SVIBOR - Projekt broj: 5-05-143

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-05-143


AUTOPOIETIČNA ORGANIZACIJA KAO ODGOVOR NA KAOS


Glavni istraživač: LAUC, ANTE (25463)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 78
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Osijek (10)
Odjel/Zavod: Ekonomski fakultet
Adresa: Gajev trg 7
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 24644

Sažetak: Parsons i drugi vodeći sociolozi nisu uočili kako se sustav (re)producira. Autopoietski pristup nam to omogućava. Za Luhmanna Ť društveni se sustavi mogu reproducirati zahvaljujući Ť komunikacijama (samorefentnim) i razumijevanju. Po Zelenyju Ť autopoietska organizacija se generira kroz interakciju vlastitih Ť produkata. Realnost se sastoji od bezbroj kružnih procesa. Što je sustav Ť više operativno zatvoren, to se pruža veća otvorenost prema Ť potrebama, kako ekonomskim, tako i ostalim - političkim i Ť duhovnima. Takvi sustavi ne samo što su sposobni kreirati Ť autonomni poredak, već takodjer proizvode i svoje element i Ť relacije. Komunikacijski sustav je autopoietski ako sve (re)producira u Ť svrhu jedinstva sustava i to kroz njega ostvaruje. Operativna zatvorenost je glavni uvjet za psihosocilošku otvorenost. U Ť ovakvom pristupu inovacija je što se elementi proizvode samo kroz Ť sustav. Mreža proizvodnje komponenata se rekurzivno generira Ť upravo zahvaljujući interakcijama koje sama mreža proizvodi. Suština autopoietske teorije je u kontrolnoj petlji - feedbacku. Ť Gubitak kontrole u tom procesu proizvodi frustraciju i za Ť rezultat imamo negativne emocije (strah, srdžba, tuga), dok Ť zadovoljavanje potreba (Maslow) donosi pozitivne emocije (Plutchik - EPI). Znanje je postalo najbitniji izvor i substitut za sve prethodne oblike moći ( kapital, vrijeme, prostor) i uistinu će biti jezgro sutrašnje moći a time i slobode u svijetu. Novi sustav proizvodnje je potpuno ovisan o 'online' komunikacijama, o rasprostiranju podataka, ideja i simbola. Osnovno pitanje je kako razviti pojedinca, tim i cjelokupnu populaciju. Tu se radi o razvojno sposobnima i razvojno nesposobnima. Istočna Europa je duhovno groblje u tom smislu. Bez autopoietskog i samoorganizirajućeg principa daleko je veća Ť opasnost od kaosa i trećeg svjetskog rata. Što je ključna kategorija? To je komunikacija kao samoreferentna, samoorganizirajuća, autopoietska cjelina, gdje smisao proizlazi iz uvjeta koji su daleko od ravnoteže. Suština autopoiesisa je u procesu proizvodnje. U društvenim znanostima bitno je odrediti ŠTO i KAKO i ZA KOGA proizvoditi. Ť Ljudima ta teorija još nije dovoljno shvatljiva. Budućnost je, zbog toga, pred onima koji će htjeti i Ť znati skupljati, analizirati i širiti informacije i Ť znanje najefikasnije i najefektivnije. Autopoietski sustavi će nadvladati masovnost u proizvodnji i marketingu i otvorit prostor za svakog potrošača osobno. Slijedeći će korak biti povezivanje kupaca i dobavljača, te Ť sastavljanje proizvoda uz konkurentnu cijenu kako to slikovito Ť prikazuje dr. Juranović modelom 'Univerzalnog ekonomskog Ť scenarija'. Cijeli se proces nalazi pred bifurkacijom kaos ili Ť sustavi orijentirani ljudima. Prvo je neminovno bez više morala i Ť znanja. Ekonomski sustavi su takodjer autopoietski, jer se preko plaćanja Ť konkurentne cijene u razmjeni dobara i usluga sve operacije Ť povezuju u zatvoreni ekonomsko-monetarni sustav. Tu je model dr Ť Juranovića od ogromne strateške koristi za ekonomske 'oluje'. Ť Svrha plaćanja je osigurati slijedeće plaćanje i zahvaljujući Ť konceptu autopoietične bilance i informatičkoj tehnologiji uskoro Ť ćemo to imati u praksi. HINA tim putem može postati slična Ť Reuteru i AP. Legalni sustav se kodira preko binarne sheme: legalno i Ť nelegalno. Autopoietično pravo (u Hrvatskoj je rodonačelnik Ť akademik E. Pusić) kao sinteza kognitivne otvorenosti i Ť normativne zatvorenosti, te uprave i samouprave otvara neslućen Ť prostor društvenom razvitku ukoliko se spregne sa dostignućima u Ť psihologiji (dr M Drenovac i dr G.Lauc radom na stresu), Ť tehnologiji (Carnet i internet kao mediji autopoietične Ť komunikacije na Info95 ili home page M. Proface kao ilustracija) Ť i ekonomiji (rad dr M. Juranovića na permanentnoj bilanci). Razvitak se ostvaruje zahvaljujuĆi tome što je sustav Ť istovremeno i otvoren i zatvoren. Simplificirano se to može Ť razumjeti na modelu saobraćaja (zeleni i crveni semafor te 'gas' Ť i 'kočnica') kao metafore interakcija elemenata i transakcije Ť sustava. Tako zakon moče kontrolirati konflikte iz perspektive Ť autopoietičnog prava, a inovacije se ostvaruju kroz Ť interdisciplinarni i timski pristup. Umjetnost je najrazvijeniji autopoietični sustav sa estetskim informiranjem o osjećanjima, mišljenju, mašti sa različtim elementima ( riječi, boje, glasovi, pokret). Hrvatska je bogata Ť takvim ljudima i djelima, ali se 'B' tipovi još nisu prepoznali u Ť ljepoti stvaranja, a mass mediji još nisu u stanju Ť autopoietičnost realiteta prenijeti bez alopoietične buke. Bez razumijevanja autopoiesisa svi će ti procesi (psihološki, Ť tehnološki, ekonomski, pravni) biti manje kvalitetni, skuplji, Ť sporiji i sa neminovnim zagadjenjem. Možemo zaključiti da će oni koji se pokažu radišnim i moralnim Ť putem načela autopoiesisa voditi timove, firme i nacije u 21. Ť vijeku.

