. Znanstvenoistraživačka djelatnost na ovom projektu značajan je obol u poticanju i promicanju jadranskog gospodarskog usmjerenja naŠe države.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr