SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-07-326

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-07-326


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 22
Ukupno objavljenih radova: 22


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kompetentnost odraslih osoba s mentalnom retardacijom

  Autori:
  Mišić, Daniela (900601)
  Levandovski,
  Teodorović, Borka (49324)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 67 do 83
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorku od 89 odraslih osoba s mentalnom retardacijom primijenjena je Skala procjene kompetentnosti u cilju utvrđivanja razine usvojenosti praktične, socijalne i kognitivne kompetentnosti. Diskriminativnom analizom ispitane su razlike između skupina ispitanika obzirom na spol. Utvrđene teškoće upućuju na potrebu da se i uodrasloj dobi programirano djeluje na usavršavanje stečenih i usvajanje novih znanja i vještina radi podizanja opće kompetentnosti osoba s mentalnom retardacijom.
  Ključne riječi: mentalna retardacija, ponašanje, vještine, sposobnosti, socijalizacija, kompetentnost

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mjerne značajke skala procjenaza ispitivanje profesionalne opterećenosti (Burnout)

  Autori:
  Škrinjar, Jasmina (42530)
  Fulgosi-Masnjak, Rea (120841)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 127 do 137
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi metrijske karakteristike osam primijenjenih skala procjene. Uz provedene korekcije skala i izostavljanje tvrdnji koje su pokazale loše metrijeske karakteristike, svi su primijenjeni instrumenti pokazali zadovoljavajuća mjerna svojstva.
  Ključne riječi: mjerne značajke, Burnout, coping, mentalna retardacija, profesionalne grupe

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Seksualno ponašanje osoba s umjerenom i težom mentalnom retardacijom

  Autori:
  Teodorović, Borka (49324)
  Mišić, Daniela (900601)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 161 do 169
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razmatraju karakteristike seksualnog ponašanja osoba sa umjerenom i težom mentalnom retardacijom. Prikazani rezultati inozemnih istraživanja,među faktorima koji utječu na seksualno ponašanje ovih osoba, ističu najmanji udio spolno biološkog sazrijevanja, a veći udio razine informiranosti ovih osoba o različitim pitanjima na području seksualnosti. Utjecaju okoline,kroz stavove i uvjete svakodnevnog života i tretmana, pridaje se poseban značaj.
  Ključne riječi: mentalna retardacija, seksualnost, seksualno ponašanje

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pravni tretman spolnosti osoba s umjerenom i težom mentalnom retardacijom

  Autori:
  Rački, Josip (8150)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 137 do 147
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se raspravlja o spolnosti osoba s umjerenom i težom mentalnom retardacijom s nekoliko aspekata (sklapanje braka, rađanje i podizanje djece, reguliranje trudnoće i sterilizacija). Dat je prikaz pravnog tretmana ovih pitanja u Republici Hrvatskoj kao i u SAD).
  Ključne riječi: mentalna retardacija, spolnost, pravni tretman

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov:


 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razina opće kompetentnosti adolescenata i odraslih osoba s autizmom

  Autori:
  Teodorović, Borka (49324)
  Levandovski, Dubravka (25856)
  Mišić, Daniela (900601)
  Urednici
  Bezuk, Jasna (203180)
  Bujas-Petković, Zorana
  Teodorović, Borka (49324)
  Naslov zbornika: Autizam: iskustva i spoznaje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96221-0-7
  Stranice: od 115 do 125
  Skup: Autizam: iskustva i spoznaje
  Održan: od 18.11.93 do 19.11.93
  Sažetak: Na uzorku od 20 adolescenata i odraslih osoba s autizmom primijenja je Skala procjene kompetentnosti - SPK u cilju utvrđivanja razine praktične, kognitivne i socijalne kompetentnosti. Diskriminativnom analizom ispitane su razlike između grupa ispitanika s obzirom na kognitivni status. Utvrđena je najviša razina opće kompetentnosti na području praktične, a najniža na području socijalne kompetentnosti.
  Ključne riječi: autizam, adolescenti, odrasli, kompetentnost

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Profesionalna opterećenost djelatnika zaposlenih u ustanovama za rehabilitaciju osoba s težom mentalnom retardacijom i s autizmom

  Autori:
  Škrinjar, Jasmina (42530)
  Urednici
  Bezuk, Jasna (203180)
  Bujas-Petković, Zorana
  Teodorović, Borka (49324)
  Naslov zbornika: Autizam: iskustva i spoznaje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96221-0-7
  Stranice: od 149 do 159
  Skup: Autizam: iskustva i spoznaje
  Održan: od 18.11.93 do 19.11.93
  Sažetak: Na uzorku od 244 ispitanika, djelatnika različitih zanimanja zaposlenih u ustanovama za rehabilitaciju osoba s mentalnom retardacijom i s autizmom ispitivane su relacije profesionalne opterećenosti (burnout sindrom) i načina svladavanja ovog oblika profesionalnog stresa (coping strategije). Ispitanici su grupirani prema stupnju i vrsti oštećenja rehabilitanata s kojima rade u pet poduzoraka.
  Ključne riječi: Burnout sindrom, profesionalne grupe, autizam, teža mentalna retardacija

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pojava Burnout sindroma kao otežavajuća okolnost u suradnji s roditeljima

  Autori:
  Škrinjar, Jasmina (42530)
  Urednici
  Rosić, Vladimir (110930)
  Naslov zbornika: Pedagoško obrazovanje roditelja
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6104-00-8
  Stranice: od 435 do 451
  Skup: Pedagoško obrazovanje roditelja
  Održan: od 09.12.94 do 09.12.94
  Sažetak: Istraživanje Burnout sindroma zaposlenih u ustanovama za rehabilitaciju mentalno retardiranih osoba i osoba s autizmom provedeno je s ciljem da se ustanove produktivne vrijednosti pojedinih obilježja, relevantnih za nastanak Burnouta. Ispitane su i strategije za prevladavanje profesionalnog stresa i definirane relacije između profesije i Burnout sindroma kao i relacije između vrste oštećenja i Burnouta.
  Ključne riječi: Burnout, umjerena i teža mentalna retardacija, autizam, roditelji, strategije svladavanja

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obitelj djece s posebnim potrebama

  Autori:
  Teodorović, Borka (49324)
  Urednici
  Rosić, Vladimir (110930)
  Naslov zbornika: Pedagoško obrazovanje roditelja
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6104-00-8
  Stranice: od 357 do 378
  Skup: Pedagoško obrazovanje roditelja
  Održan: od 09.12.94 do 09.12.94
  Sažetak: U ovom radu dat je sažet prikaz procesa prilagođavanja roditelja na spoznaju o postojanju mentalne retardacije kod vlastitog djeteta. Rezultati istraživanja pokazuju da je to složen i dugotrajan proces u toku kojega roditelji formiraju različite stavove prema vlastitom djetetu. Stavovi roditelja ne determinirtaju samo njihov odnos prema djetetu već i prema stručnjacima.
  Ključne riječi: obitelj, djeca s posebnim potrebama, stavovi, prilagođavanje

 10. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov:


 11. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov:


 12. Tip rada: Projekt

  Naslov:


 13. Tip rada: Slika

  Naslov:


 14. Tip rada: Rukopis

  Naslov:


 15. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Igre za odrasle osobe s mentalnom retardacijom

  Autori:
  Levandovski, Dubravka (25856)
  Teodorović, Borka (49324)
  Mišić, Daniela (900601)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Program sadrži igre upoznavanja, povjerenja, ritmičke igre, igre sa sredstvima i igre natjecanja. Ciljevi ovog programa su: razvoj svijesti o vlastitom tijelu, povećanje spremnosti za učenje, izgradnja socijalnih odnosa i socijalno-prihvatljivog ponašanja, razvoj samopouzdanja i osjećaja vlastite vrijednosti u osoba s mentalnom retardacijom.
  Ključne riječi: rehabilitacijski program, mentalna retardacija, igra

 16. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Program razvoja pozitivne slike o sebi u osoba s mentalnom retardacijom

  Autori:
  Škrinjar, Jasmina (42530)
  Fulgosi-Masnjak, Rea (120841)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Program se sastoji od dva dijela. Prvi dio usmjeren je ka izgrađivanju pozitivne grupne interakcije, spoznavanju vlastitih uspjeha i želja te izgradnji zadovoljstva sobom. Također mu je cilj izgradnja socijalno relevantnog ponašanja u određenim situacijama. Drugi dio usmjeren je ka prepoznavanju osnovnih emocija i njihovog djelovanja na ponašanje.
  Ključne riječi: rehabilitacijski program, socijalizacija, emocije, slika o sebi

 17. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Program seksualne edukacije odraslih osoba s umjerenom i težom mentalnom retardacijom

  Autori:
  Teodorović, Borka (49324)
  Mišić, Daniela (900601)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj ovog programa je posredovanje informacija o seksualnosti osobama s umjerenom i težom mentalnom retardacijom na njima primjeren i dostupan način. Svrha mu je da samim time djeluje na socijalizaciju seksualnog ponašanja ovih osoba, tj. osposobi ih za potpuniju i društveno prihvatljivu realizaciju svojih seksualnih potreba.
  Ključne riječi: seksualna edukacija, seksualnost, seksualno ponašanje, znanje, informiranost, stavovi

 18. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Seminar na temu: Seksualna edukacija odraslih osoba s umjerenom i težom mentalnom retardacijom
  Ustanova: Centar za rehabilitaciju "Zagreb"
  Godina: 1994


 19. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Socio-seksualna obilježja osoba s težom mentalnom retardacijom
  Ustanova: Zavod za delovno usposabljanje Črna na Koroškem
  Godina: 1995


 20. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Socijalizacija odnosa među spolovima u osoba s težom retardacijom

  Autori:
  Fulgosi-Masnjak, Rea (120841)
  Vrsta rada: pregledni stručni rad
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je dat prikaz rada na ovom projektu koji obuhvaća: cilj i doprinos istraživanja, opis metodologije te opis eksperimentalnih rehabilitacijskih programa.
  Ključne riječi: socijalizacija, seksualnost, teža mentalna retardacija, istraživanje, projekt

 21. Tip rada: Ostalo

  Naslov:


 22. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Seksualnost i osobe s mentalnom retardacijom

  Autori:
  Mišić, Daniela (900601)
  Vrsta rada: stručni rad
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se govori o osnovnim spoznajama iz istraživanja o spolnosti osoba s mentalnom retardacijom - o karakteristikama njihovog spolnog razvoja i ponašanja te stavovima okoline prema njihovoj seksualnosti.
  Ključne riječi: mentalna retardacija, seksualnost


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr