SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-07-066

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-07-066


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 13
Ukupno objavljenih radova: 15


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Treća životna dob,priručnik za obrazovanje starijih ljudi

  Autori:
  ŠPAN, MAJA (75266)
  Urednici
  Horvat, Goran
  ISBN: 953-6054-15-9
  Godina: 1994
  Broj stranica: 57
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prvom se dijelu raspravlja o starenju i starosti kao fenomenima koji dobivaju novo značenje u suvremenom svijetu.Treća životna dob (starost) postaje ravnopravno razdoblje u životu čovjeka. Razvija se i nova znanstvena disciplina - gerontogogija, koja stvara teorijsku osnovu za razne oblike edukacije starijih ljudi.U drugom dijelu je opisana početna gerontogoška praksa u Sveučilištu za treću životnu dob Zagreb, koja djeluje protekle dvije godine pri Otvorenom sveučilištu Zagreb.
  Ključne riječi: Obrazovanje starijih ljudi, sveučilište za treću životnu dob, obrazovni programi, realizatori obrazovanja, studenti - sudionici obrazovnog procesa, metodičke pripomene.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gerontogogija - novi izazov za znanstvenike i praksu

  Autori:
  ŠPAN, MAJA (75266)
  Časopis: Napredak
  Broj: 1
  ISSN: 0031-384
  Volumen: 132
  Godina: 1991
  Stranice: od 44 do 53
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predstavlja se nova znanost - gerontogogija. Iznosi se sintetički osvrt na opće spoznaje o starenju i starosti i odnosu društva prema trećem razdoblju ljudskog života (koje postaje sve dulje). Raspravlja se o obrazovanju u treoj životnoj dobi kao mogućnosti za realizaciju koncepta aktivne starosti. Analizira se razvoj sveučilišta za treću dob u svijetu i u nas. Na kraju se ističe potreba za edukacijom gerontogoških kadrova te daju osnovne natuknice za profil gerontogoga.w
  Ključne riječi: Demografsko starenje, gerontogogija, koncept obrazovanja starijih wjudi u svijetu, sveučilište za treću životnu dob, profil gerontogoga.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sveučilište za treću životnu dob - obrazovanje za starije ljude

  Autori:
  ŠPAN, MAJA (75266)
  Časopis: Napredak
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0059
  Volumen: 134
  Godina: 1993
  Stranice: od 283 do 290
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazana realizacija projekta Sveučilišta za treću životnu dob u Zagrebu, od početnih priprema, organizacije, tijeka, valorizacije eksperimentalnih programa do prijedloga za budući rad. U šk.g.1992/93. pokrenuti su ovi programi:jezični seminari(engleski, njemački), zdravstveni seminar i kulturni mozaik. Potrebe za takvim oblicima obrazovanja postoje što potvrđuje veliki interes starijih građana.
  Ključne riječi: w Permanentno obrazovanje, eksperimentalni model sveučilišta za treću životnu dob u Zagrebu, organizacija i način rada, programi, buduća aktivnost.

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kvaliteta života i interesi starijih ljudi(rezultati istraživanja)

  Autori:
  ŠPAN, MAJA (75266)
  Urednici
  Miljak, Arjana
  Naslov zbornika: Istraživanja odgoja i obrazovanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0
  Stranice: od 135 do 149
  Skup: izd.Institu za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Sažetak: Istraživanje je provedeno na slučajnom uzorku starosnih umirovljenika Zagreba(N=406). Cilj istraživanja bio je proučavanje kvalitete života i interesa starijih ljudi u kontekstu njihovih općih karakteristika(spol, dob, bračno stanje, obrazovanje, radno mjesto prije umirovljenja, način umirovljenja).Dobiveni rezultati koristit će u razumijevanju specifičnosti starije dobi (npr.posebnosti nekih empirijski ustanovljenih kategorija starijih ljudi)kao i u uspješnoj komunikaciji gerontogoga u organizaciji kvalitetnijeg života starijih ljudi.
  Ključne riječi: kvaliteta života starijih ljudi, umirovljenici: materijalno -ekonomska situacija,način življenja, psihofizička situacija, način provođenja slobodnog vremena, interesi za obrazovne aktivnosti.

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obrazovanje starijih ljudi - ljudsko pravo i prilika za sretniju starost

  Autori:
  ŠPAN, MAJA (75266)
  Urednici
  Šimunović, Ivan
  Naslov zbornika: Naša obitelj danas
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0
  Stranice: od 331 do 335
  Skup: Savjetovanje:Naša obitelj danas
  Održan: od 28.11.94 do 30.11.94
  Sažetak: RAZMATRA SE JEDNO OD OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA - PRAVO NA OBRAZOVANJE u trećoj životnoj dobi (starosti). Terminološki i sadržajno se analizira pojam:treća životna dob u odnosu na prvu i drugu životnu dob. O starosti se raspravlja kao o ravnopravnom dijelu ljudskog života koje karakteriziraju određene specifičnosti. Navode se razlozi za socijalizaciju starosti u suvremenom društvu. Obrazovanje se razmatra kao osnovno pravo ali i kao mogućnost za održavanje psihofizičke kondicije i vitalnosti.
  Ključne riječi: Treća životna dob, druga životna dob, prva životna dob, položaj starijih ljudi u suvremenom društvu, predrasude, obrazovanje starijih ljudi.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kvaliteta života i obrazovanje starijih ljudi

  Autori:
  ŠPAN, MAJA (75266)
  Naslov zbornika: Svekolika briga za stare i nemoćne osobe te odgoj za karitativan rad
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0
  Stranice: od 182 do 188
  Skup: Svekolika briga za stare i nemoćne osobe te odgoj za karitativan rad
  Održan: od 28.01.95 do 29.01.95
  Sažetak: Objašnjava se pojam kvalitete života i njezine subjektivne i objektivne odrednice. Ukazuje se na povezanost obrazovanja i kvalitete života s osnovnim naglaskom na obrazovanje starijih ljudi u nas.Predstavlja se model Sveučilišta za treću životnu dob Zagreb, kao mogućnost za povišenje kvalitete života starijih ljudi.
  Ključne riječi: Istraživanja kvalitete života, rezultati istraživanja kvalitete života starijih građana Zagreba, obrazovanje starijih ljudi.

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Gerontogogija - nova edukološka disciplina

  Autori:
  KUJUNDŽIĆ, NEDJELJKO (24473)
  Urednici
  Miljak, Arjana
  Naslov zbornika: Istraživanja odgoja i obrazovanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 123 do 134
  Skup: izd.Institu za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Sažetak: U radu je prikazana struktura i dinamička funkcija gerontogogije kao nove interdisciplinarne znanosti o optimalizaciji obrazovanja/samoobrazovanja starijih ljudi.Kao sintetska edukacijska disciplina gerontogogija pentanomijski opisuje složeni gerontogoški ciklus u kome se razlikuju slijedeći podsistemi: idealno stanje kao dolazište, potrebe i mogućnosti starijih ljudi kao polazište, te gerontogoška komunikacija kao sistem za tramsformaciju starijih ljudi u više forme egzistiranja, pa organizacija toga procesa i, konačno, evaluacija radi postizanja višeg stupnja relativne regulacije gerontogoškog ciklusa.
  Ključne riječi: Struktura i dinamička funkcija gerontogogije, gerontogoški ciklus, gerontogoška komunikacija, organizacija gerontogoškog procesa, evaluacija.

 8. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje kulturnih potreba osoba treće životne dobi
  Fakultet: Filozofski Zagreb
  Mentor: ŠPAN MAJA
  Datum obrane: 24.02.92
  Broj stranica: 145
  Autor: Tomić mr. Stevo
  Rad: Magisterij


 9. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Obrazovne aktivnosti starijih ljudi
  Fakultet: Filozofski Zagreb
  Mentor: ŠPAN MAJA
  Datum obrane: 21.05.92
  Broj stranica: 57
  Autor: Cvek Gordana
  Rad: Diplomski rad


 10. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Zadovoljavanje kulturnih potreba starijih ljudi u domovima umirovljenika u nas
  Fakultet: Filozofski Zagreb
  Mentor: ŠPAN MAJA
  Datum obrane: 17.11.94
  Broj stranica: 64
  Autor: Iveljić 0 Sanja
  Rad: Diplomski rad


 11. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Stariji ljudi i obrazovanje
  Fakultet: Filozofski Zagreb
  Mentor: ŠPAN MAJA
  Datum obrane: 16.02.95
  Broj stranica: 48
  Autor: Kovaćević 0 Martina
  Rad: Diplomski rad


 12. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Učenje stranih jezika u trećoj životnoj dobi
  Fakultet: Filozofski Zagreb
  Mentor: ŠPAN MAJA
  Datum obrane: 11.04.95
  Broj stranica: 75
  Autor: Capan Arijana
  Rad: Diplomski rad


 13. Tip rada: Projekt

  Naslov: Sveučilište za treću životnu dob, Zagreb

  Autori:
  ŠPAN, MAJA (75266)
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U šk. g. 1992/93 ostvaren je projekt Sveučilišta za treću životnu dob Zagreb, u suradnji s Otvorenim sveučilištem Zagreb. Najprije su eksperimentalno pokrenuti programi učenja stranih jezika, zdravstvene kulture i seminar kulturni mozaik. Sada je već četvrta godina što se realiziraju različiti obrazovni programi. U 25 obrazovnih grupa koje rade u zimskom semestru šk. g. 1995/96 uključeno je oko 400 starijih građana Zagreb. Projekt se nastavlja kao akcijsko istraživanje s tendencijom da se rezultati primijene i u drugim gradovima.
  Ključne riječi: obrazovanje starijih ljudi, eksperimentalni programi, razvoj obrazovnih programa, programi iz kulture, programi učenja stranih jezika, programi iz područja zdravstvene prevencije


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr