SVIBOR - Projekt broj: 5-04-279

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-04-279


POLITIČKA KULTURA I POLITIČKA SOCIJALIZACIJA


Glavni istraživač: VUJČIĆ, VLADIMIR (53576)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Fakultet političkih znanosti, Zagreb (15)
Odjel/Zavod: Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Adresa: 41000 Zagreb, Hrvatska (Croatia), Lepušićeva 6.
Komunikacija
Telefon: (041) 485-022
Telefon: 385 (41) 485 022
teleFaks: 385 (41) 412 283

Sažetak: Istraživanje je usmjereno na usporednu analizu razvoja političke kulture i procesa političke socijalizacije mladih u Hrvatskoj i u svijetu. Pokazalo je da politički odgoj za slobodu i demokraciju predstavlja potrebu suvremenog društva i da je teza o općoj depolitizaciji odgoja pogrešna. Empirijsko istraživanje je provedeno na razini učenika osnovne škole, jer su neka istraživanja u svijetu (R. Hess i J. Torney 1967; D. Easton i J. Dennis 1967) pokazala da je upravo to vrijeme krucijalno za formiranje temeljnih političkih stavova o vezanosti za domovinu, vlast, zakone, simbole; o demokraciji, političkoj kompetenciji (efikasnosti) itd. Istraživanje je, primjerice, pokazalo da znatan broj naših učenika nema formirane političke stavove o demokraciji, političkoj kompetenciji, o nacionalnim problemima, o autoritetima vlasti itd. U dinamici formiranja svojih stavova zaostajali su za američkim učenicima za dva školska razreda. U odnosu na američke učenike imali su i znatno nižu razinu političke efikasnosti (svijest o mogućnosti osobnog političkog djelovanja). Kod naših učenika nije uočena ni razvojna promjena (od nižih prema višim razredima osnovne škole) u stavovima njihove političke efikasnosti, dok je kod američkih učenika bila značajna. Kanonička faktorska analiza je pokazala da su veze između definiranih dimenzija političke kulture i uvjeta političke socijalizacije kompleksne. Otkrivene su četiri nove (kanoničke) dimenzije u tim vezama.

Ključne riječi: Politička kultura: vezanost za sustav, politička efikasnost, stranačka identifikacija, politička participacija; Politička socijalizacija: procesi personalizacije, institucionalizacije, instrumentalizacije vlasti; Politički odgoj.

Ciljevi istraživanja: Postavljeni su slijedeći istraživački ciljevi: 1. provesti analizu pojmova o političkoj kulturi i političkoj socijalizaciji, 2. analizirati procese, obilježja i modele političke socijalizacije, 3. dati pregled rezultata istračivanja razvoja političke kulture i procesa političke socijalizacije u nas i u svijetu, 4. istražiti razvoj političke kulture mladih (osnovna škola) u nas, s naglaskom na istraživanje razvoja vezanosti za sustav (domovinu, vlast, simbole, demokraciju itd.) i stranačke identifikacije (stranačke preferencije, opažanje ideologije), 5. analizirati načine struktururanja manifestnih političkih stavova, tj. definirati temeljne (latentne) dimenzije političke kulture, 6. istražiti neke odrednice (ulogu spola, dobi, obitelji i škole) i procese razvoja temeljnih dimenzija političke kulture, 7. proučiti i kritički ocijenti tezu o općenitoj depolitizaciji odgoja, Postavljeni ciljevi su u cjelosti ostvareni. Dobiveni rezultati mogu se koristiti za osmišljavanje i ostvarivanje političkog odgoja u našim školama (odgoja za slobodu i demokraciju), a to se već i čini. Istraživanje se nastavlja na višim razinama obrazovanja mladih.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr