SVIBOR - Projekt broj: 5-04-140

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-04-140


DEMOKRATSKI IDEAL I POVIJESNO ISKUSTVO. BILANCA NA KRAJU 20. STOLJEĆA


Glavni istraživač: POSAVEC, ZVONKO (38311)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 21
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 14
Naziv ustanove: Fakultet političkih znanosti, Zagreb (15)
Odjel/Zavod: Fakultet političkih znanosti
Adresa: Lepušićeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 4558-022
teleFaks: 385 (1) 412-283

Sažetak: Demokracija je jedna od velikih tema stoljeća koje se završava. Ovo se stoljeće može prikazati kao pobjednički pohod demokracije kroz katastrofe - od rušenja posljednjih tvrđava ancien regimea u prvom svjetskom ratu do sloma totalitarnog socijalizma krajem osamdesetih godina. Ono se može opisati kao sukob dviju suprostavljenih koncepcija demokracije, ustavnodržavne Zapada i totalitarne Istoka, koji traje sedamdeset godina, od oktobarske revolucije do faktičkoga opoziva tada započetoga eksperimenta. Ono se može prikazati, osobito u njegovoj drugoj polovini, i kao velikim dijelom propali pokušaj da se u evropskom kulturnom prostoru nastala i sazrela ideja i ustavni oblik demokracije presade na sve kontinente i kulturne prostore. Neizvjesno je gdje se nalazimo u povijesti demokracije na koncu dvadesetoga stoljeća, unatoč svoj jednoznačnosti iskustava što ih je ono donijelo. Osobito je neizvjesno kako će se politički sustav demokracije potvrditi naspram izvanrednim, egzistencijalnim izazovima pred kojima se nalazi čovječanstvo. Ne može se povjerovati da su okončane načelne rasprave o tome što je demokracija i kako se može ozbiljiti.

Ključne riječi: Demokracija-ustavna država, demokracija-pluralizam, demokracija-kapitalizam, demokracija-socijalizam, demokracija-tehnokracija, demokracija i nacionalizam

Ciljevi istraživanja: Predloženo istraživanje razmatrat će demokraciju kao veliku temu 20. stoljeća koje uskoro završava. Analizirat ćemo pobjednički pohod i bit demokracije koje se, usprkos svih katastrofa i tragedija prvog i drugog svjetskog rata, nezadrživo širila u svim zemljama. Ovom događanju je neophodno osvješćivanje ne samo s obzirom na slom totalitarnog socijalizma nego i s obzirom na nove socijalne preobrazbe koje se se zbile u zapadno-evropskim zemljama pod utjecajem znanstveno-tehničke revolucije. Jedan veliki eksperiment koje je počeo s Oktobarskom revolucijom traži svoju interpretaciju, tim više što smo i samo bili podvrgnuti tom eksperimentiranju. Naročito treba ispitati razne oblike totalitarne demokracije koje ugrožavaju pravi ethos demokracije i neprimjetno razaraju srž demokratskih institucija. Od naših istraživanja očekujemo da ćemo osvjetliti demokratski ethos modernog čovjeka, pokazati i istražiti najbolje načine demokratskog oblikovanja volje i ukazati na opasnosti koje stoje na putu modernom demokratskom društvu.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Lehrstuhl fr politische Wissenschaft III
    Naziv ustanove: Universit„t Manheim
    Grad: Manheim, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.05.94
Informacije: svibor@znanost.hr