Ključne riječi: autopoiesis, samoorganizacija, efikasnost, humanost, individualni razvitak, organizacijski razvitak, ekonomski razvitak, kulturni razvitak, proizvodnja bez škarta, proizvodnja bez zaliha, permanentna bilanca

Ciljevi istraživanja: Na teorijskoj razini cilj je razviti teoriju autopoietične organizacije, jer sadašnji nivo teorijske misli ne odgovara zahtjevima vremena. Naše društvo je prošlo kapitalizam (do1941. godine), nacionalizam (1941-1945. godine), socijalizam(1945-1990. godine) i u svojoj memoriji ima dobre i loše strane svake faze. Iz bogatstva grešaka moguća je renegacija u Luhmannovom smislu u postmodernu zajednicu (postkapitalizam,postnacionalizam, postsocijalizam) visoke ekonomske efikasnosti i političke demokracije. To bi značilo da sve što zadovoljava Pusićeve filtre (dobro, istina, lijepo) treba sačuvati, a sveostalo treba negirati "recikliranjem". Ukoliko znanstvena, gospodarska i politička verifikacija bude pozitivna otvara se drugi ciklus - aplikacija teorije. Efekti bi morali biti u kvaliteti života (having,loving, being) unatoč poteškoćama koje će proizvoditi okruženje. Rezultati mogu doći samo podizanjem motivacije, stručnosti i suradnje (X1-X3), a to zahtijeva veće investiranje u ljudski faktor. Tek nakon investiranja u ljude mogući su pravi efekti od investicija u osnovna sredstva (X4), jer je tu stopa povrata značajno manja, posebno ako se ignorira navedena zakonitost. U društvenom razvitku polazimo od integriranja "bottom-up" i "top-down" principa kroz takozvanu operativnu zatvorenost (Maturana,Zeleny). Kroz samoregulaciju od nivoa pojedinca, tima, preko firme, te uže i šire gospodarske i političke zajednice, gdje će biti otvorenost za sve što pridonosi razvitku,i zatvorenosti za sve što blokira razvitak, otvara se prostor za autopoiesis. Recikliražnom kontrolom vlastitih i tudjih grešaka (imamo odličan "humus" u tom pogledu) preko SAMOODGOJA, SAMOOBRAZOVANJA I SAMOORGANIZACIJE razvijat će se samoreferentni sustavi otporni na kaos koji uvijek prijeti iz okoline. Ukoliko se razvojno sposobni prepoznaju ( kategorije A i B u našem modelu ) i organizacijski izoliraju, posebno od C-tipova, kvalitet i brzina razvitka će biti zadovoljavajući.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Autopoiesis
  Naziv ustanove: Fordham University, Lincoln Center
  Grad: New York, USA

 2. Naziv projekta: Morfogeneza i autopoiesis
  Naziv ustanove: Stane Saksida
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv projekta: 5-02-149 Teorijske i institucionalne pretpostavke poduzetničke ekonomije
  Naziv ustanove: Ekonomski fakultet
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 5-02-146 Transparentnost tržišta - uvjet regionalnog razvoja
  Naziv ustanove: Ekonomski fakultet
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 5. Naziv projekta: Dizajniranje organizacije u tržišnim uvjetima privredjivanja
  Naziv ustanove: Ekonomski fakultet
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: BRATSTVO, tvornica strojeva za obradu drveta
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za prostorno planiranje
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zaklada za duhovnu obnovu "Hrvatski križ"
  Tip ustanove: Other
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: PP LIVANA
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 54000 - DARDA, HRVATSKA

 5. Naziv ustanove: Schiller-Institut
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Munchen, Njemacka

 6. Naziv ustanove: Fordham University, Lincoln Center
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: New York, USA

 7. Naziv ustanove: GLOSAS
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: New York, USA

 8. Naziv ustanove: GAIA UNLIMITED
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Cincinnati, USA

 9. Naziv ustanove: SPIN d.o.o. informatički inžinjering
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: HPT Zagreb, HPT Osijek - telekomunikacije
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr