SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-07-078

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-07-078


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 6
Ukupno objavljenih radova: 6


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PRILAGODBA NASTAVE POVIJESTI PLURALISTIČKOM DRUŠTVU

  Autori:
  Rendić-Miočević, Ivan (40980)
  Časopis: METODIČKI OGLEDI
  Broj: 1
  ISSN: 0353-765
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 111 do 124
  Broj referenci: 50
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dogmatska pedagogija i ideologizirana metodika nastavepovijesti, zaokupljene formiranjem svestrane ličnosti zasamoupravno društvo, izgubile su znanstveni dignitet. Pedagogijase odvojila od nastavne prakse u kojoj je prevladala"zdravorazumska pedagogija" bez ikakvih znanstvenih utemeljenja.Ideološka utemeljenost nastave povijesti nije joj dozvoljavala dase razvije u znanstveni sustav, a upravo bi ona morala pridonjetiurastanju individua u povijesni svijet zajednice što bi uostalomtrebao biti i zadatak odgoja uopće. U nastavi povijesti važan je stvaralački čin nastavnika. Ovajčin je umjeće, a analizom nastave prelazi se na znanstvenopodručje metodike. U toj nastavi učenici moraju upoznati smisaopovijesnih zakona, što bi im, uz filozofska i sociološka znanja,omogućilo snalaženje u pluralističkom društvu i sudjelovanje uplaniranju budućnosti. Od usvajanja činjenica u nastavi povijestivalja prijeći na usvajanje metodoloških vještina, a povijesnogradivo valja strukturirati na temelju genetičko-strukturalnepovijesti uvažavajući različite filozofske koncepcije (primatlogičkog nad povijesnim, retrospektivno proučavanje povijesti idr.).
  Ključne riječi: PEDAGOGOJA-IDEOLOGIJA,KREATIVNOST NASTAVNIKA,GENETIČKO-STRUKTURALNA POVIJEST

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PROBLEMSKA NASTAVA I PREDIKTORI USPJEŠNOSTI UČENJA POVIJESTI U ŠESTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Autori:
  Rendić-Miočević, Ivan (40980)
  Časopis: RADOVI FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZADRU
  ISSN: 0352-6712
  Volumen: 30
  Godina: 1991
  Stranice: od 265 do 290
  Broj referenci: 44
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom članku opisuje se eksperiment u kojem je ispitanaefikasnost problemske nastave povijesti u šestom razredu osnovneškole. Autor je u eksperimentu koristio problemske materijalekoje je sam sastavio i školski udžbenik. Učenici su proučavalitemu "Južnoslavenski narodi pod vlašću Turaka, Mlečana iHabsburgovaca". Na temelju pouzdanih testova podatci sustatistički obrađeni i zaključeno je da učenici šestog razreda,mada prvi put koriste problemsku nastavu, postižu iste rezultatekao i oni koji su podučavani tradicionalno. U poznavanjudruštvenih procesa učenici eksperimentalne skupine ipak supostigli bolji rezultat. Na osnovi dosadašnjih eksperimenataautor pretpostavlja da bi se vježbanjem učenika i usavršavanjemproblemskih materijala mogli poboljšavati rezultati. Retestiranje je ukazalo da su učenici eksperimentalne skupinebolje zapamtili gradivo, ali je zapaženo da su neke kategorijeznanja podložnije zaboravljanju. Kategorija "razumjevanjepovijesnog gradiva" slabije je zapamćena od učenika obijuskupina, dok su kategorije "davanja naslova i uspostavljanjerazgovora" i "analiza teksta" dobro zapamtili učenici obijuskupina. Učenici eksperimentalne skupine bolje su zapamtilikategoriju "poznavanja društvenih procesa" nego učenici kontrolneskupine.
  Ključne riječi: PROBLEMSKA NASTAVA,PREDIKTORI,RAZUMJEVANJE,PREDZNANJE

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Granice između naroda i kultura u nastavi povijesti

  Autori:
  Rendić-Miočević, Ivan (40980)
  Časopis: ŽIVOT I ŠKOLA
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 47 do 58
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Odgovornost, hrvatska kultura, "sidrene ideje", druge granice, orijentalna despocija, patrijarhalizam.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinci uvođenja inovirane strukture povijesnog gradiva u II. razredu gimnazije

  Autori:
  Rendić-Miočević, Ivan (40980)
  Časopis: ŽIVOT I ŠKOLA
  Volumen: 5
  Godina: 1995
  Stranice: od 369 do 383
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Hrvatska tradicija, odgovornost, demokracija, orijentalna despocija, hrvatski zapadni modeli, patrijarhalizam, promjena stavova, razumijevanje.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinci "inovirane" strukture poviesnog gradiva u visokoškolskoj nastavi

  Autori:
  Rendić-Miočević, Ivan (40980)
  Časopis: RADOVI FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZADRU
  Broj: 20
  ISSN: 0352-6712
  Volumen: 33
  Godina: 1994
  Stranice: od 197 do 213
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Pragmatična historiografija, "tamne mrlje", interdisciplinarne analize, stavovi, znanje, duhovna obnova.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obogaćivanje školskih predmeta vjeronaučnom tematikom - primjer iz nastave povijesti

  Autori:
  Rendić-Miočević, Ivan (40980)
  Časopis: RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 251 do 260
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: HRVATSKA KULTURA, NASTAVA POVIJESTI, VJERONAUK, EKUMENIZAM, LJUBAV.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr