SVIBOR - Projekt broj: 5-07-326

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-326


SOCIJALIZACIJA ODNOSA MEĐU SPOLOVIMA U OSOBA S TEŽOM RETARDACIJOM


Glavni istraživač: TEODOROVIĆ, BORKA (49324)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.93. do 01.06.96.

Ukupno radova na projektu: 22
Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju, Zagreb (13)
Odjel/Zavod: Odsjek za mentalnu retardaciju
Adresa: Kušlanova 59 a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2338-022
teleFaks: 385 (0)1 229-950

Sažetak: Cilj projekta je objediniti postojeća teorijska i metodološkaznanja iz područja stavova prema spolnosti osoba s mentalnomretardacijom i burn-out sindroma u djelatnika koji rade uinstitucijama za smještaj osoba s umjerenom i težom mentalnomretardacijom, radi utvrđivanja čimbenika uspješnosti rada uinstitucijama. Nadalje, cilj nam je utvrditi razinu socijalne kompetencije iodnosa prema vlastitoj spolnosti institucionaliziranih odraslihosoba s umjerenom i težom mentalnom retardacijom. U skladu s postavljenim ciljevima izradit će se dijagnostičkiinstrumenti kao i integrativni programi koji će objediniti nekeaspekte socijalne interakcije i prilagodbe te izgrađivanjapozitivne slike o sebi u odraslih osoba s umjerenom i težommentalnom retardacijom.

Ključne riječi: umjerena i teža mentalna retardacija, burn-out, spolnost,socijalizacija, coping, stres, odrasli, institucionalizacija,stavovi osoblja, slika o sebi

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je metodološki koordinirano, cjelovitoistraživanje: a) istraživanje stavova osoblja koje radi u institucijama za osobe s mentalnom retardacijom prema spolnosti tih osoba (iako sestavovi različitih pojedinaca uključenih u edukaciju irehabilitaciju osoba s mentalnom retardacijom razlikuju,objedinjuje ih isti uzrok i posljedica, sindrom burn-out); b)izrada, provođenje i evaluacija programa edukacije osoblja kojeradi u neposrednom dodiru s osobama s mentalnom retardacijom; c) razvoj i provođenje sveobuhvatnog programa spolnostiprilagođenog potrebama osoba s mentalnom retardacijom te njegovaevaluacija. Očekujemo da će se na temelju rezultata, koji će se prikupiti većoprobanim i pouzdanim tehnikama kao i mjernim instrumentima kojiće biti posebno sačinjeni u svrhe ovog istraživanja, sustavnijeistražiti sindrom burn-out, a i stavovi prema spolnosti osoba smentalnom retardacijom. Tako stečene spoznaje omogućit će izraducjelovitog, sveobuhvatnog edukacijsko-rehabilitacijskog programaspolnosti prolagođenog osobama s umjerenom i težom mentalnomretardacijom koje žive u institucionalnim uvjetima. Također će se izraditi i program edukacije osoblja koje radi uneposrednom dodiru s osobama s mentalnom retardacijom uinstitucijama, a koji će se moći sustavno primjenjivati.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centar za rehabilitaciju "Zagreb"
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: University of Kansas
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 66045 - Lawrence, Kansas

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr