SVIBOR - Projekt broj: 5-10-108

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-10-108


PRAĆENJE I VREDNOVANJE TJELESNOG ODGOJA


Glavni istraživač: FINDAK, VLADIMIR (99254)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 23
Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb (34)
Odjel/Zavod: Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Adresa: Horvaćanski zavoj 15
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 336-822
teleFaks: 385 (041) 334-146

Sažetak: Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje normi ili kriterija određenih antropoloških obilježja i obrazovnih sadržaja, što se razložno smatra fundamentalnim spoznajama važnih za procedure programiranja, napose individualizacije rada pod vidom izbora i distribucije najadekvatnijih sadržaja, volumena i modaliteta rada. Utvrdit će se i razvojna obilježja analiziranih antropoloških karakteristika i predložiti praktična primjenjiva metodologija praćenja i vrednovanja tjelesno-zdravstvenog područja, uz korištenje i elektroničkih računara. U tu svrhu provest će se istraživanje na uzorku učenika oba spola, podijeljenih na 3 subuzorka, obzirom na dob od 1-4. razreda i 5-8. razreda osnovnih škola, te od 1-4. razreda srednjih škola. Primijenit će se odgovarajuća baterija mjernih instrumenata za procjenu antropometrijskih, motoričkih i funkcionalnih karakteristika. Analiza podataka izvršit će se većim brojem metoda za analizu podataka podobnih za utvrđivanje normi, kvantitativnih i kvalitativnih promjena i razvojnih obilježja, te razlike i relacije između pojedinih varijabli.

Ključne riječi: norme antropoloških obilježja i obrazovnih sadržaja, krivulje razvoja, programiranje, individualizacija, praćenje i vrednovanje

Ciljevi istraživanja: Veći je broj međuzavisnih ciljeva ovog rada, od kojih su najvažniji: 1) definiranje normi ili kriterija za određena antropološka obilježja i obrazovne sadržaje predviđene nastavnim programima, 2) utvrđivanje krivulja razvoja analiziranih varijabli i njihovih međusobnih odnosa sa višestrukim značenjem, 3) konačno definiranje i oblikovanje mjernih instrumenata visokih metrijskih karakteristika i pogodnih za brzu praktičnu primjenu i 4) definiranje jednostavnih kompjuterskih programa koji bi u prvoj fazi bili u funkciji praćenja i vrednovanja, a kasnije i programiranja rada. Očekuje se da će ovo istraživanje biti od važnosti ne samo za znanstveno utemeljenje tjelesnog odgoja u školstvu, posebno za individualizaciju rada, povećanje motiviranosti učenika za sistemsko vježbanje, nego će se dobiti i važne informacije za mjere koje bi nadležne institucije trebale poduzimati u ovom području.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 6-06-146 KIBERNETIČKI MODEL LIČNOSTI
    Naziv ustanove: FILOZOFSKI FAKULTET, Humanističke i društvene znanosti
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr