SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-06-198

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-06-198


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 44
Ukupno objavljenih radova: 45


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Pravednost i pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu

  Autori:
  Babić-Bosanac, Sanja (116802)
  Santrić, Vjeko (144305)
  Izdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1992
  Broj stranica: 182

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Osvrt na naglašene determinante ustrojastva zdravstva u Europi i šire, napose na neka znakovita reformska kretanja.

  Autori:
  Skupnjak, Berislav
  Izdavač: Zavod za organizaciju i ekonomiku zdravstva.
  Godina: 1991
  Broj stranica: 129

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Doprinos opisu sustava zdravstva Nizozemske i Švedske.

  Autori:
  Skupnjak, Berislav
  Izdavač: Zavod za organizaciju i ekonomiku zdravstva.
  Godina: 1992
  Broj stranica: 66

 4. Tip rada: Knjiga

  Naslov: The Road from Paradise - Prospects for Democracy in Eastern Europe.

  Autori:
  Meštrović, Stjepan
  Goreta, M
  Letica, Slaven (81581)
  Izdavač: The University Press of Kentucky
  Godina: 1993
  Broj stranica: 204

 5. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Habits of the Balkan Heart - Social Character and Fall of Communism.

  Autori:
  Meštrović, Stjepan
  Letica, Slaven (81581)
  Goreta, M
  Izdavač: Texas A&M University Press
  Godina: 1993
  Broj stranica: 181

 6. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Kvaliteta života, prihodi i rashodi hravtskih kućanstava.

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Babić-Bosanac, Sanja (116802)
  Izdavač: Privredni vjesnik
  Godina: 1995
  Broj stranica: 234
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Genesis of the Evil

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Urednici
  Meštrović, Stjepan
  Izdavač: Routledge
  Godina: 1995
  Stranice: od 97 do 121
  Jezik: engleski

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Labeling Theory and Post-Communist Wars

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Urednici
  Cushman, Tony
  Meštrović, Stjepan
  Izdavač: New York University Press
  Godina: 1995
  Stranice: od 35 do 45
  Jezik: engleski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Scientific milieu and Center-Perifery ralations

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Časopis: Acque & Terre
  Broj: 5
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 31 do 34

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oikologija ili teratologija

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Časopis: Socijalna ekologija
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0113
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 457 do 470

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Normalno i patološko

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Časopis: Revija za sociologiju.
  Broj: 3
  ISSN: 0350-154
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 237 do 246

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pravni aspekti početka života

  Autori:
  Babić-Bosanac, Sanja (116802)
  Časopis: Žena.
  Broj: 4
  ISSN: 0513-9473
  Volumen: 49
  Godina: 1991
  Stranice: od 49 do 57

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: War-watching nei Balcani

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Meštrović, Stjepan
  Časopis: Acque & Terre
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 20 do 22

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zdravstvene nejednakosti: društvena stratifikacija, zdravlje i zdravstvena zaštita (I)

  Autori:
  Mastilica, Miroslav (98275)
  Časopis: Revija za sociologiju.
  Broj: 3-4
  ISSN: 0350-154X
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 163 do 181
  Broj referenci: 48
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovo je prvi od dva rada u kojima se razmatra odnos društvene stratifikacije, zdravlja i zdravstvene zaštite. Razlike u zdravlju, zaštiti zdravlja i zdravstvenom ponašanju koje se među društvenim skupinama javljaju kao posljedica njihovog stratifikacijskog položaja imaju značaj zdravstvenih nejednakosti. U prvom dijelu rada prikazani su rezultati međunarodnih istraživanja koji pokazuju da je zdravlje, odnosno zdravstveno stanje mjereno negativnim pokazateljima smrtnosti i oboljevanja te preventivno i rizično zdravstveno ponašanje nejednako raspoređeno među društvenim slojevima. Rezultati istraživanja provedenog u Zagrebu i okolici 1990. koji su prikazani u drugom dijelu rada ukazuju na postojanje značajnih nejednakosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti u našoj populaciji. Osnovni oblik zdravstvenih nejednakosti u nas izgleda, uz izvjesna odstupanja kod pojedinih pokazatelja, ovako: na vrhu stratifikacijske ljestvice s najboljim pokazateljima subjektivnog zdravlja, pristupačnosti zdravstvene zaštite te preventivnog zdravstvenog ponašanja nalaze se direktori i stručnjaci, tj. skupine s najvišim socioekonomskim statusom; na dnu, s najlošijim pokazateljima, nalaze se poljoprivrednici i niže skupine radnika.
  Ključne riječi: društvena stratifikacija, zdravstveno stanje, zaštita zdravlja, međunarodna istraživanja, Hrvatska

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Postwelfare indikatori i reforma zdravstva u Hrvatskoj

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Časopis: Revija za socijalnu politiku
  Broj: 4
  ISSN: 1330-2965
  Volumen: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 323 do 331
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Hrvatsko zdravstvo je, nizom amandmana na zakon o zdravstvenoj zaštiti te nizom praktičnih mjera u sektoru organizacije i finan- ciranja, nepovratno ušlo u proces ekstenzivnog restrukturiranja. Zbog kompleksnosti procesa koji nisu svodivi samo na elemente reformi u sferi tržišnih odnosa, organizacije i managementa našu smo analizu proveli u dva nivoa. Prvi nivo analize pokazuje da se zdravstveni sustav u Hrvatskoj svrstava u tip Zapadnih kapita- lističkih tržišnih sustava sa znanstveno-alopatskom tradicijom u medicini, individualističkom vrijednosnom orijentacijom i natur- wishenchaft filozofijom. U sferi tržišne reforme opće je usmjerenje dosada učinjenih reorganizacijskih poteza prema stvaranju sustava koji je utemelje u općim ekonomskim zakonitostima. Načelan je izbor u korist kompeticije nasuprot regulaciji. Jasna je i odluka o uvodenju različitih tipova vlasništva čime se sustav definitivno odvaja od državnovlasnickog i samoupravnog backgrounda. Pri tome još uvijek nisu u praksi razrješene dileme o realanim omjerima javnog, korporativnog, privatnog, joint-venture i vlasništva 100% kontroliranog iz inozemstva. Privatizacija zdravstva za sada je identificirana sa uvođenjem u funkciju sustava zdravstvenog osiguranja sa Hrvatskim zavodom zdravstvenog osiguranja kao središnjom financijskom institucijom te mogućnost registracije privatne zdravstvene prakse sa do 100 zaposlenih djelatnika. Proces decentralizacije identificira se sa delegacijom i devolucijom. Na tim institucionalnim pretpostavkama izvrsene su brojne mjere cost- containmenta koje su dovele do znacajnog smanjenja budzetskog izdvajanja za zdravstvo i pokriven unutrasnji dug u inznosu od gotovo 700.000.000 DEM te promijenjena unutranja struktura moci reorganizacijom uprave u bolnicama i fondovima.

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Croatian health care reform in comparison with OECD countries

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Časopis: Croatian Medical Journal
  Broj: 1
  Volumen: 36
  Godina: 1995
  Stranice: od 47 do 55
  Jezik: engleski

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The civilizing process

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Časopis: Acque & Terre
  Broj: 6
  Volumen: 5
  Godina: 1994
  Stranice: od 35 do 39
  Jezik: engleski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The fundamental attribution error

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Časopis: Acque & Terre
  Broj: 4-5
  Volumen: 5
  Godina: 1994
  Stranice: od 45 do 48
  Jezik: engleski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: National Socialism

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Časopis: Foreign Affairs
  Godina: 1995
  Jezik: engleski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Najskuplja država u Europi

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Časopis: Hrvatsko gospodarstvo
  Broj: 67
  Godina: 1995
  Stranice: od 14 do 17
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mediji, oblast in politika

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Časopis: Teorija in praksa
  Broj: 1-2
  Godina: 1995
  Stranice: od 32 do 43
  Jezik: slovački

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Health inequalities and health system changes in former Yugoslavia

  Autori:
  Mastilica, Miroslav (98275)
  Časopis: Int. J. Health Sciences
  Broj: 3-4
  ISSN: 0924-2287
  Volumen: 3
  Godina: 1992
  Stranice: od 195 do 203
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Eurohealth programme: salutogenetic model in a culture of death

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Naslov zbornika: Proceedings of International Conference of IAHP
  Mjesto: London, Great Britain
  Godina: 1993
  Stranice: od 30 do 35
  Skup: International Conference of International Association of Health Policy
  Održan: od 06.10.93 do 10.10.93

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Health care reforms in CCEE: The failure of success

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Naslov zbornika: Proceeding of the V Conference of the ESHMS.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austria
  Godina: 1994
  Stranice: od 51 do 55
  Skup: Social Science and Medicine International Conference
  Održan: od 16.09.00 do 18.09.94

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Croatian health care reform

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Naslov zbornika: Background Papers.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Balatonfured, Hungary
  Godina: 1994
  Stranice: od 67 do 71
  Skup: Social Science and Medicine International Conference
  Održan: od 06.10.94 do 10.10.94

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Health care reforms in FSE: Comparative analysis of the health insurance systems

  Autori:
  Orešković, Stjepan (22965)
  Naslov zbornika: Proceeding of the IAPH
  Jezik: engleski
  Mjesto: Thessaloniki, Greece
  Godina: 1995
  Stranice: od 23 do 30
  Skup: International Conference of International Association of Health Policy.
  Održan: od 26.09.95 do 27.09.95

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ethical aspects of health policy in the Republic Croatia

  Autori:
  Mastilica, Miroslav (98275)
  Naslov zbornika: Proceedings and Abstracts of Papers. East-West Bioethic Conference III.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prague, Czech Republic
  Godina: 1991
  Stranice: od 28 do 29
  Skup: East-West Bioethic Conference III
  Održan: od 29.08.91 do 31.08.91

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Health, health inequalities and public health in post-communist societies: the case study of Croatia.

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Mastilica, Miroslav (98275)
  Naslov zbornika: Health in Europe: Diversity, Integration, and Change - Abstracts.
  Mjesto: Edinburgh, Great Britain
  Godina: 1992
  Stranice: od 43 do 43
  Skup: British Sociological Association Medical Sociology Group and European Society of Medical Sociology Conference.
  Održan: od 18.09.92 do 21.09.92

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Social inequalities in health and health care - multivariate analysis approach.

  Autori:
  Mastilica, Miroslav (98275)
  Letica, Slaven (81581)
  Naslov zbornika: Health in Europe: Diversity, Integration, and Change - Abstracts.
  Mjesto: Edinburgh, Great Britain
  Godina: 1992
  Stranice: od 47 do 47
  Skup: British Sociological Association Medical Sociology Group and European Society of Medical Sociology Conference.
  Održan: od 18.09.92 do 21.09.92

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The strategy of establishing a greater Serbia, and its consequences.

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Meštrović, Stjepan
  Naslov zbornika: Transition to Democracy.
  Mjesto: Miami Beach, USA
  Godina: 1993
  Stranice: od 325 do 325
  Skup: Annual Meeting of the American Sociological Association.
  Održan: od 13.08.93 do 17.08.93

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: 1993 in the Balkans.

  Autori:
  Meštrović, Stjepan
  Letica, Slaven (81581)
  Naslov zbornika: Transition to Democracy.
  Mjesto: Miami Beach, USA
  Godina: 1993
  Stranice: od 346 do 346
  Skup: Annual Meeting of the American Sociological Association.
  Održan: od 13.08.93 do 17.08.93

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Transforming societies track.

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Naslov zbornika: American Sociological Association 89th Annual Meeting. Abstracts.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Los Angeles, USA
  Godina: 1994
  Stranice: od 167
  Skup: Annual Meeting of the American Sociological Association.
  Održan: od 15.08.94 do 10.08.94

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Transforming Post-Communist Societies.

  Autori:
  Letica, Slaven (81581)
  Naslov zbornika: American Sociological Association 90th Annual Meeting: Community of Communities.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Washington, D.C., USA
  Godina: 1995
  Stranice: od 122
  Skup: Annual Meeting of the American Sociological Association.
  Održan: od 19.08.95 do 23.08.95

 34. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Društvene nejednakosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: MASTILICA MIROSLAV
  Datum obrane: 30.12.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 255


 35. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Mr. Sanja Babić-Bosanac: Mobile women's clinic.
  Ustanova: International Centre of Croatian Universities in Istria.
  Godina: 1995


 36. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Mr. Gordana Cerjan-Letica: Alternative health care services for displaced presons and refugees.
  Ustanova: Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture


 37. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Dr. Miroslav Mastilica: Transformation of health care systems in the Central and Eastern Europe.
  Ustanova: University of California, Los Angeles (UCLA)
  Godina: 1995


 38. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Dr. Miroslav Mastilica: Inequalities in health and health services in Croatia and health reform.
  Ustanova: Mount Saint Mary's College
  Godina: 1995


 39. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Liječnik opće medicine kao nosilac i ovlaštenik za utrošak sredstava zdravstvene zaštite.

  Autori:
  Skupnjak, Berislav
  Vrsta rada: "Case study" reforme zdravstva u V. Britaniji kroz položaj liječnika opće prakse

 40. Tip rada: Ostalo

  Naslov: International research project proposal - suggestion for set of variables.

  Autori:
  Skupnjak, Berislav
  Vrsta rada: Prijedlog metodologije projekta.

 41. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Propisi koji reguliraju sustave zdravstva i zdravstvenog osiguranja u nekim susjednim zemljama (Slovenia, Austria).

  Autori:
  Skupnjak, Berislav
  Vrsta rada: Pregled zdravstvenog zakonodavstva.

 42. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Socijalna sigurnost. Zadaci i ostvarenja zdravstvenog osiguranja Austrije.
  Vrsta rada: Prijevod s njemačkog.


 43. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kako otvoriti privatnu liječničku praksu? (Austrija)
  Vrsta rada: Prijevod s njemačkog.


 44. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zakon o liječničkoj komori Bavarske (Njemačka).
  Vrsta rada: Prijevod s njemačkog.MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr